Obsah čísla:

 

Oneskorený vinš

Hymnus na sviatok Obetovania Pána

O sviatku Obetovania Pána netradične

Slovensko v prúde čias

Lurdy - miesto nádeje

Čo sú sväteniny?

Sviatosť manželstva - zrkadlo Božej lásky

Aj takto možno chápať zodpovednosť

Opýtali ste sa

Mlčať znamená súhlasiť

Farská knižnica informuje ...

Informácie