Kontakt

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - BLUMENTÁL
Vazovova 8 (
sídlo farského úradu - asi 200 m od kostola, oproti Úradu práce)
811 07 BRATISLAVA 1

IČO: 31751750
DIČ: 2020841229
Bankové spojenie: Tatrabanka, č.u.: 2667708030/1100

IBAN:  SK03 1100  0000  0026  6770 8030

Telefonický kontakt:
02/ 555 62 319 - informácie ohľadom “KRSTNÉHO LISTU”, viď poznámku nižšie.
+421 904 55 55 66

…………………………………………………………………………………………………………………….

zaopatrovací mobil : +421 948 313 363
Zaopatrovací mobil prosíme použiť jedine v prípade zavolania kňaza ku chorému.
Iné záležitosti na tomto tel. čísle nebudú vybavené, keďže to nie je číslo na faru.

…………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail: blumental(a)blumental.sk
web: www.blumental.sk

Kde nás nájdete:

Otvoriť a pozrieť mapu

.

Úradné hodiny farského úradu Bratislava Blumentál:

.

Pondelok 9:00 - 11:00 14:30 - 16:15
Utorok 9:00 - 11:00 14:30 - 16:15
Streda 9:30 - 11:00 14:30 - 16:15
Štvrtok 9:00 - 11:00 14:30 - 16:15
Piatok 9:30 - 11:00 -

Okrem dní štátnych dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

Poznámky:

Postup pri vybavovaní krstného listu - viac na tomto odkaze.

Postup pri nahlasovaní pohrebného obradu - viac na tomto odkaze.