Farnosť Bratislava - Blumentál

Vitajte na stránkach farnosti Bratislava Blumentál. Pôvodný názov farnosti bol Rímsko - katolícky farský úrad Bratislava - Nové mesto.

VÝBER Z OZNAMOV:

 • Výročie posviacky chrámu

Budúcu nedeľu 26. októbra oslávime farské hody - pripomenieme si výročie  posviacky nášho chrámu. Slávnostná sv. omša bude celebrovaná o 9.00 hod. Popoludní o 15.00 hod. vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou.

V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

Samotné výročie liturgicky oslávime pri všetkých sv. omšiach po nedeli, v utorok 28. októbra.

 • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov s deťmi na stretnutie s duchovným programom pre rodičov a duchovno-zábavným programom pre deti vždy v tretiu nedeľu v mesiaci. Najbližšie stretnutie je 19.10.2014 o 14.00 hod. na fare.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Druhá katechéza pre katechumenov bude dnes 19.10.2014 o 18.00 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Foto z letného tábora

Deti, ktoré sa zúčastnili letného tábora alebo ich rodičia si môžu prevziať DVD-nosič s fotkami v úradných hodinách v kancelárii (alebo v nedeľu po sv. omšiach v sakristii).

 • Stretnutia pre mladých

Pozývame mladých stredoškolákov a vysokoškolákov na stretká s duchovným i zábavným programom. Budú prebiehať každý štvrtok o 19.00 hod. na fare.

Takisto pozývame mladých pracujúcich na stretká v utorky o 19.00 hod. na fare (Vazovova 8).

.

 • Pomoc bezdomovcom

V spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul vám ponúkame možnosť zakúpiť si v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín kartičky, ktoré môžete potom konkrétnym ľuďom bez domova dať. Oni za tú kartičku dostanú v spomínanej nocľahárni jedlo, ubytovanie a možnosť sa umyť. Cena tejto kartičky na jeden deň je 85 centov. Dôležitou podmienkou je, aby sa na tú kartičku napísalo meno človeka, ktorému pomáhate a dátum konkrétneho dňa. To je kvôli tomu, aby sa s tými kartičkami nedalo obchodovať a aby sa nezneužívali.

.

.

 • Stretnutia na fare

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a stredoškolákov so zábavným a duchovným programom. Stretnutia budú prebiehať na fare vo štvrtok o 18.45 hod.

Stretnutia mladých pracujúcich sú každý utorok o 19.30 hod. na fare.

Stretnutia rodín sú tretiu nedeľu v mesiaci o 15.00 hod. na fare.

Nové číslo časopisu Blumentál

Časopis Blumentál nájdete aj na našej webstránke - časopis Blumentál - Október 2014.

  Sväté omše v Blumentálskom kostole

  pracovný deň 5:45, 6:30, 16:30, 18:00 (každý štvrtok o 18.00 v latinskom jazyku)
  sobota 5:45, 6:30, 18:00
  nedeľa a sviatok 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 (+ litánie), 18:00 (maďarská),
  19:00
  ak sviatok pripadá na sobotu, omša o 12:00 nie je
  sviatok v pracovný deň 5:45, 6:30, 10:30, 16:30, 18:00, 19:00
  v utorok o 18:00 mládežnícka sv. omša, na ktorej
  spieva náš spevácky zbor Béčkari

  Zaopatrovací mobil

  Potrebujete zaopatriť svätými sviatosťami niekoho blízkeho, chorého alebo zomierajúceho?

  Pre územie farnosti Bratislava - Blumentál, pre Fakultnú nemocnicu Mickiewiczova 13, Bratislava, ako aj pre Železničnú nemocnicu a polikliniku Bratislava
  je NONSTOP k dispozícii tento telefonický kontakt: 0948 / 313 363.

  Prosíme, aby ste tento kontakt využívali výlučne na zavolanie kňaza k chorému či zomierajúcemu.
  Pre všetky ostatné záležitosti sú k dispozícii farské tel. kontakty v týchto úradných hodinách.