Farnosť Bratislava - Blumentál

P

MIMORIADNY OZNAM

Od 16.10.2020 sa vo farnosti Bratislava - Blumentál nebudú sláviť verejné sv. omše za účasti veriacich.

Úmysly sv. omší, ktoré ste si nahlásili slúžiť v Blumentálskom kostole, kňazi našej farnosti odslúžia súkromne tak, ako boli nahlásené.

Náš kostol bude otvorený:

vo všedné dni a v sobotu 11:30-12:30 a 16:00-17:00 a

v nedeľu od 9:00-12:00 a 16:00-17:00.

Sv. omše môžete sledovať aj v priamom prenose v rádiu LUMEN, TV LUX (pondelok-sobota 7:00, 18:30 a nedeľa 10:00 a 18:30)

Vstup do kostola bude z bočného vchodu z Radlinského ulice.

Katolícku tlač si môžete zakúpiť v čase, keď bude kostol otvorený.

Spovedanie chorých po domoch a bytoch momentálne nie je možné. Dá sa zrealizovať iba zaopatrovanie chorých, ktorí sú v nebezpečenstve smrti.

Žiadame všetkých veriacich, aby dôsledne a zodpovedne zachovávali všetky nariadenia ohľadom COVID - 19 dané štátnymi orgánmi SR.

Pre pandémiu bude možné získať “dušičkové”

odpustky celý november

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné po ukončení obmedzenia pohybu kvôli pandémií a otvorení kostolov tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Zaopatrovanie chorých sviatosťami

Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Nemocnicu - Staré mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku, Šancova 110, Bratislava, je NONSTOP k dispozícii telefonický kontakt:

p

0948 / 313 363 (neposielať SMS)

p

Tento kontakt je výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu. Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV General Data Protection Regulation

Zodpovedná osoba

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.