Farnosť Bratislava - Blumentál

Vitajte na stránkach farnosti Bratislava Blumentál. Pôvodný názov farnosti bol Rímsko - katolícky farský úrad Bratislava - Nové mesto.

VÝBER Z OZNAMOV:

 • Slávnosť Božieho tela (26. 5. 2016)

Vo štvrtok 26. mája je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 (školská)  a večer o 16.30 (s procesiou)  a 19.00 h.

slávená o. biskupom Jozefom Haľkom, spojená s procesiou vo vnútornom priestore Katedrály.

 • Celobratislavská slávnosť Božieho tela (29. 5. 2016)

Na budúcu nedeľu 29. mája bude na Primaciálnom námestí svätá omša pri príležitosti slávnosti Božieho Tela so začiatkom o 10.30 hod. Hlavným celebrantom svätej omše bude apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Po jej skončení bude nasledovať procesia so Sviatosťou Oltárnou  z Primaciálneho námestia cez Klobučnícku ulicu a námestie SNP ku kostolu farnosti Najsvätejšej Trojice, kde bude udelené záverečné požehnanie.

Z tohto dôvodu v našom kostole budúcu nedeľu 29. mája sv. omše o 10.30 a 12.00 h. nebudú.

 • Živý ruženec

Pozývame deti s ich rodičmi a kamarátmi, mládež, ale aj skôr narodených na modlitbu živého ruženca, ktorá bude v sobotu 28. mája 2016 o 19.00 hod. v  Blumentáli. Každý účastník bude predstavovať jedno zo zrniečok ruženca. Po spoločnej modlitbe pozývame účastníkov na posedenie s občerstvením na fare.

 • Katolícka zoznamovacia služba

Katolícka zoznamovacia služba katRande pozýva slobodných katolíkov na duchovnú obnovu s názvom “Hľadanie životného partnera s Božou pomocou”. Uskutoční sa v Marianke v dňoch 17. až 19. júna 2016. Bližšie informácie sú dostupné na stránke katRande.org.

 • Bratislavská animátorská škola

Pre mladých, ktorí túžia prehĺbiť svoju osobnú formáciu, sa pripravuje nový ročník Bratislavskej animátorskej školy. Podrobnejšie informácie o kurze aj o prihlasovaní sú na stránke mladezba.sk. Pozývame mladých chlapcov a dievčatá zatiahnuť na hlbinu a kvalitnou osobnou formáciou sa pripraviť na službu v Cirkvi a vo svete.

 • Svetové dni mládeže

Všetkým mladým pripomíname pozvanie na Svetové dni mládeže do Krakova. Prihlasovanie je otvorené do konca mája. Všetky bližšie informácie sú na stránkach mladezba.sk alebo svetovednimladeze.sk. Ak by niekto z mladých túžil ísť na Svetové dni mládeže, ale nemal prostriedky na zaplatenie plnej ceny, môže sa prihlásiť na našom farskom úrade. Bratislavská arcidiecéza poskytuje možnosť podpory pre mladých. Konkrétny spôsob sa dohodne osobne.

 • Príprava dospelých na birmovku

Dospelým nad 30 rokov, ktorí sa prihlásili na spoločnú prípravu na sviatosť birmovania v rámci bratislavskej arcidiecézy, oznamujeme, že príprava sa bude konať v pastoračnom stredisku Quo Vadis ( pri Trojičke) v rovnakom čase o 18.30 hod. v týchto  termínoch: 15., 22. a 29. mája a 5. a 12. júna 2016.

.

 • 2% dane pre OZ Charita Blumentál

Ak ste sa ešte nerozhodli komu venujete svoje 2 %, môžete podporiť Občianske združenie Charita Blumentál a tak nám pomôcť zabezpečiť všetky plánované akcie a aktivity. Potrebné tlačivá nájdete v kostole za lavicami a môžete si  ich stiahnuť aj z našej internetovej stránky www.charitablumental.sk. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a pomoc.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na ďalšiu možnosť ako nás podporiť, a to nákupom vo  vybraných internetových obchodoch prostredníctvom  Internetového portálu Dobromat . Vás takýto nákup nebude stáť ani cent navyše a pre našu charitu je každé takto získané euro pomocou.   Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola a tiež na našej internetovej stránke.

.

Stretnutia pre mladých

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a mladých pracujúcich so zábavným a duchovným programom. Stretká bývajú každú stredu o 18.30 na fare (Vazovova 8). Všetkých srdečne pozývame. Počas prázdnin stretnutia nie sú.

Časopis Rebrík

Dávame do pozornosti rodičov a starých rodičov časopis Rebrík - jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Na výveske sú informácie pre objednanie časopisu.

Pomoc bezdomovcom

V spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul vám ponúkame možnosť zakúpiť si v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín kartičky, ktoré môžete potom konkrétnym ľuďom bez domova dať. Oni za tú kartičku dostanú v spomínanej nocľahárni jedlo, ubytovanie a možnosť sa umyť. Cena tejto kartičky na jeden deň je 85 centov. Dôležitou podmienkou je, aby sa na tú kartičku napísalo meno človeka, ktorému pomáhate a dátum konkrétneho dňa. To je kvôli tomu, aby sa s tými kartičkami nedalo obchodovať a aby sa nezneužívali.

  • Sväté omše v Blumentálskom kostole

   pracovný deň 5:45, 6:30, 16:30, (18.00 - iba v utorok)
   sobota 6:30, 18:00
   nedeľa 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (+ litánie), 18:00 (maďarská), 19:00
   sviatok v pracovný deň 5:45, 6:30, 10:30, 16:30, 18:00 (slov.), 19:00 - ak farské oznamy neuvádzajú inak
   v utorok o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
   spieva náš spevácky zbor Béčkari

   Zaopatrovací mobil

   Potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho?

   Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Fakultnú nemocnicu Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku Bratislava je NONSTOP k dispozícii tento telefonický kontakt: 0948 / 313 363.

   …………………………………………………………………………………………………………………….

   Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu.
   Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel.
   kontakty v týchto úradných hodinách.

   …………………………………………………………………………………………………………………….

 • .

  Vianočné číslo časopisu Blumentál

  Časopis Blumentál nájdete aj na našej webstránke - časopis Blumentál - Vianoce 2015.