Obsah čísla:

Strana 1:

Zodpovednosť, sloboda a demokracia

Hymnus na sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Strana 2-3:

Pred vekmi zvolená...

Pohoršenie a bláznovstvo, alebo Božia múdrosť a moc?

Strana 3:

Ty si mať dobrotivá, patrónka ľútostivá...

Strana 4:

Prečo?

Strana 5:

Účinnosť sviatostí

Strana 6-7:

Stretnutie s Kristom

Mlčať znamená súhlasiť

Strana 7:

Farská knižnica informuje

Strana 8:

Informácie