Hymnus na sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Anjela mieru Michala nám,

Kriste,

do nášho chrámu pošli,

nech sa iste

príchodom jeho častým

hojne množí

v nás poklad Boží.

 

Nech mocný anjel Gabriel

zaženie

zvodného diabla, jeho

pokušenie,

nech navštevuje často naše

chrámy

a nech nás chráni.

 

Nech z neba príde lekár

našej spásy

Rafael anjel, pomoc v bôľoch

našich;

nech uzdravuje chorých,

riadi cestu

k Božiemu mestu.

 

Anjeli v tebe, Kriste,

krásu majú,

nech sú nám blízko,

nech nám pomáhajú,

aby sme s nimi mohli

spievať zjavne

Trojici slávnej. Amen.