Obsah čísla:

Strana 1:

Máme čo ponúknuť Európe

Hymnus zo sviatku Premenenia Pána

Strana 2-3:

Posolstvo z vrchu Tábor

"Blumentálska" dogma

Strana 3:

Spoznávajme bohatstvo myšlienok pápežských dokumentov

Strana 4-5:

Predstavujeme nového kňaza farnosti

Strana 5:

K rubrike Mlčať znamená súhlasiť

Strana 6-7:

Mlčať znamená súhlasiť

Farská knižnica informuje

Strana 8:

Informácie