Archív časopisu Blumentál Január, 2009

Oznamy 25. januára 2009

26.1.2009 Marián Bér
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok je sv. Timoteja a Títa, biskupov, v utorok je ľubovoľná spomienka na sv. Angelu Merici, pannu, v stredu je spomienka na sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, a v sobotu je spomienka na sv. Jána Bosca.

 • 2. Rok apoštola Pavla

Dnešnú nedeľu si pripomíname 2000-ročné výročie narodenia sv. Pavla, apoštola. Pri príležitosti osláv Roku apoštola Pavla môžeme v tento deň vo všetkých farských kostoloch našej arcidiecézy získať, za obvyklých podmienok, úplné odpustky.

Blumentálsky ples bude 21. februára v Inchebe. Ešte je možné kúpiť si lístky buď v kancelárii farského úradu, alebo po sv. omšiach, ktoré doprevádzajú bečkari (utorok o 18.00 alebo nedeľu o 9.00). Cena lístku je 17€. Bližšie informácie nájdete vo farskej výveske a na farskej internetovej stránke www.blumental.sk. Tešíme sa na vašu účasť.

 • 4. Koncert

V nedeľu 1. februára 2009 o 18.30 sa uskutoční v saleziánskom stredisku na Mamateyovej ulici v Petržalke koncert Rezervované pre vďačnosť. Na podujatie vás pozývajú saleziáni a mladí z Domky.

 • 5. Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 18. januára 2009

17.1.2009 Vladimír Sabo
 • 1. Liturgický kalendár

V utorok slávime spomienku na sv. Agnesu, pannu a mučenicu a v sobotu spomienku na sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.

 • 2. Modlitby za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas týchto dní sa po sv. omši o 6.30 a 16.30 hod. budeme modliť pobožnosť za zjednotenie s kresťanskými spoločenstvami.

 • 3. Sv. Ján Almužník

Vo štvrtok 22. januára 2009 o 18.00 hod. v predvečer sviatku sv. Jána Almužníka bude v Katedrále sv. Martina sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup - metropolita. Na začiatku sv. omše sa časť relikvií prenesie z kaplnky do katedrály, aby si ich veriaci mohli uctiť. Sv. Ján Almužník je svätec nerozdelenej Cirkvi, ktorého prosme o orodovanie za jednotu kresťanov. Jeho relikvie sú ako jediné celistvé pozostatky svätca pre našu arcidiecézu mimoriadnou vzácnosťou.

 • 4. Rok apoštola Pavla

V nedeľu 25. januára 2009 si pripomenieme 2000-ročné výročie narodenia sv. Pavla, apoštola. Pri príležitosti osláv Roku apoštola Pavla môžeme v tento deň vo všetkých farských kostoloch našej arcidiecézy získať, za obvyklých podmienok, úplné odpustky.

 • 5. Blumentálsky ples

Blumentálsky ples bude 21. februára 2009 v Inchebe. Cena lístka je 17€ a zahŕňa teplú večeru, chlebíčky, víno, nápoje a hudbu. Lístky si môžete kúpiť v kancelárii farského úradu. Ako aj po svätých omšiach, ktoré doprevádzajú bečkari, t.j. v utorok po omši o 18:00 hod. alebo v nedeľu o 9:00 hod. Na plese sme si pre Vás pripravili krátky program a tombolu. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • 6. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 18. januára 2009 si môžu návštevníci klubu pozrieť druhú časť filmu Moja misia II., ktorú tvorí 6 dokumentárnych filmov o pôsobení slovenských misionárov v Angole, v Ekvádore, na Sibíri a v ďalších krajinách. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Upozornenie na zmenu

Oznamujeme, že služby sociálnej poradne, rozšírené o využívanie počítača a hlavne internetu môžu záujemcovia naďalej využívať každý štvrtok, ale z pracovných dôvodov našej aktivistky sa zmenil čas poskytovania týchto služieb, a to od 16.oo - 17.30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

 • 7. Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 25. januára 2009 sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 11. januára 2009

10.1.2009 Vladimír Sabo
 • 1. Liturgický kalendár

V sobotu slávime spomienku na sv. Antona, opáta.

 • 2. Kňazské rekolekcie

V pondelok 12. januára 2009 sa v našej farnosti uskutoční mesačná kňazská rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Začneme o 9.00 hod. slávením sv. omše v našom kostole. Na túto sv. omšu vás všetkých srdečne pozývame, aby ste svojou hojnou účasťou povzbudili našich bratov kňazov v ich pastoračnej činnosti.

 • 3. Dobrá novina

Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prijali koledníkov a finančne podporili Dobrú novinu. Vykoledovaná suma 15 730Sk a 46,6E bola poukázaná na účet Dobrej noviny a bude použitá na pomoc pre núdznych v Afrike. Ak chcete ešte podporiť Dobrú novinu, môžete tak urobiť do konca januára darcovskou SMS v hodnote 1€, alebo finančnou príspevkom na účet. Bližšie informácie spolu s popisom projektov, ktoré budú podporované, nájdete na letáčikoch v kostole pri časopisoch.

 • 4. Farská knižnica

Farská knižnica sv. Kataríny oznamuje, že od utorka 13. januára 2009 je verejnosti opäť otvorená. Vypožičné hodiny sú:

Utorok 15.30 - 17.00

Streda 08.30 - 10.30

Štvrtok 16.00 - 18.00

 • 5. Blumentálsky ples

Blumentálsky ples bude 21. februára 2009 v Inchebe. Cena lístka je 17 € (512,14 SKK) a zahŕňa teplú večeru, chlebíčky, víno, nápoje a hudbu. Lístky si budete môcť kúpiť od soboty v kancelárii farského úradu. Ako aj po všetkých svätých omšiach, ktoré doprevádzajú bečkari. T.j. v utorok po omši o 18:00 hod. alebo v nedeľu o 9:00 hod. Na plese sme si pre Vás pripravili krátky program a tombolu. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • 6. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 18. 1. 2009 si môžu návštevníci pozrieť druhú časť filmu Moja misia II., ktorú tvorí 6 dokumentárnych filmov o pôsobení slovenských misionárov v Angole, v Ekvádore, na Sibíri a v ďalších krajinách. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 4. januára 2009

7.1.2009 Vladimír Sabo

1.  Liturgický kalendár

V utorok slávime slávnosť Zjavenia Pána a v nedeľu sviatok Krstu Krista       Pána.

2.  Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2009 budeme zapisovať v pondelok        5. januára 2009 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

3.  Prikázaný sviatok

V utorok 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Aj večerná sv. omša v pondelok (o 18.00 hod.) bude už z     nasledujúcej slávnosti. Pri týchto svätých omšiach budeme požehnávať          vodu,           kriedu a tymian.

4.  Škola Pavlovho slova

V stredu 7. januára 2009 o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina pod       vedením otca arcibiskupa Stanislava a uskutoční piate stretnutie v Škole        Pavlovho slova na tému Súlad a jednota Kristovho tela (Pavlove impulzy       pre ekumenické snahy).

5.  Kňazské rekolekcie

V pondelok 12. januára 2009 sa v našej farnosti uskutoční mesačná  kňazská rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Začneme o 9.00      hod. slávením sv. omše v našom kostole. Na túto sv. omšu vás všetkých   srdečne pozývame, aby ste svojou hojnou účasťou povzbudili našich         bratov kňazov v ich pastoračnej činnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2009 číslo 1

1.1.2009 redakcia časopisu

Ročník XX Číslo 1 Vianoce 2008 - Január 2009
 
Týmto číslom vstupuje náš časopis do XX. ročníka. Redakcia prosí čitateľov o spoluprácu.
 
Požehnané Vianoce a hojnosť Božích milostí v nasledujúcom roku všetkým prispievateľom a čitateľom úprimne želá redakcia.
 
Vianoce - sviatky pokoja a lásky, Daniel Dian
 
Hymnus na sviatok Svätej rodiny
 
Zvestujem vám veľkú radosť…, Ján Hreha
 
Spomíname na zavraždené i nenarodené deti, Xénia Duchoňová
 
Traja králi - slávnosť klaňania, Xénia Duchoňová
 
Nemohol sa stať podobný trom kráľom, Marián Bér
 
… aby sa na meno Ježiš…, Stanislav Lieskovský
 
Naša farská univerzita, Daniel Dian
 
Hodnota osoby - sviatosť krstu, Daniel Dian
 
Božia amnestia pre nás, Táňa Hrašková
 
Viera nie je pomocná barlička, Nataša M.
 
Farská knižnica informuje, Monika Šandorová
 
Ešte k stodvadsiatke nášho chránu

Pridané do rubriky blumentál

Vianoce - sviatky pokoja a lásky

1.1.2009 Daniel Dian

Vianoce, najkrajšie sviatky roka, opäť vstúpili do nášho života. Sú to sviatky pokoja, lásky a šťastia. V tieto dni si pripomíname, že Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Možno si ani neuvedomujeme, čo hovoríme, čo vyznávame a čo všetko táto skutočnosť vniesla do života človeka.
 
Narodenie Pána. Sviatok, ktorý je nerozlučne spätý s tou, prostredníctvom ktorej prišlo Slovo na svet. Preto majú Vianoce výrazne mariánsky podtón. Cirkev do okruhu slávení počas dejín spásy po stáročia vkladala dni, v ktorých si pripomínala jedinečnú a nezastupiteľnú úlohu Ježišovej Matky. Robí tak aj vo vianočnom období, kde zaradila sviatky Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, slávnosť Bohorodičky Panny Márie i slávnosť Zjavenia Pána. Vychádza pritom zo skutočnosti, že v dejinných udalostiach vtelenia Božieho slova stojí Mária, jednoduché dievča z Nazareta ako služobnica Pána, cez ktorú Boh nielen zjavuje seba samého ľudstvu, ale ako zvláštnu spolupracovníčku na diele spásy ju do neho priamo zapája. Cirkev úlohu Márie v dejinách spásy vysoko vyzdvihuje a vždy jasne deklarovala svoj postoj k nej a zaujímala vždy isté obranné stanovisko voči tým, ktorí spochybňovali jej poslanie. Mária je vzorom uctievania Boha pre celú Cirkev, ale zrejme je aj učiteľkou nábožnosti pre jednotlivých kresťanov. Veriaci začali na ňu včas hľadieť, aby podobne ako ona urobili zo svojho života službu Bohu a zo svojej služby životný záväzok (Cultus Marialis, čl. 21).
 
Cirkev vždy predkladala Pannu Máriu veriacim, aby ju nasledovali, vôbec nie pre jej spôsob života a tobôž nie pre spoločensko-kultúrne podmienky, v ktorých plynul jej život a ktoré sú dnes už takmer všade prekonané, ale preto, že ona vo svojich konkrétnych životných podmienkach úplne a zodpovedne prijala Božiu vôľu; preto, že prijala jeho slová a plnila ich; preto, že sa vo svojej činnosti dala viesť láskou a duchom služby; slovom preto, že ona bola prvou a najdokonalejšou Kristovou učeníčkou: to má všeobecnú a trvalú platnosť vzoru (Cultus Marialis, čl. 35).
 
Vráťme sa však Vianociam. Začali sme tým, že Vianoce, najkrajšie sviatky roka, opäť vstúpili do nášho života, že sú to sviatky pokoja, lásky a šťastia. A pridávame, že len na prvý pohľad.
 
A prečo len na prvý pohľad? Lebo… Ľudia si zvyčajne počas Vianoc vinšujú všetko najlepšie, požehnané, milostiplné, pokojné sviatky. Je to dobré a svedčí to o vzťahu človeka k človeku. Na prvý pohľad je naozaj všetko v poriadku a je to krásne. Želanie smeruje od nás k tomu, koho milujeme, no vianočné želania neposielame tým, s ktorými sme „na vojnovej ceste”. A tak sa zdá, že práve tu a teraz sme Vianoce nepochopili naplno. Ježiš, ktorého narodenie oslavujeme, prišiel ako sám hovorí, pre všetkých. Ježiš je ten, ktorý povedal, že Otec miluje všetkých. Všetci sme jeho stvorenia. Ako je teda možné, že na Vianoce, a potom ani v deň umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána nie sme schopní definitívne vyriešiť svoje problematické vzťahy? Ako to, že ich nedokážeme vyriešiť ani v dare Veľkej noci, ani v dare Ježiša Krista vo sviatosti zmierenia? Možno to vychádza aj zo skutočnosti, že si málo uvedomujeme, koho príchod vlastne na Vianoce oslavujeme. Oslavujeme príchod Ježiša Krista, a predsa na neho celkom zabúdame. Na narodeniny blahoželáme obyčajne oslávencovi, teda tomu, kto ich má. Poviete si, že je to logické. Prečo potom logicky neblahoželáme Kristovi, ale sebe? Aká je tu logika? Odpoveď je jednoznačná. Kristovi niet k čomu blahoželať, lebo on pre nás a pre našu spásu zostúpil z nebies, teda sa ponížil, a bol poslušný až na smrť. A k tomu sa neblahoželá. Naopak, cez jeho uponíženie v narodení, cez jeho smrť a zmŕtvychvstanie sme my boli opäť povýšení, a tak je namieste, aby sme si navzájom blahoželali. Tu niekde je odpoveď, logická odpoveď na otázku, prečo neblahoželáme Kristovi, ale sebe. Len potrebujeme ešte jedno. Potrebujeme pochopiť slovo Krista: moje prikázanie je, aby ste sa milovali navzájom ako som miloval ja vás. Potom budeme môcť zaželať milostiplné Vianočné sviatky nielen našim blízkym a priateľom, ale dokážeme zakopať aj naše „vojnové sekery” a želať požehnané sviatky všetkým ľuďom. Potom budeme opravdivými kresťanmi. Nie je to ľahká úloha, ale je veľmi potrebná. A to je zároveň aj moje novoročné želanie vám, drahí moji bratia a sestry, medzi ktorými som nielen pri oltári ako kňaz, ale aj ako jeden z vás, ktorí sme odkázaní jeden na druhého vo vzájomnej všetko objímajúcej láske. Nedávajme si iné predsavzatia do nového roka, iba jedno - naučiť sa konečne byť opravdivým kresťanom - teda milujúcim človekom bez výhrad a bez podmienok. Vzorom nám môže byť Ježišova Matka. Zo srdca vás k tomu
žehná a spolu s Vami sa modlí
Daniel Dian

Pridané do rubriky články

Hymnus na sviatok Svätej rodiny

1.1.2009

Blaživé svetlo nebeské,
ty naša nádej jediná,
Ježišu; tvojím zrodením
zjasala láska rodinná.
 
Mária, plná milostí,
ty, šťastná medzi ženami:
na hrudi zhrievaš Ježiša
a oblažuješ bozkami.
 
Z praotcov Jozef jediný
vybraný strážca Máriin,
si šťastný, lebo teba len
nazýval otcom Boží Syn.
 
Vy, z kmeňa Jesse výhonky
kvitnúce na spásu národov,
čujte nás, ako prosebne
voláme k vám s dôverou.
 
Tú milosť, ktorou sa váš dom
do kvetov čností odieval,
nám dajte, aby v rodinách
duch pravej lásky prebýval.
 
Ježišu, ty si rodičov
ochotne a s láskou poslúchal.
Nech tebe, tvojmu Otcovi
i Duchu znejú piesne chvál. Amen.
 
Hymnus na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Pridané do rubriky hymnus

Zvestujem vám veľkú radosť…

1.1.2009 Ján Hreha

Znova budeme sláviť príchod najväčšieho Hosťa tejto zeme narodeného z Panny Márie v betlehemskej maštali. Splnili sa slová najväčšieho izraelského proroka Izaiáša: Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja (Iz 9, 5). V tú noc pred takmer dvetisíc rokmi sa narodilo Božie Dieťa. Boh sa vydal do rúk človeka v podobe dieťatka spočívajúceho v náručí matky. Boží Syn sa stal človekom, aby sa človek čo najviac a najlepšie pripodobnil Bohu.
 
Filozof Platón, najväčší zo žiakov veľkého Sokratesa, si zapísal rozhovor svojho učiteľa s mladým Alkibiadesom. „Povedz mi, učiteľ, ako treba ctiť božstvo?” „Drahý priateľ”, odpovedal Sokrates, „to nám môže prezradiť jedine Boh. Len on nám môže povedať, čo sa mu páči. Musíme čakať, kým sama Najväčšia Istota nám pošle nejakého mudrca, aby nám povedal, ako treba ctiť Boha”. To snívanie múdreho Sokratesa sa splnilo. Svedčí o tom tá noc, počas ktorej budeme spievať Tichá noc, svätá noc… Nemusíme už čakať na nijakého mudrca. Sám Boh prišiel, aby nás poučil, aby nám prezradil, čo sa mu páči, ako ho máme uctievať. Chlapček sa nám narodil…, bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja. Boh sa stal malým dieťatkom, aby sa človek mohol stať veľkým, jemu podobným, nakoľko je to len možné pre stvorenie.
 
Alexander Veľký premohol a získal veľké perzské kráľovstvo. Ľahšie mu bolo dobýjať kráľovstvá ako srdcia. Aby si získal Peržanov, začal sa obliekať ako oni, správal sa ako oni, chcel sa im vo všetkom podobať, hoci opravdivým Peržanom nemohol byť. Boh urobil ešte viac. Aby si nás získal, vzal si ľudské telo, stal sa nielen podobným nám, ale prijal aj našu ľudskú prirodzenosť. Je to veľké poníženie pre Boha, ale veľké povýšenie pre človeka.
 
Aspoň jeden deň, jednu noc cíti svet zvláštnu blízkosť Boha, ktorý prišiel k nám. V ten deň sa prestávalo bojovať na frontoch. Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán (Lk 2, 10 - 11). Nebo pozýva ľudí k radosti. A ako ľudia privítali Pána? Nemal sa kde narodiť. Jeho ustarostená Matka darmo hľadala teplé ubytovanie. Lebo pre nich nebolo miesta v hostinci (Lk 2, 7). Najsmutnejšou udalosťou v dejinách ľudskosti bude vždy to, že Boh nenašiel ubytovanie medzi ľuďmi” (Sheen). Dali mu maštaľ. Človek nedovolil Božiemu Synovi, aby sa narodil a zomrel v ľudských podmienkach. Jeho kolískou boli jasle a miestom smrti kríž. Prečo sme my ľudia takí krutí? Či aj dnes sa nedeje to isté? Koľko ľudí aj dnes zamyká dvere pred Bohom? Koľko ľudí vyhodilo Krista zo svojho domu, lebo už tam nebolo pre neho miesta? Pozrime do našich rodín. Namiesto Boha sme postavili televízor, internet, podnikanie, peniaze, sex, alkohol, drogy. V ten veľký deň Pán Ježiš príde do každého domu, do každej duše. Nájde tam miesto? Bude prijatý? V mnohých domoch nájde dvere zamknuté a na nich slová neviditeľné ľudským očiam: „Tu niet miesta pre Krista”.
 
Teraz úprimne odpovedz na otázku: Je v tvojom dome, v tvojej rodine, v tvojom živote miesto pre Ježiša Krista? „Hoci by sa Kristus tisíckrát narodil v Betleheme a nenarodí sa v tebe, si zatratený na veky” (Silesius).
P. Ján Hreha

Pridané do rubriky články

Spomíname na zavraždené i nenarodené deti

1.1.2009 Xénia Duchoňová

Len tri dni po slávnosti narodenia Pána si Cirkev pripomína udalosť, ktorá musela otriasť
vtedajším svetom. Udalosť, pri ktorej sa naplnili slová proroka Jeremiáša: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet (Jer 31, 15), udalosť, ktorú opísal evanjelista Matúš slovami: … veľmi sa rozhneval (Herodes) a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí
všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol (porov. Mt 16 - 18).

Betlehemské neviniatka

Prečo si Cirkev zvláštnym sviatkom pripomína tento zločin krutého panovníka krátko po radostnej slávnosti narodenia Pána? To je myšlienka, ktorú si iste položil nejeden z nás. Nezatieňuje zlo vyvolané nenávisťou a strachom o moc radosť z príchodu Lásky v podobe nevinného dieťaťa na tento svet? Odpoveď vôbec nie je jednoduchá ani ľahká. Jedno z vysvetlení nachádzane v príspevku: 28. decembra - nevinné deti uverejnenom v Světle (51 - 52/2007): Cirkev má odvahu pripomenúť si osobitným sviatkom aj toto neslýchané preliatie krvi nevinných detí, pretože v sile veľkonočného tajomstva práve v takýchto ľudsky nepochopiteľných situáciách môže upriamiť pozornosť na to najnevinnejšie dieťa, na Božieho Syna, ktorého obetu prijal nebeský Otec, keď dopustil, aby jeho Syn v hrozných mukách vykrvácal na kríži. A betlehemské Neviniatka? Majú účasť na obete, ktorú priniesol Ježiš Kristus. Cirkev nám to pripomína v ranných chválach tohto sviatku slovami: Nevinné deti zomreli pre Krista, ničomný kráľ vraždil dojčence. A teraz kráčajú za Baránkom bez poškvrny a bez prestania volajú: Sláva ti, Pane. A v modlitbe dňa: Nebeský Otče, dnes ťa betlehemské deti oslávili nie slovami, ale mučeníckou smrťou… Neviniatka zomreli namiesto Ježiša, čo nemožno povedať o nijakom inom mučeníkovi, pretože mučeníci zomierali ako svedkovia, teda preto, že Ježišovi uverili a slovami alebo svojím životom o ňom svedčili. Smrť, ktorú podstúpili betlehemské deti namiesto Ježiša, svedčí o ich bezprostrednej účasti na jeho zmiernej obete, a tak svojou smrťou spolu s Božím Synom, ktorý ako nevinný zomrel na kríži, oslavujú nebeského Otca. Preliatie krvi nevinných detí v Betleheme je obrazom všetkých dejinných udalostí, pri ktorých boli a sú nevinní ponižovaní, urážaní, mučení a zabíjaní. Je to veľká skúška viery v pravdu, že Ukrižovaný a Zmŕtvychvstalý zvíťazil nad nenávisťou, nad všetkým rúhaním sa proti Bohu i nad urážaním človeka. Túto skúšku viery musíme podstúpiť vždy, keď sa zamýšľame nad najtemnejšími udalosťami ľudských dejín a dávame ich do súvislosti s posolstvom Ježišovho kríža a zmŕtvychvstania. Boh je svetlo, a niet v ňom nijakej tmy, hovorí apoštol Ján vo svojom Prvom liste (Jn 1, 5). Postaviť do svetla také temné udalosti, pre ktoré nemáme nijaké „vysvetlenie”, núti nás pripomenúť si tieto skutočnosti viery a prijímať ich s plnou vážnosťou.

Neviniatka našich čias

O krutej skutočnosti zavraždenia betlehemských chlapcov nemožno hovoriť bez toho, aby sme sa zamysleli aj nad krutosťou dnešných čias. Koľko nevinných duší sa denne vracia k svojmu Stvoriteľovi predtým, ako mohli „uzrieť svetlo sveta”. O jednom takomto návrate nevinnej duše Stvoriteľovi podávala svedectvo matka nenarodeného dieťaťa v časopise Milujtesa. Eva podľahla pokušeniu - vidine o kariére - a doslova pokúšaniu svojho známeho lekára, ktorý poznal jej pracovnú a životnú situáciu a presviedčal ju: „Musíte to urobiť pre dobro svojich detí”. Neskôr o tom sama píše: „Akoby to, čo sa počalo, nebolo moje dieťa, akoby to nebol človek. Chytila som sa vtedy tej klamnej filozofie, lebo mi prišla vhod.” A pokračuje: „Dnes, keď píšem tieto slová, neviem si predstaviť, ako som mohla urobiť také rozhodnutie. Žila som v akomsi šialenom náhlení, pracovala som od svitu do mrku bez chvíľky zamyslenia sa, v zhone.” Niet tu teraz priestoru vyrozprávať celý príbeh Evy. Obmedzíme sa len na niekoľko myšlienok z jej svedectva v článku, ktorý nazvala Neodmietajte život! „Som tá, ktorá odmietla život. Je to strašné… Vtedy som si neuvedomovala hrôzu zla, ktoré som spáchala. Bola som ďaleko od Boha, od Cirkvi. Ponorená do odborného rastu, ovládnutá ideou rozvoja smeru, v ktorom som pracovala, žila som v presvedčení, že to je najdôležitejšie. Vedomie ešte jedného dieťaťa ma desilo vzhľadom na perspektívu kariéry a úspechu.” A neskôr: „Každé slovo o potrate sa prejavovalo bodnutím v mojom srdci. Pohľad na malé dieťa sa mi vždy spájal s otázkou: Prečo som svojmu dieťaťu nedovolila smiať sa, behať, milovať…? Nemôžem vrátiť život svojmu dieťaťu, ale môžem šíriť dobro. Vidieť tvár svojho dieťaťa ako tvár Krista v očiach každého človeka, ktorý potrebuje pomoc. Bojovať o každé dieťa, ktoré je ohrozené či nešťastné, o každého človeka. A v závere svojho svedectva vyznáva: Túžim, aby moje svedectvo prispelo k tomu, že budúce matky, ktoré váhajú, za každých okolností si vyberú život, a tým aj nesmiernu radosť a nesmierne šťastie z prijatia nového človeka, ktorým ich obdaroval Boh.”

Boh každý počatý život obdarúva dušou

Témy nenarodených a nechcených sa na sviatok Nepoškvrneného počatia v kostole Najsvätejšej Trojice v homílii dotkol aj otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Neobišiel otázku interrupcií, klonovania, ani „detí zo skúmavky”. Nad jeho slovami by sa mal s plnou vážnosťou zamyslieť každý katolík, ba každý človek, aj ten, kto sa deklaruje ako neveriaci. Jednoduchým a veľmi zrozumiteľným spôsobom vysvetlil, prečo sa Cirkev nemôže stotožniť s názormi, ktoré sa doslova udomácnili aj na našom kresťanskom Slovensku. Mnohí dnes v rozpore s učením Cirkvi pokladajú usmrcovanie počatých detí či najnovšie „výdobytky vedy”, akými sú napríklad génové manipulácie, za niečo normálne. Iste sa nám nepodarí doslova interpretovať slová nášho arcipastiera, ktorými vysvetlil, prečo Cirkev tak striktne odmieta to, čo zasahuje do darovania života. Pokúsime sa však aspoň o vyjadrenie jeho hlavnej myšlienky: Boh v okamihu počatia vkladá do počatého života dušu. Jedinečnú a osobitú pre každého jednotlivca, aj pre toho, ktorý prichádza na svet s určitým hendikepom. O počatí nového života nerozhodujú rodičia a nezáleží ani na tom, ako bol nový život počatý. Či v láske v rodine, či nedôstojným spôsobom, alebo v nešťastnom okamihu násilia, či experimentovaním „v skúmavke”, či možným (no zatiaľ našťastie nedovoleným pozn. red.) klonovaním. Do každého vznikajúceho života vkladá Boh dušu. Jedinečnú dušu. Všetky neprirodzené zásahy a snahy pyšných o „stvorenie” nového ľudského jedinca sú zásahom do Božieho stvoriteľského diela, no napriek tomu, Boh každý, teda aj neprirodzene vzniknutý ľudský život, obdarúva dušou. To bola asi hlavná myšlienka tej časti homílie, v ktorej sa venoval veľmi aktuálnej otázke existencie človeka ako jednoty tela a duše. Takmer doslova povedal: Ak by klonovaním ľudskej bytosti vznikli dvaja celkom rovnakí ľudia, ich duše nebudú rovnaké. Boh pre každého, aj takéhoto ľudského jedinca stvorí jemu vlastnú jedinečnú dušu. Keď sa hlbšie zamyslíme nad touto skutočnosťou, ktorú nám predkladá Cirkev, nemôžeme pochybovať o tom, že akýkoľvek zásah do ľudského života je nezlučiteľný s učením Cirkvi, lebo ľudský život je posvätný. Je Božím dielom a prejavom Božej lásky k človeku, prejavom, že každý je milovaným Božím dieťaťom hodným úcty, pretože má nesmrteľnú dušu.
X. Duchoňová

Pridané do rubriky články