Informácie

ÚRADNÉ HODINY NA FARSKOM ÚRADE

doobeda Po - Pi: 9,00 - 11,00 h; poobede Po - Št: 14,30 - 16,30 h; telefón: 55 56 23 19 (fax); 55 56 31 70; 55 56 31 71; kostol: 55 57 11 78.

SVÄTÉ OMŠE

· nedeľa a sviatky: Blumentál - 6,00; 7,30; 9,00; 10,30; 12,00 (čítaná - ak sviatok pripadá na sobotu, sv. omša o 12,00 h nie je); 16,30; 18,00 (maď.); 19,00 h; ­saleziáni (Mile­ ti­ čova) - 6,30; 8,00; 9,30, 11,00; 18,00 h; · pracovný deň: Blumentál - 5,45 (5 min. pred sv. omšou možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu); 7,00; 16,30 (okrem soboty); 18,00 h (počas letných mesiacov len v sobotu); saleziáni (Miletičova) - 6,45 ­ (okrem soboty); 8,00; 18,00 h; · sviatok v pracovný deň: Blumentál - 5,45; 7,00; 10,30; 16,30; 18,00; 19,00 h; saleziáni (Miletičova) - 6,45; 8,00, 16,30; 18,00 h.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA

· vo všedné dni ráno a večer počas sv. omší (vždy aspoň v jednej spovednici, podľa toho, ako nám to dovoľujú iné pastoračné povinnosti), a to ráno od 6,20 h približne do 8,00 h (podľa potreby aj dlhšie); večer od 16,30 h približne do 19,00 h (podľa potreby aj dlhšie); · vo štvrtok pred prvým piatkom a v prvý piatok už od 15,00 h; · v nedeľu, kedy každého kresťana katolíka zaväzuje povinnosť zúčastniť sa na celej sv. omši, spovedáme len v čase medzi sv. omšami.

FATIMSKÁ SOBOTA

7. 7. po sv. omši, ktorá sa začína o 7,00 h, teda asi o 7,45 h, kedy sa chceme stretnúť pri modlitbe sv. ruženca a hlbšie preniknúť do posolstva Božieho slova.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU

v sobotu 21. 7. ráno po sv. omši, ktorá sa začína o 7,00 h.

ADORÁCIA

vždy vo štvrtok po sv. omši, ktorá sa začína o16,30 h, teda od 17,15 do 18,00 h. Saleziáni (Miletičova): vo štvrtok po večernej sv. omši.

KATECHÉZA

· rodičov, ktorí žiadajú krst svojho dieťaťa, každú stredu o 17,00 h. Účasť obidvoch rodičov je po­ trebná. Nahlásiť krst dieťaťa a vyplniť krstný lístok možno v ktorýkoľvek deň v úradných hodinách v kancelárii farského úradu. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa.

· pred prijatím sviatosti manželstva sa začína vždy v prvý pondelok mesiaca. Snúbenci sa stretnú dvakrát s kňazom a raz s psychológom a potom s lektorom prirodzeného plánovania rodičovstva. Každé stretnutie sa začína vždy v pondelok o 17,00 h na farskom úrade. Treba sa hlásiť aspoň tri mesiace pred plánovaným termínom sobáša.

KNIŽNICA svätej Kataríny pri farnosti Blumentál

v utorok od 15,30 do 17,00 h a vo štvrtok od 16,00 do 18,00 h a v stredu ráno od 8,30 do 10,30 h.

PORADŇA

· pre prirodzené plánovanie rodičovstva (Billingsova):

St 17,00 - 19,00 h;
potrebné je objednať sa na tel. č. 07/45 94 39 30
· psychologická: Po 18,00 - 20,00 h

· sociálno-právna: Po 9,00 - 11,00 h; Št 9,00 - 11,00 h.

ŽENY ŽENÁM

sa stretá vo štvrtok od 14,00 do 16,00 h v miestnosti pre nácviky a katechézu.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA júl

Všeobecný úmysel požehnaný Svätým Otcom:

Aby v kresťanských rodinách rodičia i deti čítali a prežívali evanjelium, a tak sa stávali svedkami Kristovej nádeje.

Misijný úmysel požehnaný Svätým Otcom:

Aby katechétom a laickým misionárom nechýbala potrebná dôkladná pastoračná formácia.

Úmysel Konferencie biskupov Slovenska:

Aby mládež cez prázdniny nezabúdala na svoje náboženské povinnosti.

VÝZNAMNÉ LITURGICKÉ DNI

2. 7. Návšteva Panny Márie

3. 7. Sv. Tomáša, apoštola

5. 7. Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

16. 7. Panny Márie Karmelskej

17. 7. Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov

25. 7. Sv. Jakuba, apoštola

26. 7. Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

27. 7. Sv. Gorazda a spoločníkov

POĎAKOVANIE

Ďakujem Blumentálcom, čo boli na púti v Šaštíne za pomoc a obetavosť, za to, že som sa mohol aj ja, invalid na vozíčku zúčastniť púte. Ďakujem vedúcej Blumentálskej charity, sestrám a bratovi, čo mi pomohli. Ďakujem Blumentálcom za lásku a pomoc. Boh Vám zaplať. Váš vozíčkar Jaroslav Hybelík