Sviatosť zmierenia (sv. spoveď)

Sviatosť zmierenia možno v našej farnosti prijať:

p

Spovedanie počas bežného týždňa:

p

Pondelok až Piatok:

počas sv. omše o 6.30

od 11:30 do 11:55

počas sv. omše o 16.30 hod.

p

Sobota:

počas sv. omší o 6.30 a 18.00 hod.

p

Nedeľa:

počas sv. omší o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16:30 a 19:00 hod.

p

Spovedanie počas prvopiatkového týždňa:

p

Pondelok až Streda:

počas sv. omší o 5.45, 6.30

od 11:30 a počas sv. omše o 12:00

počas sv. omše o 16.30

p

Štvrtok

počas sv. omší o 5.45, 6.30

od 11:30 a počas sv. omše o 12:00

od 16:00 a počas sv. omše o 16.30

Piatok

počas sv. omší o 5.45, 6.30

od 11:30 a počas sv. omše o 12:00

od 15:00 a počas sv. omše o 16.30

p

Hlavné časti sviatosti zmierenia:

  • Spytovanie svedomia
  • Vyznanie hriechov - minimálne všetky ťažké podľa druhu a počtu na ktoré sa pamätám
  • Čo najdokonalejšia ľútosť, že som zranil Božiu lásku
  • Predsavzatie polepšiť sa s pomocou Pánovej milosti
  • Zadosťučinenie