Farnosť Bratislava - Blumentál

Mimoriadny oznam

Veľkonočné oznamy farnosti Blumentál 2022

.

Veľkonočné trojdnie

.

14.4.2022

Zelený štvrtok: 16:30 - Pamiatka Pánovej večere (sv. omša obetovaná za živých a zosnulých kňazov, ktorí pochádzajú z farnosti a ktorí pôsobili v našej farnosti)

18:00 - Pamiatka Pánovej večere (sv. omša obetovaná za kňazské povolania), po jej skončení do 21:00 hod. tichá adorácia

.

15.4.2022

Veľký piatok: 7:00 - Krížová cesta v MARIANKE (p. farár)

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:15 - Krížová cesta v kostole Blumentál

15:00 - Veľkopiatočné obrady

17:30 - Veľkopiatočné obrady po ich skončení do 21:00 Poklona pri Božom hrobe

.

16.4.2022

Biela sobota: 7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:00 - 19:30 - poklona pri Božom hrobe

19:30 - Veľkonočná vigília

.

17.4.2022

Veľkonočná nedeľa: sväté omše ako každú nedeľu v roku:

6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30, 18:00 (maďarská) a 19:00.

.

18.4.2022

Veľkonočný pondelok: sväté omše:

6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 a 16:30

Prikázaný sviatok je iba Veľkonočná nedeľa.

.

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

.

Povzbudzujeme Vás k veľkonočnej svätej spovedi, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, že majú prekážku pristupovať k sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa po svätých omšiach poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme. Prosíme Vás, aby ste pri sviatosti zmierenia nepoužívali mobilný telefón ako záznamník hriechov z ktorého ich čítate, lebo sú aplikácie ktoré rozpoznávajú a zaznamenávajú hlas a hrozí zverejnenie na sociálnych sieťach, a teda prezradenie spovedného tajomstva.

.

Veľkonočné spovedanie je od nedele 10.4.2022 do stredy 13.4.2022:

Kvetná nedeľa: 10.4.2022 6.00 počas sv. omší do 13:00, 15:30 – 20:00.

Dni svätého týždňa:

pondelok: 11.4.2022: 5:30 – 7:30, 11:30 – 12:30, 15.30 – 18.00.

utorok: 12.4.2022: 5:30 – 7:30, 11:30 – 12:30, 15.30 – 18.00.

streda: 13.4.2022: 5:30 – 7:30, 11:30 – 12:30, 15.30 – 18.00.

Na Zelený štvrtok a Veľký piatok spovedáme už len v súrnych prípadoch.

Na Bielu sobotu, Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok nespovedáme.

.

  • Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Postiť sa, znamená najesť sa raz do sýta a dva krát menej. Na Bielu sobotu je už len dobrovoľný pôst.

.

  • Zbierka pri Božom hrobe

Na Veľký piatok a na Bielu sobotu je zbierka pri Božom hrobe, ktorá sa posiela na údržiavanie kresťanských pamiatok vo Svätej zemi. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

.

  • Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

.

  • Farská zbierka

Na Veľkonočnú nedeľu po svätých omšiach sa uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

.

.

.

Zaopatrovanie chorých sviatosťami

Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Nemocnicu - Staré mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku, Šancova 110, Bratislava, je NONSTOP k dispozícii telefonický kontakt:

p

Volať len v prípade potreby udelenia sviatosti chorému alebo zomierajúcemu

0948 / 313 363 (neposielať SMS)

p

Tento kontakt je výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu. Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV General Data Protection Regulation

Zodpovedná osoba

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.