Farnosť Bratislava - Blumentál

Vitajte na stránkach farnosti Bratislava Blumentál. Pôvodný názov farnosti bol Rímsko - katolícky farský úrad Bratislava - Nové mesto.

VÝBER Z OZNAMOV:

 • Púť v Báči

Na nedeľu 3. mája 2015 sa v Báči v šamorínskom dekanáte pripravuje púť pri príležitosti 300. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať náš otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať v pondelok 4. mája od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Výročná farská poklona

V utorok 5. mája sa v našej farnosti uskutoční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po májovej pobožnosti od 7.15 h. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h.

 • Májová pobožnosť

Počas celého tohto mesiaca v rámci májovej pobožnosti  sa modlíme Loretánske litánie po sv. omšiach cez týždeň o 6.30 a 16.30 h.

 • Oznam Charity Blumentál

Informácia pre rodičov: Charita Blumentál pripravuje pre deti letný tábor - 7 dňový pobyt v rekreačnom zariadení Priedhorie - Pružina, v termíne od 4. júla do 11. júla 2015. Prihlášky do tábora budú od pondelka  4. mája  k dispozícii v čakárni  farského úradu,  aj na www.charitablumental.sk. Vyplnenú prihlášku  treba odovzdať v kancelárii farského úradu počas úradných hodín a to  najneskôr do konca mája. Ostatné podrobné informácie budú včas oznámené. Prosíme o čitateľné a úplné vyplnenie všetkých údajov v prihláške kvôli presnej evidencii a hlavne pri poisťovaní detí pred nástupom do tábora.

 • Farská púť

Chcem Vás predbežne informovať, že koncom augusta alebo v septembri v rámci tohto Roku zasväteného života plánujeme púť do Talianska.  Chcem navštíviť viaceré známe kláštory a duchovné centrá, spojené s veľkými postavami cirkevných dejín a rehoľného života, ako boli svätí František z Assisi, Anton Paduánsky,  Benedikt z Nursie, Rita z Cascie, Tomáš Akvinský a páter Pio. Súčasťou púte bude aj návšteva Večného mesta. V cene zájazdu 450 Eur je zarátaná doprava klimatizovaným autobusom, 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 2 x večera a odborný sprievodca. Podrobný program a presný termín zájazdu Vám poskytneme čoskoro.

.

 • Národné stretnutie mládeže

Od 15. januára je spustená registrácia na Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta 2015 v Poprade. Registrácia v prvých mesiacoch je za zvýhodnených podmienok. Viac informácií je na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.

.

 • Pomoc bezdomovcom

V spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul vám ponúkame možnosť zakúpiť si v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín kartičky, ktoré môžete potom konkrétnym ľuďom bez domova dať. Oni za tú kartičku dostanú v spomínanej nocľahárni jedlo, ubytovanie a možnosť sa umyť. Cena tejto kartičky na jeden deň je 85 centov. Dôležitou podmienkou je, aby sa na tú kartičku napísalo meno človeka, ktorému pomáhate a dátum konkrétneho dňa. To je kvôli tomu, aby sa s tými kartičkami nedalo obchodovať a aby sa nezneužívali.

.

.

 • Stretnutia na fare

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a stredoškolákov so zábavným a duchovným programom. Stretnutia budú prebiehať na fare vo štvrtok o 19.00 hod.

Stretnutia mladých pracujúcich sú každý utorok o 19.00 hod. na fare.

Stretnutia rodín sú tretiu nedeľu v mesiaci o 15.00 hod. na fare.

.

Veľkonočné číslo časopisu Blumentál

Časopis Blumentál nájdete aj na našej webstránke - časopis Blumentál - Veľká noc 2015.

  Sväté omše v Blumentálskom kostole

  pracovný deň 5:45, 6:30, 16:30, (18.00 - iba v utorok a piatok)
  sobota 6:30, 18:00
  nedeľa a sviatok 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (+ litánie), 18:00 (maďarská),
  19:00
  ak sviatok pripadá na sobotu, omša o 12:00 nie je
  sviatok v pracovný deň 5:45, 6:30, 10:30, 16:30, 18:00, 19:00
  v utorok
  .
  v piatok
  o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
  spieva náš spevácky zbor Béčkari
  o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
  spieva náš mládežnícky spevácky zbor

  Zaopatrovací mobil

  Potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho?

  Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Fakultnú nemocnicu Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku Bratislava
  je NONSTOP k dispozícii tento telefonický kontakt: 0948 / 313 363.

  Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu.
  Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.