Farnosť Bratislava - Blumentál

Vitajte na stránkach farnosti Bratislava Blumentál. Pôvodný názov farnosti bol Rímsko - katolícky farský úrad Bratislava - Nové mesto.

VÝBER Z OZNAMOV:

 • Pozvánka

V nedeľu 15. 2. sa uskutoční v seminárnej miestnosti nášho farkého úradu Blumentál, na Vazovovej 8, Fašiangové posedenie, so začiatkom o 15.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní a veríme, že naše gazdinky prispejú k príjemnej atmosfére v podobe výborných koláčikov a šišiek.

 • Pozvánka na Jezuitský ples

Dňa 7. 2. sa uskutoční v jedálni ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste v Bratislave, Jezuitský ples. Začiatok podujatia je o 19.30 hod. Lístky v cene 25 € sú v predpredaji v kostole u Jezuitov. Viac informácií nájdete na výveske.

 • Ktosi ťa volá

V sobotu 7. februára 2015 sa v Bratislave u sestier uršulínok uskutoční program pre mladých s názvom “Ktosi ťa volá”. Ponúka mladým podnety k zamysleniu nad ich životnou cestou a životným  povolaním. Tohtoročná téma znie “Radostné áno”. Prihlásiť sa treba mailom na: ktositavola@gmail.com.

· Národné stretnutie mládeže

Od 15. januára je spustená registrácia na Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta 2015 v Poprade. Registrácia v prvých mesiacoch je za zvýhodnených podmienok. Viac informácií je na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.

 • Modlitby matiek

V tomto týždni v piatok, v sobotu a v nedeľu sa budú v uršulínskom kostole v Bratislave konať modlitby matiek. Začínajú sa vždy o 17.00 hod. Bližšie informácie nájdete na výveske.

.

 • Pomoc bezdomovcom

V spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul vám ponúkame možnosť zakúpiť si v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín kartičky, ktoré môžete potom konkrétnym ľuďom bez domova dať. Oni za tú kartičku dostanú v spomínanej nocľahárni jedlo, ubytovanie a možnosť sa umyť. Cena tejto kartičky na jeden deň je 85 centov. Dôležitou podmienkou je, aby sa na tú kartičku napísalo meno človeka, ktorému pomáhate a dátum konkrétneho dňa. To je kvôli tomu, aby sa s tými kartičkami nedalo obchodovať a aby sa nezneužívali.

.

.

 • Stretnutia na fare

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a stredoškolákov so zábavným a duchovným programom. Stretnutia budú prebiehať na fare vo štvrtok o 19.00 hod.

Stretnutia mladých pracujúcich sú každý utorok o 19.00 hod. na fare.

Stretnutia rodín sú tretiu nedeľu v mesiaci o 15.00 hod. na fare.

Nové číslo časopisu Blumentál

Časopis Blumentál nájdete aj na našej webstránke - časopis Blumentál - Október 2014.

  Sväté omše v Blumentálskom kostole

  pracovný deň 5:45, 6:30, 16:30, (18.00 - iba v utorok a piatok)
  sobota 6:30, 18:00
  nedeľa a sviatok 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (+ litánie), 18:00 (maďarská),
  19:00
  ak sviatok pripadá na sobotu, omša o 12:00 nie je
  sviatok v pracovný deň 5:45, 6:30, 10:30, 16:30, 18:00, 19:00
  v utorok
  .
  v piatok
  o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
  spieva náš spevácky zbor Béčkari
  o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
  spieva náš mládežnícky spevácky zbor

  Zaopatrovací mobil

  Potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho?

  Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Fakultnú nemocnicu Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku Bratislava
  je NONSTOP k dispozícii tento telefonický kontakt: 0948 / 313 363.

  Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu.
  Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.