Farnosť Bratislava - Blumentál

Vitajte na stránkach farnosti Bratislava Blumentál. Pôvodný názov farnosti bol Rímsko - katolícky farský úrad Bratislava - Nové mesto.

VÝBER Z OZNAMOV:

 • Slávnosť Nanebovstúpenia Pána (5. 5. 2016)

Vo štvrtok 5. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o 5.45, 6.30, 9.00 (školská) a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 (slovenská) a 19.00 h.

.

 • Výročná farská poklona (5. 5. 2016)

Vo štvrtok 5. mája - na sviatok Nanebovstúpenia Pána, sa v našej farnosti uskutoční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po skončení poslednej dopoludňajšej sv. omše, ktorá začína o 10.30. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h. pred večernými sv. omšami.

.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať v pondelok 2. mája od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

.

 • Mariánske katechézy

V pondelok 2. mája  začne pomocný biskup Mons. Jozef Haľko cyklus troch májových mariánskych katechéz. O 18.00 hod. bude slúžiť svätú omšu vo farskom kostole na Kalvárii a o 19.00 hod. prednesie katechézu na tému “Mária, žena viery” v spojení s modlitbou posvätného ruženca. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske. Všetkých srdečne pozývame.

 • Detský tábor

Charita Blumentál pripomína rodičom, že prihlasovanie detí do letného farského tábora sa ukončí v utorok 3. mája 2016.  Termín platieb za tábor bude včas oznámený.

 • Bratislavská animátorská škola

Pre mladých, ktorí túžia prehĺbiť svoju osobnú formáciu, sa pripravuje nový ročník Bratislavskej animátorskej školy. Podrobnejšie informácie o kurze aj o prihlasovaní sú na stránke mladezba.sk. Pozývame mladých chlapcov a dievčatá zatiahnuť na hlbinu a kvalitnou osobnou formáciou sa pripraviť na službu v Cirkvi a vo svete.

 • Svetové dni mládeže

Všetkým mladým pripomíname pozvanie na Svetové dni mládeže do Krakova. Prihlasovanie je otvorené do konca mája. Všetky bližšie informácie sú na stránkach mladezba.sk alebo svetovednimladeze.sk. Ak by niekto z mladých túžil ísť na Svetové dni mládeže, ale nemal prostriedky na zaplatenie plnej ceny, môže sa prihlásiť na našom farskom úrade. Bratislavská arcidiecéza poskytuje možnosť podpory pre mladých. Konkrétny spôsob sa dohodne osobne.

 • Príprava dospelých na birmovku

Dospelým nad 30 rokov, ktorí sa prihlásili na spoločnú prípravu na sviatosť birmovania v rámci bratislavskej arcidiecézy, oznamujeme, že príprava sa bude konať v pastoračnom stredisku Quo Vadis ( pri Trojičke) v rovnakom čase o 18.30 hod. v týchto  termínoch: 15., 22. a 29. mája a 5. a 12. júna 2016.

.

 • 2% dane pre OZ Charita Blumentál

Ak ste sa ešte nerozhodli komu venujete svoje 2 %, môžete podporiť Občianske združenie Charita Blumentál a tak nám pomôcť zabezpečiť všetky plánované akcie a aktivity. Potrebné tlačivá nájdete v kostole za lavicami a môžete si  ich stiahnuť aj z našej internetovej stránky www.charitablumental.sk. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a pomoc.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na ďalšiu možnosť ako nás podporiť, a to nákupom vo  vybraných internetových obchodoch prostredníctvom  Internetového portálu Dobromat . Vás takýto nákup nebude stáť ani cent navyše a pre našu charitu je každé takto získané euro pomocou.   Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola a tiež na našej internetovej stránke.

.

Stretnutia pre mladých

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a mladých pracujúcich so zábavným a duchovným programom. Stretká bývajú každú stredu o 18.30 na fare (Vazovova 8). Všetkých srdečne pozývame. Počas prázdnin stretnutia nie sú.

Časopis Rebrík

Dávame do pozornosti rodičov a starých rodičov časopis Rebrík - jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Na výveske sú informácie pre objednanie časopisu.

Pomoc bezdomovcom

V spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul vám ponúkame možnosť zakúpiť si v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín kartičky, ktoré môžete potom konkrétnym ľuďom bez domova dať. Oni za tú kartičku dostanú v spomínanej nocľahárni jedlo, ubytovanie a možnosť sa umyť. Cena tejto kartičky na jeden deň je 85 centov. Dôležitou podmienkou je, aby sa na tú kartičku napísalo meno človeka, ktorému pomáhate a dátum konkrétneho dňa. To je kvôli tomu, aby sa s tými kartičkami nedalo obchodovať a aby sa nezneužívali.

  • Sväté omše v Blumentálskom kostole

   pracovný deň 5:45, 6:30, 16:30, (18.00 - iba v utorok)
   sobota 6:30, 18:00
   nedeľa 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (+ litánie), 18:00 (maďarská), 19:00
   sviatok v pracovný deň 5:45, 6:30, 10:30, 16:30, 18:00 (slov.), 19:00 - ak farské oznamy neuvádzajú inak
   v utorok o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
   spieva náš spevácky zbor Béčkari

   Zaopatrovací mobil

   Potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho?

   Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Fakultnú nemocnicu Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku Bratislava je NONSTOP k dispozícii tento telefonický kontakt: 0948 / 313 363.

   …………………………………………………………………………………………………………………….

   Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu.
   Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel.
   kontakty v týchto úradných hodinách.

   …………………………………………………………………………………………………………………….

 • .

  Vianočné číslo časopisu Blumentál

  Časopis Blumentál nájdete aj na našej webstránke - časopis Blumentál - Vianoce 2015.