Mňa prenasledovali, budú aj vás...

V poslednom čase naše masmédiá využívajú každú príležitosť na rozličné útoky na Cirkev. Píšu či hovoria o nadštandardných požiadavkách Cirkvi v súvislosti s prijatím medzištátnej zmluvy s Vatikánom, o obrovských majetkoch Cirkvi, o vraj konfrontačnom a demagogickom vystúpení konferencie biskupov Slovenska v súvislosti so schváleným projektom povinného vyučovania jogy na všetkých typoch našich škôl i v súvislosti s otázkami interrupcií, eutanázie, registrovaných partnerstiev homosexuálov a s mnohými inými problémami každodenného života (Hospodárske noviny 13. 2. 2001). Pripomíname, že ak sa nepriatelia Cirkvi odvolávajú na ústavu, ktorá definuje Slovensko ako krajinu, ktorá nemá slúžiť nijakej ideológii, ale občanom, je našou povinnosťou pripomenúť, že práve najväčšiu skupinu obyvateľov tohto štátu tvoria kresťania - a to aj ako platiči daní a koncesionárskych poplatkov... A tak aj oni majú právo brániť sa a vyjadrovať svoje názory. A pretože stojíme pevne na pozíciách Cirkvi, musíme ponúknuť našim čitateľom okrem príspevkov s čisto duchovným obsahom, aj fakty, týkajúce sa spoločnosti, v ktorej žijeme. Preto sme uvítali príspevok, z ktorého citujeme i odpoveď Lic.ss. Jozefa Jančoviča na otázku, ako reagovať na takéto útoky proti Cirkvi.

„Tvorcovia filmu Život Ježiša chceli zneistiť kresťanov vo viere v Ježiša Krista. V prvej časti nebolo ešte jasné, čo chcú povedať, vyznelo to až v druhej časti, kde o Ježišovi hovorili len ako o jednom z divotvorcov žijúcom v Izraeli - nebol vraj jediný, no z tých viacerých nijakého nemenovali... Vo filme zneisťovali hodnovernosť evanjelií, obviňovali Ježišových nasledovníkov, že si evanjeliá prispôsobovali tak, aby sa zhodovali s predpoveďami prorokov. Spomínali napríklad Micheášovo proroctvo, že Mesiáš sa narodí v judskom Betleheme a tvrdili, že Ježiš sa tam nenarodil, lebo ho volali Nazaretský. Správu o Ježišovom narodení, ako ju opísal evanjelista Lukáš nebrali do úvahy, veď im to nazapadalo do scenára.... Takýchto spochybnení Ježiša ako Božieho Syna, bolo vo filme veľa. Druhý diel zneužili na politické ciele a na osočovanie Cirkvi, vytýkali Matúšovmu evanjeliu, že Pilátov výrok pred odsúdením Ježiša: Nemám vinu na krvi tohto spravodlivého a následné volanie ľudu: Jeho krv na nás a na naše deti, boli príčinou antisemitizmu, ktorý vyústil do holokaustu. (Bolo priam šokujúce, že tento diel sa končil fotografiami židovských detí, čo zahynuli v koncentračnom tábore, akoby príčinou ich tragédie boli Ježišovi nasledovníci, teda kresťania. Na toto redakcia Blumentálu upozornila aj v liste riaditeľovi STV a Rade pre televízne vysielanie i Rade pre vysielanie a transmisiu s poznámkou, že by bolo vhodné dať na záver seriálu slovo aj kresťanským teológom - biblistom. Pozn. red.)

Tretí diel predstavil Ježiša ako buriča: Rimania sa báli, že Ježiš podnieti vzburu, preto ho dali ukrižovať.. Nenávisť zákonníkov a farizejov nestratila na svojej intenzite ani po dvetisíc rokoch. Otec lži si v každom čase nájde svojich prisluhovačov, najmä pokiaľ ide o Cirkev... Film mal dokázať, že Ježiš nie je Boží Syn a Mesiáš, ktorého židia stále ešte očakávajú...

Ako celkom ináč znejú slová Židovky Elizabeth Massovej: „Ako si mohol vydržať to mučenie, násilie, tú zlobu a trpkosť namierenú proti tebe...?“ A ďalej: Ježiš je Majster všetkých majstrov..., celkom rada ho prijímam... on sa stal Kristom... čistou láskou...“ (porov. Len tíško, pokojne str. 113 - 114!).

V štvrtom dieli sa hovorilo o pobyte Ježiša na púšti a v súvislosti s tým aj o koptských mníchoch z rehole, ktorú založil s. Atanáz. Vraj tak, ako Atanáz zidealizoval obraz sv. Antona, aj Cirkev zidealizovala Ježiša.. On vraj nebol viac ako Sokrates alebo Budha. Egyptský historik A Mayer a anglická teologička(?) Elen Peiderová tvrdili, že Ježiš nebol ovplyvňovaný len Judaizmon, ale aj inými názormi, napr. gréckym gymnicizmom. V nájdenom „Tomášovom evanjeliu vraj nie je zmienka o kríži ani o zmŕtvychvstaní... V Magdaléninom (???) evanjeliu, o ktorom som nikdy nepočul sa hovorí, že to, že videla Ježiša po vzkriesení sa jej iba snívalo a vraj niet serióznych svedkov o vzkriesení. Ježiš vraj nechcel Cirkev, ani neustanovil Eucharistiu... Zdá sa vraj, že Cirkev skomolila Ježišovo učenie... Toľko teda „pekelné brány“, ale Cirkev spravuje Duch Svätý a preto prekonala všetkých doterajších heretikov. Súčasných nepriateľov Cirkvi najviac trápi, že v štyroch evanjeliách, ktoré Cirkev uznáva a v Skutkoch apoštolov, ktoré napísal vzdelaný Lukáš, sa potvrdzuje, že Ježiš bol Boží Syn, Mesiáš. Dosvedčil to učením i činmi.

To, čo robia tvorcovia tohto seriálu, robili ich praotcovia pred dvetisíc rokmi, keď platili strážcom, aby tvrdili, že Ježiš Kristus nevstal (porov. Mt 28, 9 - 15). Vo filme sa vôbec nespomína sv. apoštol Pavol, lebo ako vysokoučený Žid hovorí vo svojich listoch pravý opak toho, čo chceli autori seriálu dokázať. Potvrdzuje, že židia sa všemožne usilovali zabrániť šíreniu učenia. Viem pochopiť praotcov tvorcov tohto seriálu, neviem však pochopiť samých jeho tvorcov, iba ak ten, kto film objednal pochádza z kmeňa Dan, z ktorého má na konci vekov vzísť Antikrist. Tento filmový paškvil by tomu nasvedčoval.

A.K.