Bohoslužby

Všeobecný rozpis svätých omší v kostole Blumentál

Vzhľadom na časté zmeny v opatreniach sledujte aktuálne farské oznamy

.

    Počas prikázaných sviatkov, či v prípade mimoriadnych svätých omší, treba sledovať aktuálne farské oznamy - vyhlasované v kostole alebo zverejnené na výveske pred kostolom.

.