Oznamy 30. novembra 2008

29.11.2008 Vladimír Sabo
 • 1. Liturgický kalendár

V stredu slávime spomienku na sv. Františka Xaverského, kňaza.

 • 2. Úplné odpustky

V dnešnú nedeľu pri príležitosti osláv Roku sv. Pavla máme možnosť vo všetkých farských kostoloch našej arcidiecézy, za obvyklých podmienok, získať úplné odpustky.

 • 3. Zbierka na charitu

Dnes sa koná jesenná zbierka pre potreby Bratislavskej katolíckej charity. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

 • 4. Rorátne omše

Počas všedných dní adventného obdobia budú ráno o 5.45 hod. rorátne sv. omše.

 • 5. Návšteva pacientov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť pacientov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • 6. Oznamy Charity Blumentál

Oznam Charity Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že v pondelok 1. decembra 2008 nebude poskytovať svoje služby sociálna poradňa. Ďakujeme za pochopenie.

 • 7. Kňazská rekolekcia

V pondelok 1. decembra 2008 sa v evanjelizačnom dome QUO VADIS uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začneme v kostole trinitárov o 9.00 h.

 • 8. Úmysly - Január 2009

V pondelok 1. decembra 2008 od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na január 2009.

 • 9. Škola Pavlovho slova

V stredu 3. decembra 2008 o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina pod vedením otca arcibiskupa Stanislava sa uskutoční štvrté stretnutie v Škole Pavlovho slova na tému Božia amnestia pre nás (Ospravedlnenie cez vieru v Ježiša).

 • 10. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 4. decembra 2008 je Prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

 • 11. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 5. decembra 2008 je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle.

 • 12. Fatimská sobota

V sobotu 6. decembra 2008 je Prvá sobota v mesiaci alebo Fatimská sobota. Slávnostnú sv. omšu o 6.30 hod. a rozjímavý posvätný ruženec povedie P. Kristián Šalamon, dominikán zo Žiliny.

 • 13. Výročná farská poklona

V nedeľu 7. decembra 2008 sa v našej farnosti uskutoční výročná farská poklona. Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude vystavená po skončení sv. omše o 12.00 hod. Slávnostná modlitba litánií k Božskému Srdcu Ježišovmu a eucharistické požehnanie začne už o 16.15 hod.

 • 14. Pozvánka

V pondelok 8. decembra 2008 na prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sa v kostole trinitárov na Župnom námestí uskutoční slávnosť Zasvätenia mesta Bratislavy Panne Márii. Sv. omšu spojenú so zasvätením bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita. Podrobný program nájdete na výveske pri vchode do kostola.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál