Farnosť Bratislava - Blumentál

Vitajte na stránkach farnosti Bratislava Blumentál. Pôvodný názov farnosti bol Rímsko - katolícky farský úrad Bratislava - Nové mesto.

VÝBER Z OZNAMOV:

 • Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

V Deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme pokračovať cez veľkonočnú oktávu - počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16,30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17,30 hod. V piatok 25. apríla po sv. omši o 18.00 sa nám prihovorí sestra Klareta z rehoľného spoločenstva sestry sv. Faustíny. V nedeľu Božieho milosrdenstva - 27. apríla - v deň svätorečenia pápeža Jána Pavla II. Vás pozývame o 15.00 hod. na pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.

.

Letný tábor

Informácia pre rodičov: Ako sme už informovali, Charita Blumentál pripravuje aj v roku 2014 pre deti 7-dňový letný tábor. Uskutoční sa v termíne od 5. - 12. 7. 2014 v Škole v prírode na Dobrej Vode. Od pondelka 14. apríla 2014 si môžu rodičia vyzdvihnúť prihlášky v čakárni farského úradu na Vazovovej 8 a tiež si ich môžu  stiahnuť z internetovej stránky charity www.charitablumental.sk

Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu do 20. mája 2014. Ostatné potrebné informácie včas oznámime.

.

 • Stretnutia na fare

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a stredoškolákov so zábavným a duchovným programom. Stretnutia budú prebiehať na fare v stredu alebo vo štvrtok o 18.45 hod.

Stretnutia mladých pracujúcich sú každý utorok o 19.30 hod. na fare.

Stretnutia rodín sú tretiu nedeľu v mesiaci o 15.00 hod. na fare.

Vianočné číslo časopisu Blumentál

Časopis Blumentál nájdete aj na našej webstránke - časopis Blumentál - Vianoce 2013 - Január 2014.

  Sväté omše v Blumentálskom kostole

  pracovný deň 5:45, 6:30, 16:30, 18:00 (každý štvrtok o 18.00 v latinskom jazyku)
  sobota 5:45, 6:30, 18:00
  nedeľa a sviatok 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (+ litánie), 18:00 (maďarská),
  19:00
  ak sviatok pripadá na sobotu, omša o 12:00 nie je
  sviatok v pracovný deň 5:45, 6:30, 10:30, 16:30, 18:00, 19:00
  v utorok o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
  spieva náš spevácky zbor Béčkari

  Zaopatrovací mobil

  Potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho?

  Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Fakultnú nemocnicu Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku Bratislava
  je NONSTOP k dispozícii tento telefonický kontakt: 0948 / 313 363.

  Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu.
  Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.