Farnosť Bratislava - Blumentál

Vitajte na stránkach farnosti Bratislava Blumentál. Pôvodný názov farnosti bol Rímsko - katolícky farský úrad Bratislava - Nové mesto.

VÝBER Z OZNAMOV:

 • Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola. Prosíme neodkladať túto možnosť duchovnej služby až na záver veľkopôstneho času.

 • Krížová cesta

V pôstnom období  budeme konať pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa spoločne pomodlíme modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. Každý, kto sa zúčastní tejto modlitby  alebo pobožnosti Krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac apríl sa budú zapisovať v pondelok 2. marca od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8.

· Pozvánka na zhromaždenie

V uplynulom období sa na Blízkom východe udiali mnohé násilné udalosti namierené proti kresťanom.  Z tohto dôvodu sa v utorok 3. marca o 17.00 hod. uskutoční na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom v Bratislave zhromaždenie na podporu kresťanov prenasledovaných vo svete. Odporúča sa prísť v oranžovej veste, či oblečení a so sviečkou v ruke.

  · Termín birmovky

  Oznamujeme našim birmovancom, ich rodičom a birmovným rodičom, že Arcibiskupský úrad v Bratislave určil termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti na sobotu 30. mája 2015 o 10.00 hod.

  • Biblická výstava

  Pozývame vás na unikátnu výstavu Biblia na cestách, ktorá je v Slovenskej Pedagogickej knižnici na Hálovej 6. Môžete si tam pozrieť Bibliu  vyzdobenú maľbami Salvádora Daliho, stredoveký pergamenový zvitok, vodeodolnú Bibliu pre vojakov, Bibliu písanú švabachom, Biblie v rôznych jazykoch, ručne prepísanú skautskú Bibliu a mnohé ďalšie.  Bližšie o výstave si môžete prečítať vo výveske.

  • Národné stretnutie mládeže

  Od 15. januára je spustená registrácia na Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta 2015 v Poprade. Registrácia v prvých mesiacoch je za zvýhodnených podmienok. Viac informácií je na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.

  .

  • Pomoc bezdomovcom

  V spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul vám ponúkame možnosť zakúpiť si v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín kartičky, ktoré môžete potom konkrétnym ľuďom bez domova dať. Oni za tú kartičku dostanú v spomínanej nocľahárni jedlo, ubytovanie a možnosť sa umyť. Cena tejto kartičky na jeden deň je 85 centov. Dôležitou podmienkou je, aby sa na tú kartičku napísalo meno človeka, ktorému pomáhate a dátum konkrétneho dňa. To je kvôli tomu, aby sa s tými kartičkami nedalo obchodovať a aby sa nezneužívali.

  .

  .

  • Stretnutia na fare

  Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a stredoškolákov so zábavným a duchovným programom. Stretnutia budú prebiehať na fare vo štvrtok o 19.00 hod.

  Stretnutia mladých pracujúcich sú každý utorok o 19.00 hod. na fare.

  Stretnutia rodín sú tretiu nedeľu v mesiaci o 15.00 hod. na fare.

  .

  Nové číslo časopisu Blumentál

  Časopis Blumentál nájdete aj na našej webstránke - časopis Blumentál - Október 2014.

   Sväté omše v Blumentálskom kostole

   pracovný deň 5:45, 6:30, 16:30, (18.00 - iba v utorok a piatok)
   sobota 6:30, 18:00
   nedeľa a sviatok 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (+ litánie), 18:00 (maďarská),
   19:00
   ak sviatok pripadá na sobotu, omša o 12:00 nie je
   sviatok v pracovný deň 5:45, 6:30, 10:30, 16:30, 18:00, 19:00
   v utorok
   .
   v piatok
   o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
   spieva náš spevácky zbor Béčkari
   o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
   spieva náš mládežnícky spevácky zbor

   Zaopatrovací mobil

   Potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho?

   Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Fakultnú nemocnicu Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku Bratislava
   je NONSTOP k dispozícii tento telefonický kontakt: 0948 / 313 363.

   Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu.
   Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.