Charita Blumentál

Charita Blumentál, ako dobročinné spoločenstvo farnosti Bratislava – Blumentál zabezpečuje v svojej činnosti rôzne aktivity, zamerané predovšetkým na pomoc v núdzi, ale i na vzájomné zbližovanie farského spoločenstva. Všetku činnosť vykonávajú aktivisti bezplatne, bez nároku na akúkoľvek odmenu a vo svojom voľnom čase. Internetová stránka Charity Blumentál:

www.charitablumental.sk