Farnosť Bratislava - Blumentál

Vitajte na stránkach farnosti Bratislava Blumentál. Pôvodný názov farnosti bol Rímsko - katolícky farský úrad Bratislava - Nové mesto.

VÝBER Z OZNAMOV:

 • Fašiangové posedenie

Srdečne Vás pozývame dnešnú nedeľu na tradičné fašiangové posedenie od 15.00 hod. v seminárnej miestnosti na Vazovovej 8. Veríme, že gazdinky nesklamú a opäť potešia fašiangovými šiškami a inými dobrotami. Všetci ste vítaní a srdečne pozvaní.

 • Popolcová streda (10.02.2016)

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi a začiatkom veľkopôstneho obdobia.  Sv. omše budú  10. februára ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 hod.

V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň nie je dovolené nahradiť zdržiavanie sa od mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

 • Pomazanie chorých

Vo štvrtok 11. februára v deň spomienky na Pannu Máriu Lurdskú  a Svetový deň chorých, bude v našom chráme sv. omša o 16.30 hod. spojená s výročným udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Od 15.00 hod. starí  a chorí budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tento termín nahrádza predvianočné a predveľkonočné pomazanie chorých v našej farnosti.

Naši o. biskupi budú v tento deň sláviť svätú omšu za chorých, za zdravotníckych pracovníkov a za všetkých, ktorí sa o chorých starajú, v kostole Milosrdných bratov v Bratislave o 18.00 hod.

 • Krížová cesta a pôstne pobožnosti

V pôstnom období  budeme konať pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa spoločne pomodlíme modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. Každý, kto sa zúčastní tejto modlitby  alebo Krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 • Svetové dni mládeže

Naši mladí farníci, ktorí majú záujem zúčastniť sa Svetových dní mládeže v Krakove s ďalšími rovesníkmi z našej farnosti, nech sa prihlásia v sakristii.

 • Farská púť v Roku milosrdenstva

V tomto Svätom roku milosrdenstva pripravujeme púť do Ríma a ďalších duchovných centier v Taliansku, s osobitným dôrazom na svätcov z rehole dominikánov, ktorá v tomto roku slávi 800. výročie založenia a Cirkev jej vďačí za popularizáciu modlitby sv. ruženca.   Púť sa bude konať v termíne od 8. do 14. mája 2016. V cene zájazdu 490 Eur je zarátaná doprava klimatizovaným autobusom bez nočných prejazdov, 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 2 x večera a odborný sprievodca. Púť bude duchovne sprevádzať  blumentálsky farár Branislav Čaniga. Podrobný program a ďalšie informácie nájdete v letáku, ktorý si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola alebo vo farskej kancelárii. Zástupcovia CK Awertour, v spolupráci s ktorou púť organizujeme, prídu do našej farnosti v priebehu mesiaca február, aby so záujemcami vyplnili prihlasovací formulár a prevzali zálohovú alebo plnú platbu. Presný termín stretnutia Vám dáme včas vedieť vo farských oznamoch. Púť nám dáva možnosť získať v tomto Jubilejnom roku mnohé milosti prechodom cez Brány milosrdenstva priamo vo Večnom meste.

.

Stretnutia pre mladých

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a mladých pracujúcich so zábavným a duchovným programom. Stretká bývajú každú stredu o 18.30 na fare (Vazovova 8). Všetkých srdečne pozývame. Počas prázdnin stretnutia nie sú.

Časopis Rebrík

Dávame do pozornosti rodičov a starých rodičov časopis Rebrík - jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Na výveske sú informácie pre objednanie časopisu.

Pomoc bezdomovcom

V spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul vám ponúkame možnosť zakúpiť si v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín kartičky, ktoré môžete potom konkrétnym ľuďom bez domova dať. Oni za tú kartičku dostanú v spomínanej nocľahárni jedlo, ubytovanie a možnosť sa umyť. Cena tejto kartičky na jeden deň je 85 centov. Dôležitou podmienkou je, aby sa na tú kartičku napísalo meno človeka, ktorému pomáhate a dátum konkrétneho dňa. To je kvôli tomu, aby sa s tými kartičkami nedalo obchodovať a aby sa nezneužívali.

  • Sväté omše v Blumentálskom kostole

   pracovný deň 5:45, 6:30, 16:30, (18.00 - iba v utorok)
   sobota 6:30, 18:00
   nedeľa 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (+ litánie), 18:00 (maďarská), 19:00
   sviatok v pracovný deň 5:45, 6:30, 10:30, 16:30, 18:00 (slov.), 19:00 - ak farské oznamy neuvádzajú inak
   v utorok o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
   spieva náš spevácky zbor Béčkari

   Zaopatrovací mobil

   Potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho?

   Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Fakultnú nemocnicu Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku Bratislava je NONSTOP k dispozícii tento telefonický kontakt: 0948 / 313 363.

   …………………………………………………………………………………………………………………….

   Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu.
   Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel.
   kontakty v týchto úradných hodinách.

   …………………………………………………………………………………………………………………….

 • .

  Vianočné číslo časopisu Blumentál

  Časopis Blumentál nájdete aj na našej webstránke - časopis Blumentál - Vianoce 2015.