Farnosť Bratislava - Blumentál

Vitajte na stránkach farnosti Bratislava Blumentál. Pôvodný názov farnosti bol Rímsko - katolícky farský úrad Bratislava - Nové mesto.

VÝBER Z OZNAMOV:

 • Deň rodiny

Pozývame najmä mladé rodiny s deťmi na tradičné podujatie Deň rodiny, ktoré sa uskutoční  v nedeľu 17. mája od 15.00 do 18.30 hod. v Medickej záhrade v Bratislave. Program, hry, atrakcie pre deti budú pripravené pre všetky vekové kategórie rodiny. Viac informácií nájdete na: www.denrodiny.sk.

 • Farská púť do Talianska

V tomto Roku zasväteného života Vás pozývame na púť do Talianska, v rámci ktorej navštívime viaceré známe kláštory a duchovné centrá, spojené s veľkými postavami cirkevných dejín a rehoľného života. Púť sa bude konať v termíne od 7. do 14. septembra 2015. V cene zájazdu 450 Eur je zarátaná doprava klimatizovaným autobusom, 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 2 x večera a odborný sprievodca. Podrobný program a ďalšie informácie nájdete v letáku, ktorý si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola alebo vo farskej kancelárii. Zástupcovia CK Awertour, v spolupráci s ktorou púť organizujeme, prídu do našej farnosti v mesiaci jún, aby so záujemcami vyplnili prihlasovací formulár a prevzali zálohovú alebo plnú platbu. Presný termín stretnutia Vám dáme včas vedieť vo farských oznamoch.

 • Púť detí v Marianke

V sobotu 23. mája 2015 sa koná púť detí do Marianky po cestách z Rače a zo Stupavy. Sv. omšu o 14.30 hod. bude v Marianke sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Od nášho kostola budeme odchádzať o 8.00 hod. a vrátime o 17.00 hod. pred kostol. Prosíme, aby sa záujemcovia prihlásili v sakristii.

 • Oznam Charity Blumentál

Letný tábor detí: Prihlášky do letného tábora detí, ktorý sa uskutoční v termíne 4. - 11. júla 2015 v Rekreačnom zariadení Priedhorie - Pružina sú k dispozícii v čakárni farského úradu a tiež na internetovej stránke charity. Vyplnené prihlášky treba odovzdať do konca mája v kancelárii farského úradu.

Program v klube na Vazovovej 8: V nedeľu 24. mája pozývame záujemcov na  prednášku a besedu s odborníčkou na tému: Ako sa postarať o bezvládneho člena rodiny v domácich podmienkach. Okrem konkrétnych rád poskytne aj informácie o možnostiach sociálno-zdravotných služieb a odpovie na vaše konkrétne otázky. Klub bude otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Rozšírenie poskytovania služieb: Charita Blumentál rozširuje svoje aktivity o sociálnu poradňu. Každú stredu od 16.oo do 17.oo hod v kancelárii charity na Vazovovej 8 sa môžete obrátiť na našu aktivistku , ktorá Vám pomôže napr. s vyhľadávaním pracovných ponúk, vypísaním žiadostí alebo  kontaktuje sa s  príslušnými sociálnymi odbormi za účelom zistenia  možností konkrétnej pomoci.

Výlet pre rodiny

V sobotu 6. júna plánujeme (autobusový) celodenný výlet pre rodiny do Bojníc. Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii.

.

 • Národné stretnutie mládeže

Od 15. januára je spustená registrácia na Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta 2015 v Poprade. Registrácia v prvých mesiacoch je za zvýhodnených podmienok. Viac informácií je na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.

.

 • Pomoc bezdomovcom

V spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul vám ponúkame možnosť zakúpiť si v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín kartičky, ktoré môžete potom konkrétnym ľuďom bez domova dať. Oni za tú kartičku dostanú v spomínanej nocľahárni jedlo, ubytovanie a možnosť sa umyť. Cena tejto kartičky na jeden deň je 85 centov. Dôležitou podmienkou je, aby sa na tú kartičku napísalo meno človeka, ktorému pomáhate a dátum konkrétneho dňa. To je kvôli tomu, aby sa s tými kartičkami nedalo obchodovať a aby sa nezneužívali.

.

.

 • Stretnutia na fare

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a stredoškolákov so zábavným a duchovným programom. Stretnutia budú prebiehať na fare vo štvrtok o 19.00 hod.

Stretnutia mladých pracujúcich sú každý utorok o 19.00 hod. na fare.

Stretnutia rodín sú tretiu nedeľu v mesiaci o 15.00 hod. na fare.

.

Veľkonočné číslo časopisu Blumentál

Časopis Blumentál nájdete aj na našej webstránke - časopis Blumentál - Veľká noc 2015.

  Sväté omše v Blumentálskom kostole

  pracovný deň 5:45, 6:30, 16:30, (18.00 - iba v utorok a piatok)
  sobota 6:30, 18:00
  nedeľa a sviatok 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (+ litánie), 18:00 (maďarská),
  19:00
  ak sviatok pripadá na sobotu, omša o 12:00 nie je
  sviatok v pracovný deň 5:45, 6:30, 10:30, 16:30, 18:00, 19:00
  v utorok
  .
  v piatok
  o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
  spieva náš spevácky zbor Béčkari
  o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
  spieva náš mládežnícky spevácky zbor

  Zaopatrovací mobil

  Potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho?

  Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Fakultnú nemocnicu Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku Bratislava
  je NONSTOP k dispozícii tento telefonický kontakt: 0948 / 313 363.

  Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu.
  Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.