Farnosť Bratislava - Blumentál

Vitajte na stránkach farnosti Bratislava Blumentál. Pôvodný názov farnosti bol Rímsko - katolícky farský úrad Bratislava - Nové mesto.

VÝBER Z OZNAMOV:

 • Vianočná sv. spoveď

Od stredy 17.decembra až do 23. decembra 2014 budeme spovedať k vianočným sviatkom. V pracovné dni spovedáme ráno od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., v sobotu od 6.30 do 8.00 a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.,  resp. podľa potreby aj dlhšie. V nedeľu 21. decembra spovedáme  dopoludnia od 7.30 do 12.30 hod. a aj počas večerných sv. omší.

.

 • Nácvik detí na jasličkové predstavenie a koledovanie

bude v nedeľu 14.12.2014 o 16.00 hod. na fare (Vazovova 8). Všetky deti pozývame.

.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii Farského úradu alebo v sakristii kostola.

 • Európske stretnutie mladých

Na prelome rokov 2014-2015 bude v Prahe veľké európske stretnutie mladých, ktoré organizuje komunita bratov z Taizé. Pozývajú mladých ľudí do 35 rokov prežiť stretnutie v modlitbe a v spoločenstve. Prihlásiť sa je potrebné do 1. decembra. (Bližšie info: www.put-dovery-2014.eu)

 • Konferencia pre podnikateľov

Do pozornosti kresťanských podnikateľov dávame konferenciu, ktorá sa 1. decembra uskutoční v Bratislave. Jej témou sú hodnoty v podnikaní. Pozvanie na konferenciu prijal aj kardinál Peter Turkson. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na výveske alebo na http://www.hodnotyvpodnikani.sk/

 • Myšlienky na advent

Konferencia biskupov Slovenska aj tento rok pripravuje projekt rozposielania adventných myšlienok do e-mailu. Od prvej adventnej nedele až do 1. januára 2015 dostanú prihlásení záujemcovia každý deň krátku myšlienku pápeža svätého Jána Pavla II. na adventnú alebo vianočnú tému. Cieľom tejto aktivity je lepšie sa duchovne pripraviť na príchod Ježiša Krista. Prihlásiť sa je potrebné na internetovej stránke www.advent.kbs.sk.

 • Novéna v Kostole Najsvätejšej Trojice

Prvú adventnú nedeľu (30. novembra) sa v Kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave (Kostol sv. Jána z Mathy) začne 8-dňová novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá vyvrcholí zasvätením mesta Bratislavy Panne Márii. Program novény o siedmich bolestiach Panny Márie nájdete na plagáte na výveske. Všetkých srdečne pozývame v závere jubilejného mariánskeho roka utiekať sa k našej Matke a Patrónke.

.

 • Pomoc bezdomovcom

V spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul vám ponúkame možnosť zakúpiť si v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín kartičky, ktoré môžete potom konkrétnym ľuďom bez domova dať. Oni za tú kartičku dostanú v spomínanej nocľahárni jedlo, ubytovanie a možnosť sa umyť. Cena tejto kartičky na jeden deň je 85 centov. Dôležitou podmienkou je, aby sa na tú kartičku napísalo meno človeka, ktorému pomáhate a dátum konkrétneho dňa. To je kvôli tomu, aby sa s tými kartičkami nedalo obchodovať a aby sa nezneužívali.

.

.

 • Stretnutia na fare

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a stredoškolákov so zábavným a duchovným programom. Stretnutia budú prebiehať na fare vo štvrtok o 19.00 hod.

Stretnutia mladých pracujúcich sú každý utorok o 19.00 hod. na fare.

Stretnutia rodín sú tretiu nedeľu v mesiaci o 15.00 hod. na fare.

Nové číslo časopisu Blumentál

Časopis Blumentál nájdete aj na našej webstránke - časopis Blumentál - Október 2014.

  Sväté omše v Blumentálskom kostole

  pracovný deň 5:45, 6:30, 16:30, (18.00 - iba v utorok a piatok)
  sobota 6:30, 18:00
  nedeľa a sviatok 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (+ litánie), 18:00 (maďarská),
  19:00
  ak sviatok pripadá na sobotu, omša o 12:00 nie je
  sviatok v pracovný deň 5:45, 6:30, 10:30, 16:30, 18:00, 19:00
  v utorok o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
  spieva náš spevácky zbor Béčkari

  Zaopatrovací mobil

  Potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho?

  Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Fakultnú nemocnicu Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku Bratislava
  je NONSTOP k dispozícii tento telefonický kontakt: 0948 / 313 363.

  Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu.
  Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.