Sväté prijímanie

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE DETÍ

V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka základnej školy, ktoré navštevujú každoročne náboženskú výchovu od 1. ročníka. Slávnosť sa zvyčajne koná v soboty alebo nedele počas veľkonočného obdobia. Zápis sa koná na začiatku školského roka do konca septembra.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE DOSPELÝCH

Začiatok prípravy dospelých na prijatie iniciačných sviatostí (teda aj svätého prijímania) s možnosťou prihlásiť sa, sa obvykle vyhlasuje vo farských oznamoch na začiatku školského roka. Príprava pozostáva z pravidelných katechéz, ktoré vedie kňaz.

SVÄTÉ PRIJÍMANIE CHORÝCH

Chorých, ktorí majú záujem o prijímanie Eucharistie v nemocnici alebo doma, nahláste na telefónnom čísle farského úradu, ktorému duchovná správa danej nemocnice prináleží, prípadne miestnemu kňazovi.

Ak chcete prijať Pána Ježiša v Eucharistii, musíte byť v stave milosti posväcujúcej. Ak si je niekto vedomý, že spáchal ťažký hriech, musí skôr ako pristúpi k svätému prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.