Kontakt

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BRATISLAVA - BLUMENTÁL,

Vazovova 8, 811 07 BRATISLAVA 1

(sídlo farského úradu je asi 200 m od Blumentálskeho kostola, oproti Úradu práce)

IČO: 31751750
DIČ: 2020841229
Bankové spojenie: Tatrabanka, IBAN:  SK03 1100  0000  0026  6770 8030

Telefonický kontakt (len počas úradných hodín kancelárie):02/ 555 62 319, 0904/ 55 55 66

…………………………………………………………………………………………………………………….

Zaopatrovací mobil (NONSTOP): 0948/ 313 363 (neposielať SMS)
Zaopatrovací mobil prosíme použiť jedine v prípade zavolania kňaza ku chorému na území Farnosti Bratislava-Blumentál (viď mapa nižšie). Iné záležitosti na tomto tel. čísle nebudú vybavené, keďže to nie je číslo na faru.

…………………………………………………………………………………………………………………….

mailto: ba-blumental@ba.ecclesia.sk

p

Úradné hodiny farského úradu Bratislava - Blumentál:

Pondelok 9:00 - 11:00 14:30 - 16:15
Utorok 9:00 - 11:00 14:30 - 16:15
Streda 9:00 - 11:00 14:30 - 16:15
Štvrtok 9:00 - 11:00 14:30 - 16:15
Piatok 9:00 - 11:00 -

Okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

p

Hranice Farnosti Bratislava - Blumentál

Územie Farnosti Bratislava - Blumentál je ohraničené ulicami: Jánska, Jozefská, Banskobystrická, Nám. Slobody pri Úrade vlády, Žilinská, Šancová, Nám. Franza Liszta, železničnou traťou až po Kyjevskú, Thurzova, Blatnická, Račianska, Jarošova, Kukučínova, Kutuzovova, Vajnorská, Tomášikova, Rožňavská, Trnavská cesta, Krížna, Karadžičova, Záhradnícka, Kvačalova, Dulovým nám., Košická, Mlynské Nivy, Ul. 29. augusta, Mickiewiczova, Jánska.

Poznámky:

Postup pri vybavovaní krstného listu - viac na tomto odkaze.

Postup pri nahlasovaní pohrebného obradu - viac na tomto odkaze.