Farnosť Bratislava - Blumentál

Vitajte na stránkach farnosti Bratislava Blumentál. Pôvodný názov farnosti bol Rímsko - katolícky farský úrad Bratislava - Nové mesto.

VÝBER Z OZNAMOV:

 • Púť TV Lux

V sobotu 29. augusta  sa uskutoční celodenná púť priaznivcov, podporovateľov a divákov katolíckej Televízie LUX do Rajeckej Lesnej. Program začne o 11.00 hod. Na záver púte o 16.00 hod. bude slávnostnú sv. omšu celebrovať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých vás srdečne pozývame putovať s Televíziou LUX k Panne Márii Frívaldskej.

 • Národný pochod za život

V nedeľu 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční druhý Národný pochod za život s hlavnou myšlienkou vyjadrenou slovami „Radosť zo života”. Dopoludnia budú po bratislavských kostoloch slávené sv. omše za život, na ktorých sa stretnú účastníci z jednotlivých slovenských diecéz so svojím biskupom. Účastníci z Bratislavskej arcidiecézy sa stretnú v Katedrále sv. Martina, kde bude sláviť sv. omšu o 10.30 hod. náš otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Mladým ľuďom pripomíname pozvanie na diecézne stretnutie mládeže s názvom Cliptime, ktoré bude prepojené s účasťou na Pochode za život. Bližšie informácie sú dostupné na stránkach pochodzazivot.sk a cliptime.sk.

 • Leták o utečencoch a migrantoch

Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou pripravila informačný leták o utečencoch a migrantoch. S jeho obsahom sa môžete oboznámiť na našej výveske a dostupný je aj na internete.

 • Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 1.7. do 31.8. budú sv. omše v utorok a piatok o 18.00 h. zrušené. Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva nezmenená.

.

 • Pomoc bezdomovcom

V spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul vám ponúkame možnosť zakúpiť si v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín kartičky, ktoré môžete potom konkrétnym ľuďom bez domova dať. Oni za tú kartičku dostanú v spomínanej nocľahárni jedlo, ubytovanie a možnosť sa umyť. Cena tejto kartičky na jeden deň je 85 centov. Dôležitou podmienkou je, aby sa na tú kartičku napísalo meno človeka, ktorému pomáhate a dátum konkrétneho dňa. To je kvôli tomu, aby sa s tými kartičkami nedalo obchodovať a aby sa nezneužívali.

.

.

 • Stretnutia na fare

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a stredoškolákov so zábavným a duchovným programom. Stretnutia budú prebiehať na fare vo štvrtok o 19.00 hod.

Stretnutia mladých pracujúcich sú každý utorok o 19.00 hod. na fare.

Stretnutia rodín sú tretiu nedeľu v mesiaci o 15.00 hod. na fare.

.

Veľkonočné číslo časopisu Blumentál

Časopis Blumentál nájdete aj na našej webstránke - časopis Blumentál - Veľká noc 2015.

  Sväté omše v Blumentálskom kostole

  pracovný deň 5:45, 6:30, 16:30, (18.00 - iba v utorok a piatok)
  sobota 6:30, 18:00
  nedeľa 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (+ litánie), 18:00 (maďarská), 19:00
  sviatok v pracovný deň 5:45, 6:30, 10:30, 16:30, 18:00 (slov.), 19:00 - ak farské oznamy neuvádzajú inak
  v utorok
  .
  v piatok
  o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
  spieva náš spevácky zbor Béčkari
  o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
  spieva náš mládežnícky spevácky zbor

  Zaopatrovací mobil

  Potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho?

  Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Fakultnú nemocnicu Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku Bratislava
  je NONSTOP k dispozícii tento telefonický kontakt: 0948 / 313 363.

  Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu.
  Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.