Oznamy 23. novembra 2008

23.11.2008 Vladimír Sabo

  • 1. Liturgický kalendár

V pondelok slávime spomienku na sv. vietnamských mučeníkov, v utorok spomienku na sv. Katarínu Alexandrijskú, pannu a mučenicu.

  • 2. Duchovná obnova

V stredu, štvrtok a piatok vždy o 17.00 hod. sa v aule TF TU na Kostolnej ul. č. 1 (vchod z Primaciálneho námestia) uskutoční trojdňová duchovná obnova pre manželské páry, ktoré žijú v nesviatostnom manželstve. Na obnove bude aj možnosť stretnutia s cirkevným právnikom.

  • 3. Požehnanie adventných vencov

Budúca nedeľa 30. novembra 2008 je Prvá adventná nedeľa. Pri každej sv. omši budeme požehnávať adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou. Prajeme vám, aby tohtoročné adventné obdobie bolo pre vás a vaše rodiny časom nábožného a radostného očakávania Kristovho príchodu.

  • 4. Úplné odpustky

Budúcu nedeľu pri príležitosti osláv Roku sv. Pavla budeme môcť vo všetkých farských kostoloch našej arcidiecézy získať úplné odpustky.

  • 5. Zbierka na charitu

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby katolíckej charity.

Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

  • 6. Stretko pre chlapcov

Každý piatok od 14.30 do 17.00 hod. organizuje Klub Gerlach stretko pre chlapcov od 9 do 14 rokov s cieľom zmysluplne využiť voľný čas pohybovými aktivitami, tvorivými činnosťami a športom. Klub Gerlach sa nachádza na Námestí slobody 26. O duchovné vzdelávanie sa stará osobná prelatúra Opus Dei. Viac informácií a kontakt nájdete na nástenke pri vchode do kostola.

  • 7. Koledovanie a jasličková pobožnosť

V týchto dňoch pripravujeme s deťmi kolednícky program a jasličkovú pobožnosť. Deti, ktoré sa chcú zúčastniť koledovania, majú možnosť sa prihlásiť na stretnutí detí na fare, ktoré je každý piatok o 16.00 hod. a na jasličkovú pobožnosť každú sobotu o 16.00 hod.

  • 8. Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 23. novembra 2008, tj. dnes, pozývame na besedu „Posvätný rád trvalého diakonátu”. Besedu povedie dp. diakon Štefan Suchanovský. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre rodičov, ale hlavne pre deti

Opäť pripomíname, že na sobotu 29. novembra 2008 pripravuje Charita Blumentál spolu s farnosťou Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici už tradičnú akciu pre deti, ktorou je súťaž z náboženskej výchovy medzi farnosťami a karneval s vyhodnotením najvtipnejšej, doma vyrobenej masky. Začiatok súťaže je o 10.30 hod. S menšími deťmi stačí prísť o 11.30 hod., kedy začína karneval. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola aj na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk

Veríme, že mamičky, ako po iné roky, aj tento rok prispejú deťom na občerstvenie koláčikmi. Vopred vďaka.

Oznam sociálnej poradne.

Upozornenie na zmenu.

Oznamujeme, že sociálna poradňa bude počítačové služby vo štvrtok 27. novembra 2008 poskytovať od 17.oo - 18.oo hod. Ide iba o výnimočnú a jednorazovú zmenu, inak stále platí pôvodný čas, t.j. od 19.oo - 20.30 hod. Ďakujeme za pochopenie.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál