Farnosť Bratislava - Blumentál

Vitajte na stránkach farnosti Bratislava Blumentál. Pôvodný názov farnosti bol Rímsko - katolícky farský úrad Bratislava - Nové mesto.

VÝBER Z OZNAMOV:

 • Príprava na jubilejný Rok Sedembolestnej Panny Márie

V rámci duchovnej prípravy na jubilejnú oslavu Sedembolestnej Panny Márie bude v piatok 5. septembra o 16.30   hlavným celebrantom sv. omše a kazateľom  ThLic. Peter Mášik, správca farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke a profesor dogmatickej teológie na CMBF UK. Témou bude šiesta  bolesť Panny Márie: „Snímanie Ježiša z kríža”. Sv. omši bude predchádzať Ruženec a pobožnosť k Sedembolestnej so začiatkom o 15.45. Všetkých Vás srdečne pozývame.

 • Pešia púť do Šaštína

Pozývame všetkých mladých, najmä birmovancov, členov stretiek a spoločenstiev na duchovný program v Šaštíne. Jeho súčasťou je pešia púť z Marianky do Šaštína, diecézne stretnutie Cliptime a celoslovenský večerný program 7BOLESTNÁ. Registrácia za zvýhodnených podmienok prebieha do 31. augusta, uzatvorí sa 7. septembra. Viac informácií nájdete na webe: bazilika.sk,cliptime.sk, mladezba.sk.

 • Omšový poriadok vškolskom roku

Po skončení letných prázdnin opäť pokračujeme od 1. septembra vo večerných sv. omšiach v pracovné dni aj o 18.00 hod. Štvrtkové  sv. omše o 18.00 sa budú sláviť v reči latinskej.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac október  sa budú zapisovať v krstnej kaplnke v utorok  2. septembra od 16.00 hod.

 • Foto z birmovky

Birmovanci si môžu vyzdvihnúť CD s fotografiami na fare v úradných hodinách.

.

 • Pomoc bezdomovcom

V spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul vám ponúkame možnosť zakúpiť si v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín kartičky, ktoré môžete potom konkrétnym ľuďom bez domova dať. Oni za tú kartičku dostanú v spomínanej nocľahárni jedlo, ubytovanie a možnosť sa umyť. Cena tejto kartičky na jeden deň je 85 centov. Dôležitou podmienkou je, aby sa na tú kartičku napísalo meno človeka, ktorému pomáhate a dátum konkrétneho dňa. To je kvôli tomu, aby sa s tými kartičkami nedalo obchodovať a aby sa nezneužívali.

.

.

 • Stretnutia na fare

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a stredoškolákov so zábavným a duchovným programom. Stretnutia budú prebiehať na fare v stredu alebo vo štvrtok o 18.45 hod.

Stretnutia mladých pracujúcich sú každý utorok o 19.30 hod. na fare.

Stretnutia rodín sú tretiu nedeľu v mesiaci o 15.00 hod. na fare.

Májové číslo časopisu Blumentál

Časopis Blumentál nájdete aj na našej webstránke - časopis Blumentál - Máj 2014.

  Sväté omše v Blumentálskom kostole

  pracovný deň 5:45, 6:30, 16:30, 18:00 (každý štvrtok o 18.00 v latinskom jazyku)
  sobota 5:45, 6:30, 18:00
  nedeľa a sviatok 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (+ litánie), 18:00 (maďarská),
  19:00
  ak sviatok pripadá na sobotu, omša o 12:00 nie je
  sviatok v pracovný deň 5:45, 6:30, 10:30, 16:30, 18:00, 19:00
  v utorok o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
  spieva náš spevácky zbor Béčkari

  Zaopatrovací mobil

  Potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho?

  Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Fakultnú nemocnicu Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku Bratislava
  je NONSTOP k dispozícii tento telefonický kontakt: 0948 / 313 363.

  Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu.
  Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.