Obsah čísla:

Strana 1:

Zodpovednosť za dedičstvo

Hymnus na sviatok slovanských vierozvestcov

Strana 2:

Odkaz sviatku Navštívenia - tri pohľady na vzťah

Ich posolstvo pretrváva naveky

Strana 3:

Milosrdná láska

Strana 4-5:

Rozhovor takmer po roku

Strana 5-7:

Mlčať znamená súhlasiť

Strana 7:

Farská knižnica informuje

Strana 8:

Informácie