Farnosť Bratislava - Blumentál

Vitajte na stránkach farnosti Bratislava Blumentál. Pôvodný názov farnosti bol Rímsko - katolícky farský úrad Bratislava - Nové mesto.

VÝBER Z OZNAMOV:

 • Mládežnícke sv. omše

Od utorka 22. septembra sme opäť začali mládežnícke sv. omše o 18.00 h., ktoré budú určené aj pre našich birmovancov. Z tohto dôvodu piatkové sv. omše o 18.00 hod. zatiaľ neplánujeme aj vzhľadom na pretrvávajúce poddimenzované personálne obsadenie vo vedení farnosti.

 • Stretnutia na fare

Ponúkame stretnutia pre stredoškolákov, vysokoškolákov a mladých pracujúcich so zábavným a duchovným programom. Prvé stretko bude vo štvrtok 1.10.2015 o 18.30 na fare (Vazovova 8). Tam si dohodneme deň, čas a program nasledujúcich stretnutí. Všetkých srdečne pozývame.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

Dospelí, ktorí sa prihlásili na prípravu k sviatostiam, budú mať prvú katechézu v nedeľu 4.10.2015 o 18.00 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Oznamy Charity Blumentál

Misijný projekt: Aj v tomto roku chceme uhradiť školné pre dievčatko Karen Muthoni z Kene, ktorú si naša farnosť adoptovala  v rámci projektu  „Adopcia na diaľku”. Podrobnú informáciu, ako aj číslo účtu, na ktoré môžete poslať svoj milodar, nájdete vo výveske Charity v predsieni kostola. Vopred veľká vďaka za pochopenie a pomoc.

.

 • Farská knižnica

Farská knižnica svätej Kataríny je z technických príčin zatvorená až do odvolania.

 • Časopis Rebrík

Na začiatku nového školského roka dávame do pozornosti rodičov a starých rodičov časopis Rebrík - jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Na výveske sú informácie pre objednanie časopisu.

.

 • Pomoc bezdomovcom

V spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul vám ponúkame možnosť zakúpiť si v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín kartičky, ktoré môžete potom konkrétnym ľuďom bez domova dať. Oni za tú kartičku dostanú v spomínanej nocľahárni jedlo, ubytovanie a možnosť sa umyť. Cena tejto kartičky na jeden deň je 85 centov. Dôležitou podmienkou je, aby sa na tú kartičku napísalo meno človeka, ktorému pomáhate a dátum konkrétneho dňa. To je kvôli tomu, aby sa s tými kartičkami nedalo obchodovať a aby sa nezneužívali.

.

.

 • Stretnutia na fare

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a stredoškolákov so zábavným a duchovným programom. Stretnutia budú prebiehať na fare vo štvrtok o 18.30 (alebo podľa farských oznamov).

Stretnutia mladých pracujúcich sú každý štvrtok o 18.30 hod. (alebo podľa farských oznamov).

Stretnutia rodín sú tretiu nedeľu v mesiaci o 15.00 hod. na fare. Začíname od októbra.

.

Veľkonočné číslo časopisu Blumentál

Časopis Blumentál nájdete aj na našej webstránke - časopis Blumentál - Veľká noc 2015.

  Sväté omše v Blumentálskom kostole

  pracovný deň 5:45, 6:30, 16:30, (18.00 - iba v utorok)
  sobota 6:30, 18:00
  nedeľa 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (+ litánie), 18:00 (maďarská), 19:00
  sviatok v pracovný deň 5:45, 6:30, 10:30, 16:30, 18:00 (slov.), 19:00 - ak farské oznamy neuvádzajú inak
  v utorok
  .
  v piatok
  o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
  spieva náš spevácky zbor Béčkari
  o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
  spieva náš mládežnícky spevácky zbor

  Zaopatrovací mobil

  Potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho?

  Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Fakultnú nemocnicu Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku Bratislava
  je NONSTOP k dispozícii tento telefonický kontakt: 0948 / 313 363.

  Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu.
  Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.