Farnosť Bratislava - Blumentál

Zaopatrovanie chorých sviatosťami

Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Nemocnicu - Staré mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku, Šancova 110, Bratislava, je NONSTOP k dispozícii telefonický kontakt:

p

Volať len v prípade potreby udelenia sviatosti chorému alebo zomierajúcemu

0948 / 313 363 (neposielať SMS)

p

Tento kontakt je výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu. Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.

Mimoriadny oznam

VEĽKONOČNÉ OZNAMY FARNOSTI BLUMENTÁL 2022

O spovedi

Pozývame Vás k veľkonočnej spovedi. Zároveň si dovoľujeme dať do pozornosti, že veriaci, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, majú prekážku v prijímaní sviatosti zmierenia a Eucharistie. Rovnako tak aj civilne sobášení a rozvedení, ktorí nemajú povolenie od biskupa prijímať sviatosti. Ak máte nejasnosti, poraďte sa s kňazom po svätej omši na postup riešenia. Radi Vám pomôžeme. Prosíme Vás, aby ste nepoužívali mobilný telefón na zapisovanie hriechov a ich čítate pri spovedi, keďže niektoré aplikácie rozpoznávajú a zaznamenávajú hlas a hrozí zverejnenie na sociálnych sieťach, a teda prezradenie spovedného tajomstva.

Spovedanie

Od štvrtka 30. marca 2023

Do stredy 5. arpíla 2023

 • Štvrtok 30. 3. a piatok 31. 3.

5:30 – 7:30

11:30 – 12:30

15:30 – 17:30

 • Sobota 1. 4.

6:00 – 7:30

10:00 – 12:30

16:00 – 17:30

 • Kvetná nedeľa 2. 4.

6:00 do 13:00 (počas omší)

15:00 – 19:30

 • Pondelok 3. 4. až streda 5. 4.

5:30 – 7:30

11:00 – 12:30

15:30 – 17:30

Na Zelený štvrtok a Veľký piatok spovedáme len v súrnych prípadoch.

Od Bielej soboty do Veľkonočného pondelka nespovedáme.

Zelený štvrtok

6. apríl 2023

 • 16:30 Sv. omša

Za živých a zosnulých kňazov pochádzajúcich a pôsobiacich v našej farnosti

 • 18:00 Sv. omša

Za kňazské povolania

 • Do 21:00 Adorácia

Tichá adorácia od skončenia omše

Veľký piatok

7. apríl 2023

 • 7:00 Krížová cesta

Kalvária Marianka (p. farár)

 • 8:30 Liturgia hodín

Kostol Blumentál

 • 9:00 Krížová cesta

Kostol Blumentál

 • 15:00 Obrady Veľkého piatka

 • 17:30 Obrady Veľkého piatka

 • Do 21:00 Adorácia

Po obradoch pri Božom hrobe

Biela sobota

8. apríl 2023

 • 8:30 Liturgia hodín

 • 9:00 – 19:00 Adorácia

 • 19:30 Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa

9. apríl 2023

 • Sv. omše:

6:00; 7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30; 18:00 (maďarsky); 19:00

Veľkonočný pondelok

10. apríl 2023

 • Sv. omše:

6:00; 7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30

Oznamy

 • Pomazanie chorých sa bude udeľovať na sv. omši v sobotu 1. 4. o 12:00 hod. Pred prijatím pomazania je potrebné prijať sviatosť zmierenia. Pomazanie chorých môže prijať iba ten veriaci, ktorému sa zhoršil zdravotný stav pre vážnu chorobu, vysoký vek, alebo je pred vážnou operáciou. Túto sviatosť možno prijať len raz do roka, pokiaľ sa v rámci roka vážne nezhorší zdravotný stav.

 • Veľký piatok je dňom prísneho pôstu (najesť sa raz do sýta a dva krát menej) a  Nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsa iným skutkom pokánia. Pôst na Bielu sobotu je už len dobrovoľný.

 • Zbierka pri Božom hrobe na Veľký piatok a na Bielu sobotu je určená na podporu udržiavania kresťanských pamiatok vo Svätej zemi. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

 • Požehnanie veľkonočných jedál bude pri sv. omšiach na Veľkonočnú nedeľu dopoludnia.

 • Farská zbierka bude na Veľkonočnú nedeľu po svätých omšiach Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV General Data Protection Regulation

Zodpovedná osoba

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.