Máme čo ponúknuť Európe

Na sviatok svätých Cyrila a Metoda sa ako už tradične v Nitre na Kalvárii zišli veriaci, aby spoločne so svojimi biskupmi oslávili tento významný sviatok našej miestnej Cirkvi i národa. V homílii J. Em. otca kardinála J. CH. Korca, zazneli závažné a nanajvýš aktuálne slová, ktoré by si mali hlboko do srdca vštepiť nielen veriaci, ale aj tí, ktorým slová viera, kresťanstvo, národ a vlasť znejú cudzo. Slová otca kardinála Korca sú výzvou na zamyslenie, preto sa k nim na žiadosť mnohých čitateľov vraciame v prepise jeho homílie, ktorá v tomto čísle nahradí úvodník a zároveň bude súčasťou rubriky Mlčať znamená súhlasiť.

Pane, Bože môj, vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo. Zachráň ho pred pohanskou a bezbožnou zlobou tých, čo sa ti rúhajú. Zveľaď svoju Cirkev množstvom a všetkých spoj v jednote Ducha a urob ich znamenitým ľudom rovnako zmýšľajúcim v pravej viere (Život Konštantína). Túto modlitbu, duchovný závet sv. Cyrila a Metoda, by sme mali vedieť všetci naspamäť. Mala by ju poznať predovšetkým naša inteligencia, už deti by ju mali mať v prvých knižkách, ktoré dostanú v škole. Mali by sme sa ju modliť najmä dnes, keď to verné stádo - veriacich Slovenska, ba celé Slovensko - ohrozuje nová pohanská bezbožnosť, ktorá sa priamo či nepriamo rúha Bohu Ježiša Krista. No nielen Slovensko je vystavené takýmto vlnám odporu a zla. Aj iné národy, predovšetkým slavianske, ktoré prijali vieru cez svätých solúnskych bratov odtiaľto z Nitry, by sa takto mali modliť.

Sviatok sv. Cyrila a Metoda je sviatkom celého Slovenska, zvlášť slovenského národa. Je sviatkom vďačnosti za našich tisícsto rokov kresťanstva, ale aj sviatkom spytovania svedomia a akejsi inventúry kresťanského života. Veď či nás znova neohrozuje pohanská zloba, pred ktorou varoval sv. Cyril a prosil, aby nás pred ňou Pán ochraňoval?

Cirkev mala popri veriacich vždy aj kritikov. Jedni ju kritizovali, že vraj odvádza ľudí od života a hovorí len o nebi, druhí za to, že sa vraj priveľmi mieša do života. Ale Cirkev robila vyvážene jedno aj druhé - hovorila, že naše životy sa nekončia na cintorínoch, že sme povolaní na večný život, ale starala sa aj o pozemský život ľudí a vyslovovala sa k nemu. Sám sv. Metod napísal súdny zákon aj napomenutie vladárom. Môžeme ho čítať aj dnes - v slovenčine. A tak sa Cirkev vyslovuje o večnosti, aj o čase.

Ako vyzerá náš konkrétny život a čo by sme mohli povedať na sviatok sv. Cyrila a Metoda? V novinách čítame, že v súčasnej Juhoslávii existuje šesťdesiatštyri registrovaných a vyše dvesto neregistrovaných tajných organizácií, z ktorých mnohé sa vydávajú za náboženské. Sú to rozličné sekty, ktoré rozkladajú spoločnosť, zbavujú ľudí slobody a doháňajú ich až k hromadným vraždám. Pamätáme sa na Guajanu, kde sa mnoho členov istej sekty otrávilo, i na prípad v Afrike, kde vedúci sekty nahovorili mnohých, aby sa upálili. Určité skupiny ľudí sa vrhajú aj na kresťanstvo, zvlášť v Európe, akoby chceli od koreňov vyvrátiť Cirkev a pod heslom slobody neraz priam urážajú kresťanov, ich tradície, inštitúcie a vieru. Jedným zo spôsobov, ktorým sa usilujú v tichosti rozhlodávať kresťanstvo, je aj joga, o ktorej sa v týchto týždňoch hovorí dosť otvorene a nahlas. Chcú ju zaviesť do škôl ako telesné cvičenia. Znalci však hovoria, že joga je ideológia, že je to systém života, ktorý zachvacuje celého človeka do nevypočitateľného panteizmu, v ktorom vládne úplne iná morálka ako v kresťanstve, teda už stáročia aj u nás. Ktosi by nám chcel vnútiť jogu namiesto modlitby Otče náš. Poznám konkrétne prípady, keď joga takmer zničila našich ľudí - ich identitu a osobnosť.

Máme slobodu a máme ju už viac rokov. V istom týždenníku som čítal: „Áno, máme slobodu a mohli sme sa slobodne rozhodnúť, či zamedzíme interrupcie a zabránime legálnemu vraždeniu, alebo ho podporíme?“ To bola chvíľa slobodnej voľby. V článku sa ďalej písalo: „Predstavte si, aké hrozné ticho vládne tam, kde sú všetky deti, ktorých život bol ,umelo prerušený‘“, teda, ktoré odborníci zabili... Žena si môže podať žiadosť o umelé ,prerušenie‘ tehotenstva - po slovensky sa tomu povie objednávka popravy. A autor článku dodáva: „Papierom agilne máva lekár a melie čosi o slobode voľby“ a článok sa končí slovami: „Čo by povedali matka i lekár dieťaťu, keby sa s ním stretli a mali by mu vysvetliť, čo sa stalo? Aké slová by volili, aby povedali, prečo ho zabili?“ Aby sme nad tým nemohli premýšľať, ubíjame si často svedomie - svoje, svedomie iných i svedomie národa, ktorý začína vymierať. Neraz vyhadzujeme stámilióny, ale nepodporíme mladých manželov a rodičov. V inom časopise bolo napísané: „Človek chce zabudnúť na svoje vnútro, preto sa obklopuje ustavičným hlukom, preto hrajú rádiá ešte aj v lese, preto ustavične blikajú televízory.“ Mnohým stačia hry, filmy, surové seriály, a to už pre deti. Útek pred sebou - strach zo samoty sa chytá mnohých našich ľudí. Len nepremýšľať, radšej duchovné prázdno! (Pokračovanie na s. 6)