Farnosť Bratislava - Blumentál

P

Mimoriadny oznam

Náš kostol bude otvorený

k osobnej modlitbe a adorácií:

vo všedné dni a v sobotu

11:30-12:30 a 16:00-17:00

a

v nedeľu

9:00-12:00 a 16:00-17:00.

  • Vstup do kostola bude z bočného vchodu z Radlinského ulice s respirátorom FFP2.

  • Katolícku tlač si môžete zakúpiť v čase, keď bude kostol otvorený.

  • Úmysly svätých omší budú odslúžené tak, ako boli nahlásené.

  • V nebezpečenstve smrti je samozrejme možné vyslúžiť sviatosti zomierajúcemu.

Zaopatrovanie chorých sviatosťami

Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Nemocnicu - Staré mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku, Šancova 110, Bratislava, je NONSTOP k dispozícii telefonický kontakt:

p

0948 / 313 363 (neposielať SMS)

p

Tento kontakt je výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu. Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV General Data Protection Regulation

Zodpovedná osoba

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.