Farnosť Bratislava - Blumentál

Vitajte na stránkach farnosti Bratislava Blumentál. Pôvodný názov farnosti bol Rímsko - katolícky farský úrad Bratislava - Nové mesto.

VÝBER Z OZNAMOV:

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac január 2016 sa budú zapisovať v pondelok 30. novembra 2015 od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii Farského úradu alebo v sakristii kostola.

 • Nácvik detí na jasličkové predstavenie a koledovanie

bude v nedeľu 6.12.2015 o 14.30 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Petícia proti hazardu

Už niekoľko mesiacov prebieha petičná akcia Za zákaz hazardu v Bratislave. Aktivisti a koordinátori tejto petičnej akcie budú s požehnaním nášho o. arcibiskupa a so súhlasom nášho farského úradu. v našej farnosti k dispozícii pri hl. vchode do kostola aj dnešnú nedeľu pri sv. omšiach dopoludnia.

 • Mládežnícke sv. omše

Od utorka 22. septembra sme opäť začali mládežnícke sv. omše: každý utorok o 18.00 hod., ktoré budú určené aj pre našich birmovancov.

 • Stretnutia na fare

Ponúkame stretnutia pre stredoškolákov, vysokoškolákov a mladých pracujúcich so zábavným a duchovným programom. Stretká bývajú každú stredu o 18.30 na fare (Vazovova 8). Všetkých srdečne pozývame.

.

 • Farská knižnica

Od utorka 13. októbra bude po technickej prestávke naša farská knižnica znova otvorená. Svoje služby vám bude poskytovať v nezmenenom čase: v utorok 15.30 - 17.00, v stredu  9.00 - 11.00 a vo štvrtok 16.00 - 18.00 hod. Tešíme sa na vás.

.

 • Časopis Rebrík

Na začiatku nového školského roka dávame do pozornosti rodičov a starých rodičov časopis Rebrík - jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Na výveske sú informácie pre objednanie časopisu.

.

 • Pomoc bezdomovcom

V spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul vám ponúkame možnosť zakúpiť si v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín kartičky, ktoré môžete potom konkrétnym ľuďom bez domova dať. Oni za tú kartičku dostanú v spomínanej nocľahárni jedlo, ubytovanie a možnosť sa umyť. Cena tejto kartičky na jeden deň je 85 centov. Dôležitou podmienkou je, aby sa na tú kartičku napísalo meno človeka, ktorému pomáhate a dátum konkrétneho dňa. To je kvôli tomu, aby sa s tými kartičkami nedalo obchodovať a aby sa nezneužívali.

.

.

 • Stretnutia na fare

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a stredoškolákov so zábavným a duchovným programom. Stretnutia budú prebiehať na fare vo stredu o 18.30 (alebo podľa farských oznamov).

Stretnutia mladých pracujúcich sú každý stredu o 18.30 hod. (alebo podľa farských oznamov).

Stretnutia rodín sú tretiu nedeľu v mesiaci o 15.00 hod. na fare. Začíname od októbra.

.

Veľkonočné číslo časopisu Blumentál

Časopis Blumentál nájdete aj na našej webstránke - časopis Blumentál - Veľká noc 2015.

  Sväté omše v Blumentálskom kostole

  pracovný deň 5:45, 6:30, 16:30, (18.00 - iba v utorok)
  sobota 6:30, 18:00
  nedeľa 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (+ litánie), 18:00 (maďarská), 19:00
  sviatok v pracovný deň 5:45, 6:30, 10:30, 16:30, 18:00 (slov.), 19:00 - ak farské oznamy neuvádzajú inak
  v utorok o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
  spieva náš spevácky zbor Béčkari

  Zaopatrovací mobil

  Potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho?

  Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Fakultnú nemocnicu Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku Bratislava je NONSTOP k dispozícii tento telefonický kontakt: 0948 / 313 363.

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu.
  Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel.
  kontakty v týchto úradných hodinách.

  …………………………………………………………………………………………………………………….