Hymnus na Bielu sobotu

Pôvodca spásy jediný,

záchrana ľudskej rodiny,

ty, Kriste, náš Kráľ, dovolíš,

aby bol našou slávou kríž.

Ty smrťou smrť si pochoval,

životom život daroval

a sluhu smrti, satana,

ďaleko tvoj kríž zaháňa.

A tvoji verní plakali,

keď ťa do hrobu vkladali;

ty ríšu mŕtvych otváraš,

slobodu otcom ohlášaš.

Obeta svätá, žiariš nám,

k Otcovi stúpaš k výšinám;

zhliadni na svoje zástupy,

ktoré si krvou vykúpil.

Za tebou, Kriste, pôjdeme

po ceste čnosťou zdobenej;

tvoj kríž dá silu sväto žiť,

nad pokušením zvíťaziť.

Ježišu, tebe, Otcovi

sláva aj Tešiteľovi,

že smieme v Božej láske žiť,

víťazstvo kríža zakúsiť. Amen.

Hymnus na Bielu sobotu