Farnosť Bratislava - Blumentál

Vitajte na stránkach farnosti Bratislava Blumentál.

Pôvodný názov farnosti bol Rímsko - katolícky farský úrad Bratislava - Nové mesto.

.

VÝBER Z AKTUÁLNYCH OZNAMOV A DLHODOBÉ OZNAMY:

 • Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

V stredu 29. júna 2016 budú sv. omše dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 (školská) a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 (slov.) a 19.00 h.

 • Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 1.7. do 31.8. budú mládežnícke sv. omše v utorok o 18.00 h. zrušené. Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva nezmenená.

.

 • Mládežnícke akcie

Posledným júnovým dňom končí možnosť prihlásiť sa na Svetové dni mládeže v Krakove aj pre tých, ktorí sa nezúčastnia slovenského programu a pôjdu len na záverečné dni. Kto by potreboval pomoc, môže kontaktovať Komisiu pre mládež cez stránku mladezba.sk. V septembri sa v Šaštíne bude konať diecézne stretnutie mládeže Cliptime s hlavnou myšlienkou “Otvorené srdce”. Začne sa pešou púťou z Marianky do Šaštína a jeho program bude nadviazaním na Svetové dni mládeže). Všetkých prosíme o modlitbovú podporu, aby tieto stretnutia priniesli ovocie viery v živote mladých ľudí.

.

 • Dobromat pre OZ Charita Blumentál

Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť ako nás podporiť, a to nákupom vo  vybraných internetových obchodoch prostredníctvom  Internetového portálu Dobromat. Vás takýto nákup nebude stáť ani cent navyše a pre našu charitu je každé takto získané euro pomocou. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola a tiež na našej internetovej stránke.

.

Stretnutia pre mladých

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a mladých pracujúcich so zábavným a duchovným programom. Stretká bývajú každú stredu o 18.30 na fare (Vazovova 8). Všetkých srdečne pozývame. Počas prázdnin stretnutia nie sú.

Časopis Rebrík

Dávame do pozornosti rodičov a starých rodičov časopis Rebrík - jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Na výveske sú informácie pre objednanie časopisu.

Pomoc bezdomovcom

V spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul vám ponúkame možnosť zakúpiť si v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín kartičky, ktoré môžete potom konkrétnym ľuďom bez domova dať. Oni za tú kartičku dostanú v spomínanej nocľahárni jedlo, ubytovanie a možnosť sa umyť. Cena tejto kartičky na jeden deň je 85 centov. Dôležitou podmienkou je, aby sa na tú kartičku napísalo meno človeka, ktorému pomáhate a dátum konkrétneho dňa. To je kvôli tomu, aby sa s tými kartičkami nedalo obchodovať a aby sa nezneužívali.

  • Sväté omše v Blumentálskom kostole

   pracovný deň 5:45, 6:30, 16:30, (18.00 - iba v utorok)
   sobota 6:30, 18:00
   nedeľa 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (+ litánie), 18:00 (maďarská), 19:00
   sviatok v pracovný deň 5:45, 6:30, 10:30, 16:30, 18:00 (slov.), 19:00 - ak farské oznamy neuvádzajú inak
   v utorok o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
   spieva náš spevácky zbor Béčkari

   Zaopatrovací mobil

   Potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho?

   Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Fakultnú nemocnicu Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku Bratislava je NONSTOP k dispozícii tento telefonický kontakt: 0948 / 313 363.

   …………………………………………………………………………………………………………………….

   Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu.
   Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel.
   kontakty v týchto úradných hodinách.

   …………………………………………………………………………………………………………………….

 • .

  Vianočné číslo časopisu Blumentál

  Časopis Blumentál nájdete aj na našej webstránke - časopis Blumentál - Vianoce 2015.