Používanie heraldických symbolov v Cirkvi

20.10.2008

Dňa 10. 5. 2008 dostala naša farnosť Smernice pre tvorbu heraldických symbolov
(erbov) v Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike, v ktorých
sa hovorí, že od vzniku heraldiky sprevádzajú Katolícku cirkev heraldické znamenia, ako
sú erby, duchovných (hodnostárov všetkých stupňov) a erby (arci)diecéz, rádov kapitúl,
opátstiev, dekanátov a farností. Už od 12. storočia boli v úcte a v užívaní. Odvtedy sú
známe heraldické artefakty stvárňované a obohacované špecifikami vlastnými tomuto
zameraniu a určeniu. Sami pápeži vo svojich dokumentoch upravovali vzťah Cirkvi k
heraldike, a tak ju formovali. Takýmto výrazným zásahom, ktorý upravil užívanie erbov
v Cirkvi, bolo motu proprio Svätého Otca Pavla VI. Pontificalia insignia z 21. 6. 1968
a v r. 2006 rozhodol pápež Benedikt XVI. o výrazných zmenách v mimoštítových znameniach
v pápežskom znaku. Svedčí to o tom, že Cirkev aj v súčasnosti heraldiku akceptuje
ako významný výrazový prostriedok a považuje ju za súčasť živej tradície.

Erb farnosti Bratislava-Blumentál

Na základe týchto smerníc aj vedenie našej farnosti nechalo vytvoriť erb, ktorý by
ju aj takýmto spôsobom charakterizoval. Vo všeobecnosti totiž erb symbolizuje právnickú
osobu, skupinu osôb i územie, a tak aj farnosť Bratislava-Blumentál spĺňa všetky
predpoklady mať vlastný erb.
Autorom erbu farnosti Bratislava-Blumentál je p. Ľudovít Chmelár.
Erb našej farnosti pozostáva z klobúka, štítu, prikrývadla a pásky pod štítom.
Klobúk svedčí o tom, že je to cirkevný erb. Pretože je to erb farnosti, klobúk je čierny
a má len jeden uzol (strapec) na každej strane.
Farský kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, a teda jej je zasvätená aj farnosť.
Štít erbu je polookrúhly modrej farby (heraldická farba Panny Márie a oblohy),
v ktorom je umiestnená strieborná trojlupeňová heraldická ľalia. Na stonke listy vytvárajú
písmeno M (monogram Panny Márie). Stonka zároveň tvorí žezlo – symbol kráľovskej
moci Panny Márie v nebi. V štíte sú umiestnené aj dve strieborné heraldické
hviezdy, ktoré symbolizujú nebesia, do ktorých bola Panna Mária vzatá.
Štít erbu je prikrytý prikrývadlom červeno zlatej farby, ktoré symbolizuje jej ochranu
pre našu farnosť.
Pod štítom je modrá páska obsahujúca strieborný nápis „BLUMENTAL“, ktorý je
ľudovým, historickým a dnes už oficiálnym označením nášho kostola a našej farnosti.
Tento nápis je umiestnený medzi dvoma päťlupeňovými heraldickými ružami zlatej
farby, a tak celá páska symbolizuje kvetnaté údolie (nemecky Blumenthal).


Pridané do rubriky články | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 10 v roku 2008. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje blumentálsky zbor.