Obsah čísla:

Strana 1:

V objatí jediného srdca

Hymnus na sviatok Najsvätejšej Trojice

Strana 2:

Duch - oživovateľ

Strana 3:

Tri osoby - jeden Boh

Eucharistia v dejinách spásy

Strana 4-5:

Ján - posol a svedok

Na tejto skale postavím svoju cirkev

Strana 5:

Aká by mala byť moja a naša viera?

Strana 6:

Mlčať znamená súhlasiť

Strana 7:

Pokus anglických "vedcov" zneistiť kresťanov

Aj to je možné!

Farská knižnica informuje

Strana 8:

Informácie