Farnosť Bratislava - Blumentál

Zaopatrovanie chorých sviatosťami

Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Nemocnicu - Staré mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku, Šancova 110, Bratislava, je NONSTOP k dispozícii telefonický kontakt:

p

Volať len v prípade potreby udelenia sviatosti chorému alebo zomierajúcemu

0948 / 313 363 (neposielať SMS)

p

Tento kontakt je výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu. Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.

Mimoriadny oznam

VIANOČNÉ OZNAMY FARNOSTI BLUMENTÁL 2022

Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Prosíme zvlášť starších nech si nenechávajú spoveď na posledné dni, nechajme priestor zvlášť tým, čo pristupujú k sviatosti zmierenia iba na Vianoce, alebo sú zamestnaní, odcestovaní v zahraničí a pricestujú posledné dni pred Vianocami. Vianočná svätá spoveď platí aj k januárovému prvému piatku.

Pred vianočnými sviatkami spovedáme v pondelok až piatok v časoch:

5.30 – 7.30

11.30 – 12.30

15.30 – 18.00

24.12.2022 – 26.12.2022 – nespovedáme

Podrobný rozpis spovedania a sv. omší počas sviatkov nájdete na stolíkoch v kostole a na farskej stránke

Prikázané sviatky mimo nedieľ vo Vianočnom období:

Narodenie Pána – 25.12.2022

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok – 1.1.2023

Zjavenie Pána – Traja Králi – 6.1.2023

Svätého Štefana (26.12.2022) nie je prikázaný sviatok, je to 2. Vianočný sviatok.

Vianočné obdobie končí na slávnosť Krstu Krista Pána 8.1.2023.

SVÄTÉ OMŠE VO VIANOČNOM OBDOBÍ

24.12.2022 Štedrý deň

6.30 16.30 22:30 24.00 (polnočná)

25.12.2022 Narodenie Pána – 1. Vianočný sviatok – prikázaný sviatok

6.00 7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 18.00 (maďarská) 19.00

26.12.2022 Sv. Štefana – 2. Vianočný sviatok

6.00 7.30 9.00 10.30 12.00 16.30

31.12.2022 Sv. Silvestra – Starý rok

6.30 16.30 23.30 adorácia s novoročným požehnaním

1.1.2023 Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok – prikázaný sviatok

6.00 7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 18.00 (maďarská) 19.00

6.1.2023 Zjavenie Pána - Traja králi – prikázaný sviatok

6.00  7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 19.00

Na Štedrý deň nie je prikázaný pôst. Na Narodenie Pána je pri svätých omšiach tradičná vianočná zbierka. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Na Sviatok Svätej rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri svätých omšiach manželské sľuby.

Od 6.1.2023 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

Prehľad spovedných dní vo Vianočnom období

24.12.2022 – 26.12.2022 nespovedáme

27.12. – 30.12.2022 – spovedáme ako zvyčajne

31.12.2022 1. 1.2023 nespovedáme

Od 2.1.2023 – spovedáme, ako zvyčajne

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV General Data Protection Regulation

Zodpovedná osoba

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.