Farský mesačník - archív

dotazy a pripomienky posielajte na blumental@blumental.sk

Fraský úrad Časopis Blumentál Hlavná stránka Charita Blumentál Knižnica Iné linky

Archív XI. ročníka časopisu (rok 2000)

December

Pred Adventom 2000 | Hymnus na adventné obdobie | Advent – čas nábožnosti a radosti | Advent – čas pokánia | Milostiplná – jediná a vyvolená | Aký Advent, také Vianoce... | Aj toto slovo bude jedným z hlasov svätej noci | Krst – II. časť | Obrátenie rabína Zolliho | Kto je môj blížny? | Predstavujeme... | Blumentálske roráty | Svetlo z Betlehema | PIUS XII. a holokaust | Mladí v Krakove | Farská knižnica informuje | Informácie

November

Kto je môj blížny? | Hymnus na slávnosť Krista Kráľa | Verím v spoločenstvo svätých... | Hriech – prekážka na ceste k svätosti | Nezabúdajme na duše zosnulých | Dušičková kázeň | Kristus Kráľ | Krst – prvá časť | Genezis | Rozhovor po roku | Farská knižnica informuje | Informácie

Október

Keď začíname vidieť srdcom | Hymnus na Eucharistický kongres | Modlime sa ruženec | Anjeli | Nebojte sa! | Terézia a Terézia | Predstavujeme nového kňaza farnosti | Ako s úžitkom prijímať sviatosti  | Ako postupovať pri lectio divina | Farská knižnica informuje | Informácie

September

Eucharistia – uskutočnenie totálnej lásky | Ave verum corpus Christi | Sedembolestná… – nebolo by dobré už prestať s tým bolestinstvom? | Kríž – požehnanie pre svet | Michal – jedno z prvých kniežat | Predstavujeme... | Úvod do lectio divina | Mariánska úcta a naša história | Vírusy útočia... | Farská knižnica informuje | Informácie

August

Ohrozený človek a Božia stratégia | Hymnus na sviatok mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa | Premenenie Pána | Znamenie nádeje | Eucharistia – živé srdce kresťanstva | O čnostiach | Predstavujeme nového kňaza farnosti | Moje cesty nie sú vašimi cestami | Farská knižnica informuje | Informácie

Júl

Dospelé deti a nedospelí dospelí | Hymnus na sviatok Návštevy Panny Márie | Posolstvo stále aktuálne | Mali sme viac ako kráľov | Náš svätec Gorazd | Po troch rokoch | O čnostiach | Kaplnka je ako baňa | Informácie

Jún

Veľkonočné korene | Modlitba Eucharistického kongresu | Ježiš sa spolieha na svojich priateľov | Viera, ktorá prináša život | Zamyslenie k slávnosti Eucharistie | Srdce, ktoré žije | Usilujme sa rozvíjať svoju vieru a osobnosť | O čnostiach | Opýtali ste sa | K jubileu žurnalistov | Naša "stálica na organovom nebi" | Farská knižnica informuje | Informácie

Máj

Máj - Fatima - dnešok | Hymnus na férie | Svet medzi vierou a neverou | Ako rásť v mariánskej úcte? | Vykúpenie a všednosť | O čnostiach | Čo nám chýba? | Naša spoločná bolesť | Opýtali ste sa | Farská knižnica informuje | Informácie

Apríl

Superlogika láskyPohľad na kríž | Najvyššia modlitba | S Ježišom a Máriou v dňoch bolesti a utrpenia | Pán skutočne vstal | Vzkriesenie a strach | Je duchovný život prekážkou na ceste dospelosti? | Jubileum bezdomovcov | Nezabudnime | Spomienka po roku | Farská knižnica informuje | Informácie

Marec

Február

Január


Archív ročníka 2001