Farnosť Bratislava - Blumentál

Vitajte na stránkach farnosti Bratislava Blumentál. Pôvodný názov farnosti bol Rímsko - katolícky farský úrad Bratislava - Nové mesto.

VÝBER Z OZNAMOV:

 • Príprava na jubilejný Rok Sedembolestnej Panny Márie

Aj v tomto týždni pokračujeme v duchovnej príprave na jubilejnú oslavu Sedembolestnej Panny Márie. V piatok 22. augusta 2014 o 16.30 hod. bude hlavným celebrantom sv. omše a kazateľom  dekan Teologickej fakulty Dr. Vladimír Thurzo. Budeme uvažovať nad  štvrtou bolesťou Panny Márie „Stretnutie s Ježišom na Krížovej ceste”. Sv. omši bude predchádzať Ruženec a pobožnosť k Sedembolestnej so začiatkom o 15.45. Všetkých Vás srdečne pozývame.

 • Týždeň modlitieb za mier a zmierenie

Konferencia biskupov Slovenska nás pozýva k účasti na modlitbách za mier vo svete  a zmierenie medzi národmi,  zvlášť za krajiny, kde eskaluje násilie a prenasledovanie kresťanov, ktoré nadobúda charakter genocídy. Text vyhlásenia KBS je priložený k oznamom a nájdete ho aj na výveske pred kostolom.  V piatok 22. augusta na zakončenie týždňa modlitieb za mier vo svete a zmierenie medzi národmi budú naši otcovi biskupi slúžiť sv. omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 17.00 hod. Pozývame všetkých zjednotiť sa s našimi otcami biskupmi v modlitbe za bratov a sestry, trpiacich vojnou, nepokojmi a prenasledovaním.

Farská knižnica bude v auguste z dôvodu prázdnin zatvorená. Tešíme sa na vás opäť v septembri.

 • Foto z birmovky

Birmovanci si môžu vyzdvihnúť CD s fotografiami na fare v úradných hodinách.

.

 • Pomoc bezdomovcom

V spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul vám ponúkame možnosť zakúpiť si v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín kartičky, ktoré môžete potom konkrétnym ľuďom bez domova dať. Oni za tú kartičku dostanú v spomínanej nocľahárni jedlo, ubytovanie a možnosť sa umyť. Cena tejto kartičky na jeden deň je 85 centov. Dôležitou podmienkou je, aby sa na tú kartičku napísalo meno človeka, ktorému pomáhate a dátum konkrétneho dňa. To je kvôli tomu, aby sa s tými kartičkami nedalo obchodovať a aby sa nezneužívali.

.

.

 • Stretnutia na fare

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a stredoškolákov so zábavným a duchovným programom. Stretnutia budú prebiehať na fare v stredu alebo vo štvrtok o 18.45 hod.

Stretnutia mladých pracujúcich sú každý utorok o 19.30 hod. na fare.

Stretnutia rodín sú tretiu nedeľu v mesiaci o 15.00 hod. na fare.

Májové číslo časopisu Blumentál

Časopis Blumentál nájdete aj na našej webstránke - časopis Blumentál - Máj 2014.

  Sväté omše v Blumentálskom kostole

  pracovný deň 5:45, 6:30, 16:30, 18:00 (každý štvrtok o 18.00 v latinskom jazyku)
  sobota 5:45, 6:30, 18:00
  nedeľa a sviatok 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (+ litánie), 18:00 (maďarská),
  19:00
  ak sviatok pripadá na sobotu, omša o 12:00 nie je
  sviatok v pracovný deň 5:45, 6:30, 10:30, 16:30, 18:00, 19:00
  v utorok o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
  spieva náš spevácky zbor Béčkari

  Zaopatrovací mobil

  Potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho?

  Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Fakultnú nemocnicu Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku Bratislava
  je NONSTOP k dispozícii tento telefonický kontakt: 0948 / 313 363.

  Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu.
  Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.