Obsah čísla:

Strana 1:

Zmŕtvychvstalý odchádza, aby zostal medzi nami

Hymnus na Nanebovstúpenie Pána

Strana 2:

MÁJ - mesiac Matky i matiek

Čo je domov?

Strana 3:

Cesta s krížom

Strana 4:

Veľkonočné tajomstvo - moc lásky v duchu

Strana 5-6:

Fatima stále aktuálna

Strana 6-7:

Mlčať znamená súhlasiť

Strana 8:

Informácie