Farnosť Bratislava - Blumentál

P

FARSKÝ OZNAM

Náš kostol bude otvorený k osobnej modlitbe a adorácií za prítomnosti kňaza s možnosťou prijatia sviatosti:

Všedné dni a sobota od 11:30 – 12:30 a 16:00 – 17:00

Nedeľa 09:00 – 12:00 a 16:00 – 17:00

b

Vstup do kostola bude z bočného vchodu z Radlinského ulice. Vstup do kostola povolený len s respirátorom FFP2 alebo negatívnym testom na COVID - 19 alebo potvrdenie o prekonaní COVID - 19 alebo potvrdenie o druhom očkovaní na COVID - 19.

Katolícku tlač si môžete zakúpiť v čase, keď bude kostol otvorený. Z dôvodu epidemiologickej situácie podávame sv. prijímanie len na ruku. Prosíme  vás o pochopenie. Ďakujeme.

Zaopatrovanie chorých sviatosťami

Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Nemocnicu - Staré mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku, Šancova 110, Bratislava, je NONSTOP k dispozícii telefonický kontakt:

p

0948 / 313 363 (neposielať SMS)

p

Tento kontakt je výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu. Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV General Data Protection Regulation

Zodpovedná osoba

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.