Farnosť Bratislava - Blumentál

Zaopatrovanie chorých sviatosťami

Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Nemocnicu - Staré mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku, Šancova 110, Bratislava, je NONSTOP k dispozícii telefonický kontakt:

p

Volať len v prípade potreby udelenia sviatosti chorému alebo zomierajúcemu

0948 / 313 363 (neposielať SMS)

p

Tento kontakt je výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu. Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.

VEĽKONOČNÉ OZNAMY FARNOSTI BLUMENTÁL 2024

O spovedi

Pozývame Vás k veľkonočnej spovedi. Zároveň si dovoľujeme dať do pozornosti, že veriaci, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, majú prekážku v prijímaní sviatosti zmierenia a Eucharistie. Rovnako tak aj civilne sobášení a rozvedení, ktorí nemajú povolenie od biskupa prijímať sviatosti. Ak máte nejasnosti, poraďte sa s kňazom po svätej omši na postup riešenia. Radi Vám pomôžeme. Prosíme Vás, aby ste nepoužívali mobilný telefón na zapisovanie hriechov a ich čítate pri spovedi, keďže niektoré aplikácie rozpoznávajú a zaznamenávajú hlas a hrozí zverejnenie na sociálnych sieťach, a teda prezradenie spovedného tajomstva.

Spoveď k Veľkej noci platí aj k aprílovému prvému piatku, a to aj pre tých, ktorí chcú získať odpustky k sviatku Božieho milosrdenstva.

Spovedanie

Od štvrtka 21. marca 2024

do stredy 27. marca 2024

 • Štvrtok 21. 3. a piatok 22. 3.

5:30 – 7:30

11:00 – 12:30

15:30 – 17:30

 • Sobota 23. 3.

6:00 – 7:30

10:00 – 12:30

16:00 – 18:30

 • Kvetná nedeľa 24. 3.

6:00 do 13:00 (počas omší)

15:30 – 19:30

 • Pondelok 25. 3. až streda 27. 3.

5:30 – 7:30

11:00 – 12:30

15:30 – 17:30

Zelený štvrtok

28. marec 2024

 • 16:30 Sv. omša

Za živých a zosnulých kňazov pochádzajúcich a pôsobiacich v našej farnosti

 • 18:00 Sv. omša

Za kňazské povolania

 • Do 21:00 Adorácia

Tichá adorácia od skončenia omše

Veľký piatok

29. marec 2024

 • 7:00 Krížová cesta

Kalvária Marianka (p. farár)

 • 8:30 Liturgia hodín - Ranné chvály

Kostol Blumentál

 • 9:00 Krížová cesta

Kostol Blumentál

 • 15:00 Obrady Veľkého piatka

 • 17:30 Obrady Veľkého piatka

 • Do 21:00 Adorácia

Po obradoch pri Božom hrobe

Biela sobota

30. marec 2023

 • 8:30 Liturgia hodín - ranné chvály

 • 9:00 – 18:00 Adorácia

 • 18:30 Veľkonočná vigília

Zmena času: Dnes v noci sa mení čas. O 02:00 posúvame hodiny na 03:00 letného času.

Veľkonočná nedeľa

31. marec 2024

 • Sv. omše:

6:00; 7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30; 18:00 (maďarsky); 19:00

Veľkonočný pondelok

1. apríl 2024

 • Sv. omše:

6:00; 7:30; 9:00; 12:00; 16:30

Oznamy

 • Pomazanie chorých sa bude udeľovať na sv. omši v sobotu 1. 4. o 12:00 hod. Pred prijatím pomazania je potrebné prijať sviatosť zmierenia. Pomazanie chorých môže prijať iba ten veriaci, ktorému sa zhoršil zdravotný stav pre vážnu chorobu, vysoký vek, alebo je pred vážnou operáciou. Túto sviatosť možno prijať len raz do roka, pokiaľ sa v rámci roka vážne nezhorší zdravotný stav.

 • Veľký piatok je dňom prísneho pôstu (najesť sa raz do sýta a dva krát menej) a  Nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsa iným skutkom pokánia. Pôst na Bielu sobotu je už len dobrovoľný.

 • Zbierka pri Božom hrobe na Veľký piatok a na Bielu sobotu je určená na podporu udržiavania kresťanských pamiatok vo Svätej zemi. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

 • Požehnanie veľkonočných jedál bude pri sv. omšiach na Veľkonočnú nedeľu dopoludnia.

 • Farská zbierka bude na Veľkonočnú nedeľu po svätých omšiach Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV General Data Protection Regulation

Zodpovedná osoba

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.