Archív časopisu Blumentál Máj, 2009

Farské oznamy 31. mája 2009

31.5.2009 Vladimír Sabo

 • 1. Liturgický kalendár

V pondelok slávime spomienku na sv. Justína, mučeníka, v stredu spomienku na sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, v piatok spomienku na sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka a v nedeľu slávnosť Najsvätejšej Trojice.

 • 2. Svätodušný pondelok

V pondelok 1. júna 2009 je Svätodušný pondelok. Sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5,45 a 6,30 a večer o 16,30 a 18,00 h.

 • 3. Úmysly omší na mesiac júl 2009

V pondelok od 16,00 h. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly omší na mesiac júl 2009.

 • 4. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Počas celého mesiaca jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

 • 5. Škola Pavlovho slova

V stredu 3. júna 2009 sa v Katedrále sv. Martina uskutoční posledné stretnutie v Škole Pavlovho slova. V tomto mesiaci na tému Svedomie a prirodzený zákon podľa Pavla.

 • 6. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 4. júna 2009 je Prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

 • 7. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 5. júna 2009 je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle.

 • 8. Fatimská sobota

V sobotu 6. júna 2009 je Prvá sobota v mesiaci alebo Fatimská sobota. Ráno o 6,30 h. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu rozjímavého sv. ruženca. Fatimskú sobotu povedie P. Martin Kolivoška, dominikán z Dunajskej Lužnej.

 • 9. Biskupská konsekrácia

V sobotu 6. júna 2009 o 10,00 h. sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave uskutoční biskupská konsekrácia nového trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka, CSsR. Túto slávnosť odvysiela v priamom prenose aj Slovenská televízia.

 • 10. Zbierka na katolícke masmédiá

Minulú nedeľu sa konala zbierka na katolícke masmédiá. V našej farnosti sa na tento účel vyzbieralo 1268,50 € = 38 215,- Sk. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

 • 11. Púť do Svätej zeme

Farský úrad Blumentál spolu s cestovnou kanceláriou AWERTOUR organizujú púť do Svätej zeme s dp. kaplánom Mariánom Bérom v termíne od 22.9. - 29.9.2009. Ešte je voľných posledných päť miest. Bližšie informácie nájdete na výveske.

 • 12. Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov

Oznamujeme rodičom, že poplatok za dieťa do letného detského tábora v Liptovskej Porúbke treba uhradiť v termínoch streda 3. júna 2009 od 17.oo - 19.oo hod. alebo v stredu 10. júna 2009 taktiež od 17.oo - 19.oo hod. Pri platení dostanú rodičia aj podrobnú písomnú informáciu. Zároveň oznamujeme, že vzhľadom na kapacitu zariadenia, môžeme ešte zvýšiť počet detí o 5 - 6, takže ak chcete ešte dieťa prihlásiť, stačí prísť s vyplnenou prihláškou rovno v uvedených termínoch a zároveň zaplatiť poplatok.

Adopcia

V najnovšom čísle nášho farského časopisu ste si iste prečítali, alebo prečítate informácie o malej Terezke z Kene, ktorú si adoptovalo naše farské spoločenstvo. Zároveň je tam prosba, ak sa rozhodnete finančne prispieť, aby ste tak urobili čím skôr, lebo čas na zaplatenie školného je limitovaný. Časopis ešte len vyšiel a my už s radosťou oznamujeme, že vďaka pochopeniu a štedrosti, v krátkom čase sa vyzbierala nielen potrebná suma, t.j. 580 Eur, ktoré sme  29. mája 2009 previedli na účet občianskeho združenia Dobrota sv. Alžbety, ktorá zariadi jej odoslanie pre Terezku, ale okrem tejto sumy, ktorá tvorí poplatok na 1 rok zostalo nám, vďaka toľkej štedrosti ešte 230 eur. Akciu organizačne zabezpečuje blumentálska charita, uvedenú sumu ponecháme na našom účte a v prípade, že sa opäť nazbiera potrebná suma, uzavrieme zmluvu pre Terezku aj na ďalší rok. Na našej vytrvalosti a pochopení záleží ako dlho budeme Terezku podporovať. O všetkom ohľadne Terezky budeme pravidelne informovať.

Ešte raz úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 24. mája 2009

23.5.2009 Vladimír Sabo

 • 1. Liturgický kalendár

V utorok slávime spomienku na sv. Filipa Neriho, kňaza a v nedeľu slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

 • 2. Letné kántrové dni

V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je jednen deň. Obsah letných kántrových dní je: Prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

 • 3. Turíčna vigília

V sobotu 30. mája 2009 o 18,45 h. sa v kostole sv. Rodiny v Petržalke uskutoční Turíčna vigília pod názvom Liturgický večer V. - Jednota s piesňami Taizé. Slávenie bude sprevádzané gregoriánskym chorálom, žalmami, Taizé hudbou a ďalšími spevmi. Kazateľom bude redemptorista páter Michal Zamkovský.

 • 4. Zbierka na katolícke masmédiá

Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

 • 5. Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 24. mája 2009 si môžu záujemcovia pozrieť český dokumentárny film Ivetka a hora, s podtitulkom Ako žiť so zjavením, o spirituálnej skúsenosti jednej dievčiny (Ivetky Korčákovej na hore Zvir).

Oznam pre rodičov

Oznamujeme rodičom, že poplatok za dieťa do letného detského tábora v Liptovskej Porúbke treba uhradiť v termínoch streda 3. júna 2009 od 17,00 - 19,00 h. alebo v stredu 10. júna 2009 taktiež od 17,00 - 19,00 h. Pri platení dostanú rodičia aj podrobnú písomnú informáciu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 16. mája 2009

17.5.2009 Vladimír Sabo

 • 1. Prosebné dni

Pondelok, utorok a streda budúceho týždňa sú Prosebnými dňami. Záväzný je len jeden deň. V utorok pri sv. omšiach o 6,30 a 16,30 h. budeme prosiť o požehnanie tohtoročnej úrody.

2. Prikázaný sviatok

Vo štvrok 21. mája 2009 je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o 5,45, 6,30 a 10,30 a večer o 16,30,18,00 a 19,00 h. Taktiež sv. omše v stredu o 16,30 a 18,00 h. budú z nasledujúcej slávnosti.

3.  Novéna k Duchu Svätému

V piatok 22. mája 2009 sa začína Novéna k Duchu Svätému.

4. Deň modlitieb za Cirkev v Číne

Svätý Otec Benedikt XVI. vo svojom liste adresovanom katolíkom Čínskej ľudovej republiky vyjadril túžbu, aby sa každoročne 24. máj slávil ako „Deň modlitieb za Cirkev v Číne”. Na základe týchto úmyslov Jeho Svätosti sa v nedeľu 24. mája 2009 duchovne spojíme prostredníctvom modlitieb s katolíkmi v Číne, ktorí toľko trpia pre vieru.

5. Zbierka na katolícke masmédiá

Budúcu nedeľu, pri príležitosti osláv 43. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov, sa uskutočni zbierka na katolícke masmédiá.

 • 6. Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov

Ešte je niekoľko voľných miest do letného detského tábora, ktorý pripravuje Charita Blumentál v termíne od 4. do 11. júla 2009 v zariadení školy v prírode Liptovská Porúbka. Prihlášku nájdete v čakárni kancelárie farského úradu a môžete si ju stiahnuť aj z internetovej stránky charity. Termín odovzdávania prihlášok sme predĺžili do 22. mája. Po tomto dátume oznámime termín, kedy bude potrebné uhradiť za dieťa  poplatok. Platí sa v hotovosti, nakoľko pri platení dostanú rodičia aj podrobnú písomnú informáciu.

Adopcia

Ako sme už informovali, naša farnosť si v rámci „adopcie na diaľku” adoptovala jedno dievčatko - Teresiu, z Kene. Na plagátiku vo výveske ako aj v kostole a na internetovej stránke charity je aj fotografia dievčatka. Ozvali sa nám však z občianskeho združenia Dobrota sv. Alžbety, ktorá túto formu pomoci zabezpečuje a veľmi sa nám ospravedlňujú, že na internetovej stránke k Terezke, priradili omylom fotografiu iného dievčatka a táto sa takto dostala aj na naše plagátiky. Poslali nám novú fotografiu, tentoraz už Terezkinu. Informujeme o tejto malej chybe z toho dôvodu, aby nevznikli pochybnosti a nedorozumenia, keďže na výveske aj na internetovej stránke sme urobili výmenu za správnu fotografiu. Ďakujeme v mene občianskeho združenia Dobrota sv. Alžbety za pochopenie.

Zároveň Vás chceme poinformovať, že k 14. máju 2009 z Vašich milodarov, ktoré prišli na uvedený účet v Slov. sporiteľni, ako aj v hotovosti, odovzdané v kancelárii farského úradu sme mali  k dispozícii sumu 272 Eur. Veríme, že vďaka Vašej ochote a štedrosti sa nám v stanovenom termíne bez problémov podarí uvedenú celkovú sumu 580 Eur nazbierať a odoslať pre našu Terezku. Vopred veľká vďaka.

7. Turíčna vigília

V sobotu 30. mája 2009 o 18,45 h. sa v kostole sv. Rodiny v Petržalke uskutoční Turíčna vigília pod názvom Liturgický večer V. - Jednota s piesňami Taizé. Slávenie bude sprevádzané gregoriánskym chorálom, žalmami, Taizé hudbou a ďalšími spevmi. Kazateľom bude redemptorista páter Michal Zamkovský.

8. Púť do Svätej zeme

Farský úrad Blumentál spolu s cestovnou kanceláriou AWERTOUR Vás pozývajú na púť do Svätej zeme v termíne od 22.9. - 29.9.2009. Bližšie informácie nájdete na výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 10. mája 2009

11.5.2009 Vladimír Sabo

1.  Liturgický kalendár

V stredu slávime spomienku Panny Márie Fatimskej, vo štvrtok sviatok sv. Mateja, apoštola a v sobotu spomienku na sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.

2.  Kňazská rekolekcia

V pondelok 11. mája 2009 sa v saleziánskom kostole na Miletičovej ul.  uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov nášho dekanátu. Začneme spoločným slávením sv. omše o 9,00 h.

3. Deň rodiny

V sobotu 16. mája 2009 Vás pozývame k aktívnej účasti na podujatiach pripravovaných ku Dňu rodiny:

1. Kresťanské hnutia a komunity Vás pozývajú na ekumenické stretnutie SPOLOČNE PRE EURÓPU… ÁNO RODINE od 9,00 do 14,00 h. v priestoroch modlitebne Cirkvi bratskej na Cukrovej ulici č. 4

2. Rada pre rodinu KBS, Bratislavská arcidiecéza a Bratislavská eparchia Vás pozývajú na sv. omšu za rodiny o 12,00 h. v Katedrále sv. Martina.

3. Prorodinné občianske združenia Vás pozývajú na verejné podujatia Deň rodiny od 13,00 do 17,00 h. na Námestí SNP v Bratislave. Bližšie informácie www.denrodiny.sk

4. Púť do Svätej zeme

Farský úrad Blumentál spolu s cestovnou kanceláriou AWERTOUR Vás pozývajú na púť do Svätej zeme v termíne od 22.9. - 29.9.2009. Cena: 390,- €. Bližšie informácie nájdete na výveske.

5. Zbierka na seminár

Minulú nedeľu sa uskutočnila zbierka na seminár. V našej farnosti sa na tento účel vyzbieralo 1881,62 € => 56 685,- Sk. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”

Pridané do rubriky farské oznamy

Oznamy 3. mája 2009

3.5.2009 Vladimír Sabo

1.  Úmysly na jún 2009

Úmysly sv. omší na mesiac jún 2009 budeme zapisovať v krstnej kaplnke v pondelok 4. mája 2009 od 16,00 h.

2.  Výročná farská poklona

V utorok 5. mája 2009 sa v našej farnosti uskutoční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po májovej pobožnosti od 7,15 h. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16,15 h.

3.  Škola Pavlovho slova

V stredu 6. mája 2009 o 20,00 h. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční ďalšie stretnutie Škole Pavlovho slova na tému: „Manželstvo a celibát v Pavlovej optike.”

4. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 7. mája 2009 je Prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

5. Deň otvorených dverí

V nedeľu 10. mája 2009 sa v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda uskutoční Deň otvorených dverí. Je to príležitosť pre obohatenie viery, slávenie spoločenstva, spoznanie „srdca” našich diecéz a taktiež príležitosť prispieť k pastorácií nových povolaní. Podrobný program nájdete na výveske.

6. Zbierka na seminár

Dnes je zbierka na seminár. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”

 • 7. Oznamy Charity Blumentál

Oznam sociálnej poradne

Nakoľko sme získali ďalšieho aktivistu, rozširujeme služby spojené s využívaním počítača a internetu. Takže okrem už známeho termínu, ktorým je štvrtok, môžu záujemcovia túto službu využívať aj  každý utorok od 16.30 do 18.oo hod. a to už od utorka 5. mája 2009.

Oznam pre rodičov

Opäť pripomíname, že v termíne od 4. do 11.  7. 2009 organizuje Charita Blumentál detský tábor v zariadení Školy v prírode v Liptovskej Porúbke. Prihlášky sú k dispozícii v čakárni farského úradu a tiež na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk. Prihlasovanie detí končí 15. mája 2009.

Informácia pre blumentálske farské spoločenstvo, ale aj pre všetkých ktorí sa chcú pridať

Iste ste si všimli  na výveske Charity aj priamo v kostole, plagátik, ktorým Vás informujeme, že v mene nášho farského spoločenstva sme sa prostredníctvom Charity Blumentál zapojili do projektu „adopcia na diaľku” a adoptovali sme pre naše farské spoločenstvo jedno dievčatko  z Kene -  10 ročnú Terezku. Uzatvorili sme s Občianskym združením Dobroba sv. Alžbety, ktorá projekt zastrešuje zmluvu, na základe ktorej sme povinní uhradiť do 2 týždňov sumu potrebnú na to, aby mala prostriedky na školné.  Táto suma predstavuje 580 Eur na rok. Svoj milodar môžete poslať na číslo účtu našej charity. Po získaní potrebnej sumy túto prevedieme v plnej výške na účet O.Z. Dobrota. Veríme, že vďaka  Vášmu pochopeniu a ochote podeliť sa, získame v krátkom čase a v plnej sume potrebné finančné prostriedky, pre teraz už našu blumentálsku Terezku. Všetky potrebné údaje nájdete na uvedenom plagátiku. Vopred úprimné pánboh zaplať všetkým darcom.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2009 číslo 5

1.5.2009 redakcia časopisu

Ročník XX Číslo 5 Máj 2009

Médiá - požehnanie alebo prekliatie?, Daniel Dian
 
Hymnus na spomienku Panny Márie
 
Prežime máj s Máriou, Xénia Duchoňová
 
Vystúpil k otcovi, ale nenechal nás samých, Marián Bér
 
Stretnutie s darcom darov, Xénia Duchoňová
 
Naša farská univerzita, Daniel Dian
 
Sviatosť pokánia a zmierenia, Daniel Dian
 
Bláznovstvo kríža a Pavlova sila v slabosti, Táňa Hrašková
 
Napísali ste nám
 
Pán ich povolal do večnosti
 
Farská knižnica informuje, Monika Šandorová

Pridané do rubriky blumentál

Médiá - požehnanie alebo prekliatie?

1.5.2009 Daniel Dian

Voľby - slovo, ktoré fascinuje, slovo, ktoré deprimuje, slovo, ktoré vyvoláva emócie a boj. Slovo, ktoré sa rozhodnutím mení na realitu ovplyvňujúcu náš život. Slovo, ktoré možno, milý čitateľ Blumentálu, z rôznych dôvodov nerád počúvaš, a predsa sa mu nevyhneš. Denne si ním konfrontovaný a musíš ho akceptovať v rozličných formách. Dokonca aj liturgia Katolíckej cirkvi hovorí niečo o voľbe či o voľbách. Boh sám dáva človeku toto právo, keď hovorí: Hľa, dnes som pred teba predložil život a šťastie a smrť, i nešťastie…” (Dt 30, 15). A napokon aj bohoslužba slova siedmej veľkonočnej nedele, ktorou veľkonočné obdobie vstupuje do posledného týždňa, v prvom čítaní hovorí niečo aj o voľbách, o voľbách apoštola, ktorý zaujme miesto po tom nešťastnom apoštolovi, ktorý zlyhal a skončil tragicky (Sk 1, 15 - 17. 20a. 20D - 26).

Je úžasne rozobrať si slovo, ktoré sme počuli. Základom volieb v apoštolskom zbore bolo výslovne to, čo povedal apoštol Peter - podmienka, že to musí byť muž, ktorý bol po celý čas s nami - apoštolmi. A kým išli voliť, modlili sa o dary Ducha Svätého. A to, uznáte, je hodné nasledovania. Boh je vtiahnutý do ľudského konania. Boh je vtiahnutý do záležitosti človeka. Boh nie je vytesnený z verejného života. Naopak, s Bohom sa ráta, a to nie okrajovo, ale podstatne. Apoštoli sa modlia, aby sa vedení Duchom Svätým dobre rozhodli.

Možno ste už vybadali, čo je podstatné pri rozhodovaní nielen v oblasti evanjelizácie, ale aj v oblasti spoločenského života. Mnohí sú doslova znechutení, a ak čo len počujú slovo voľby, sú namrzení a podráždení. Celkom isto sú rozličné vplyvy a dôvody, a jedným z veľmi mocných a vplyvných prostriedkov, ktoré ovplyvňujú naše voľby - rozhodnutia sú spoločenské komunikačné prostriedky - médiá. Práve siedma veľkonočná nedeľa je svetovým dňom spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý sa z rozhodnutia Pavla VI. slávi v tento deň už štyridsiaty tretí raz. K tomuto dňu pápeži - Pavol VI., Ján Pavol II. a teraz aj Svätý Otec Benedikt XVI. - vydávajú posolstvo. Tento rok ho pápež pod názvom: Nové technológie, nové vzťahy. Podporovať kultúru rešpektovania, dialógu a priateľstva adresuje najmä mladým.

V posolstve zaznieva jasné „nie” tým, ktorí v digitálnom svete technológií a internetu nachádzajú nenávisť a intoleranciu, alebo ho používajú na ničenie krásy a intimity ľudskej sexuality, na zneužívanie slabých a bezbranných. Na druhej strane Svätý Otec vyzdvihuje tie digitálne siete, ktoré sa usilujú šíriť ľudskú solidaritu, pokoj, spravodlivosť a ľudské práva, a dodáva: Bolo by veľkou škodou pre budúcnosť ľudstva, ak by nové komunikačné nástroje, ktoré umožňujú šíriť informácie a vedomosti takým rapídnym a účinným spôsobom, neboli prístupné aj tým, ktorí sú ekonomicky či sociálne na okraji spoločnosti.

Ako sa však uvádza v posolstve, je tu aj viacero nebezpečenstiev, najmä v prípade tých používateľov internetu, ktorí sa snažia hľadať iba jednoduchých konzumentov na trhu, pričom najmä mladým Svätý Otec odkazuje, že by bolo smutné, ak by sa on-line kamarátstva realizovali na úkor času, ktorý by mali venovať rodine, blízkym a stretnutiam v realite každého dňa, v práci, škole či vo voľnom čase a vystríhal pred tým, aby sa pripojenie na internet stalo posadnutosťou, pretože to môže mať za následok, že človek sa izoluje, pričom to narúša aj formy oddychu, chvíle tichosti a úvah, ktoré sú pre zdravý ľudský rozvoj také dôležité.

Poslednou výzvou v posolstve je výzva mladým katolíkom, aby v digitálnom prostredí svedčili a usilovali sa šíriť slová evanjelia. A tak sa cez toto posolstvo dostávame ta, kde sme začali: Cirkev nás ústami Petra volá vydávať svedectvo založené na odvahe, odhodlaní popasovať sa s nepravdou a zjavovať pravdu napriek tomu, že sme vystavení tlakom zvlášť zo strany médií, ktoré sú v rukách mocných a nie vždy čestných ľudí. Tí často zásadne nerešpektujú normy života, morálky, etiky a náboženstva a pomocou médií chcú ovládnuť ľudí, ktorí majú potom často na svedomí útek človeka nielen od slova voľba, voľby, ale aj od jeho uskutočňovania. Preto je veľmi dôležité vedieť správne narábať s médiami.

Celkom isto si môžeme povedať, že ak Boh do nášho života dal možnosť voľby, dal nám do rúk zodpovednosť za náš život. Zodpovedný človek sa vie správať podľa príkladu spoločenstva Božieho ľudu prvotnej Cirkvi a neuteká pred zodpovednosťou za život a jeho

kvalitu, ale modliac sa pracuje na spoločnom dobre. Daniel Dian

Pridané do rubriky články

Hymnus na spomienku Panny Márie

1.5.2009

Panna, ty hviezdou lásky si,

blažená v ríši nadhviezdnej; ty, nádej naša, stoj pri nás v hodine žitia poslednej.

 
 

Syn dal ti, Panna vznešená, nad svojím srdcom veľkú moc; a preto žije v istote, kto teba prosí o pomoc.

 
 

Ty dávaš z dobrotivosti nielen to, o čo prosíme; ty vždy predchádzaš štedrosťou priania, čo nevyslovíme.

 
 

Ty, Matka milosrdenstva, ty veľkodušných sŕdc si vzor; v tebe je vrchol bohatstva, ktorým sa zaskvel Boží tvor.

 
 

Otca i Ducha aj Syna tvojho nech všetko pochváli, že ťa tri božské osoby

do rúcha slávy odiali.

Hymnus na spomienku Panny Márie

Pridané do rubriky hymnus

Prežime máj s Máriou

1.5.2009 Xénia Duchoňová

Máj, najkrajší mesiac roka, v ktorom celá príroda hýri pestrosťou rôznofarebných kvetov

a sviežou zeleňou, a všetko sa v nej prebúdza k novému životu. Tento mesiac „od vekov” patrí Ježišovej Matke, „najkrajšiemu kvetu” aký sa kedy zrodil medzi deťmi ľudského pokolenia. Máj, mesiac, v ktorom sa Máriine ľudské deti ešte vrúcnejšie vinú k svojej nebeskej Matke, aj Cirkev, aby sa jej veriaci prebudili k novému životu, odporúča svojim veriacim: účasť na rozličných mariánskych pobožnostiach, ako sú mariánske litánie a pod. (porov. Direktórium

2009 s. 124).

Celý tohtoročný máj budeme prežívať vo

veľkonočnom duchu, o ktorom spomínané Direktórium píše: Rímska liturgia si počasVeľkej nedele”, čiže v rozpätí päťdesiatich dní, keď Cirkev v plesaní slávi veľkonočné tajomstvo, pripomína aj Kristovu Matku, či už preniknutú radosťou zo Synovho zmŕtvychvstania, alebo ako zotrváva s apoštolmi na modlitbách a isto s nimi očakáva dar Ducha Svätého (porov. Sk 1, 14). Keď však Cirkev plní svoje materské poslanie, keď slávi sviatosti uvádzania do kresťanského života, ktoré sú veľkonočnými sviatosťami, vidí v preblahoslavenej Panne vzor svojho materstva; ale aj spoznáva, že Kristova Matka je jej vzorom a pomocou pri hlásaní evanjelia, ktoré jej zveril zmŕtvychvstalý Kristus (porov. Mt 28, 19 - 20).

 
 

Zo stručných správ, ktoré nachádzame vo Svätom písme o Panne Márii môžeme vydedukovať hlboké tajomstvá viery. Do tejto kategórie správ patrí aj skutočnosť jej prítomnosti vo večeradle v čase očakávania darov Ducha Svätého. Pred prvými Turícami, ktoré boli vlastne dňom založenia Kristovej Cirkvi, uskutočnila sa vôbec prvá novéna, ktorej predsedala vlastne Panna Mária - Božia Matka. Máriina prítomnosť vo večeradle je poslednou spomienkou na Pannu Máriu vo Svätom Písme. Ňou sa však spomienka na Ježišovu Matku a na jej účasť na diele spásy nekončí. Ona bola sprostredkovateľkou všetkých milostí nielen v Betleheme, v Nazarete, v Káne, na Kalvárii pod krížom, a v turíčnom Večeradle, ale ostáva ňou až do skončenia vekov.

 
 

Ľudia na to často zabúdajú, no Panna Mária sa sama stará o to, aby deti, ktoré jej zveril Syn vo vrcholnej chvíli svojho pozemského života, vedeli o jej materskej láske, o jej prítomnosti a neprestajne sa tešili z jej ochrany. Ona sama túži prebývať medzi nami. Niet teda divu, že svet je posiaty jej zasvätenými svätyňami, ktoré boli vybudované na jej vyslovené želanie a že svoju prítomnosť v nich dosvedčuje neuveriteľnými divmi, znameniami a záplavou Božích darov, ktoré sprostredkúva.

 
 

Je to predovšetkým jej pomoc v boji proti Zlému. Stačí, aby sme si uvedomili, akú iniciatívu prejavuje Satan, náš Nepriateľ, čo a kto mu na tomto svete slúži. Mária pomáha, veď situácia, v ktorej sa ocitá Boží ľud dnes, je oveľa vážnejšia, ako bol nedostatok vína na svadbe v Káne, a predsa ani tam neostala ľahostajná voči tým, čo boli v núdzi. Pán nám vlastne na tomto prípade ukázal spôsob, ako Mária pomáha. Tá, ktorú si vybral za svoju matku, je veľmi

citlivá na potreby svojich ľudských detí

a rozoznáva „čas núdze”, prihovára sa za

tých, čo sa ocitajú v nebezpečenstve a neraz im aj dáva najavo, čo majú robiť A tak Božia Matka a Matka ľudí bedlí nad jednotlivcami, nad spoločenstvami, nad národmi i nad celým svetom. To je hlavný dôvod, prečo neraz mimoriadnym spôsobom vstupuje do dejín.

 
 

Ak je to tak, položil ktosi otázku: prečo sa v čase ohrozenia ľudstva neobracia priamo na mocných sveta a predstaviteľov Cirkvi, prečo si vyberá duše jednoduché, nevedomé, často deti? Aj tu sa ako v mnohých prípadoch môžeme len domnievať, že jej vstupy do ľudských dejín by nemali priamo zasahovať do svetového diania. Mária len ponúka možnosť hlbšieho pohľadu z hľadiska dejín i budúcnosti sveta. Upozorňuje na trvalo platné pravdy, ktoré treba rešpektovať a dôsledne sa ich pridŕžať a naznačuje podmienky, za akých môže Boh na jej príhovor poskytnúť svojmu ľudu mimoriadnu pomoc.

 
 

Ani Jonáš v Ninive nešiel priamo ku kráľovi a nepovedal mu, čo má robiť, aby Ninive nebolo zničené. Kráľ sa mohol nepohodlného proroka zbaviť, mohol ho umlčať. Bol to však múdry kráľ, preto ľudu vo svojej ríši prikázal kajať sa a sám im bol príkladom.

 
 

Podobne je to aj so vstupmi Márie do dejín ľudstva: Božia Matka si volá svojich poslov, bývajú to väčšinou duše jednoduché a až také nevedomé, že by si jej posolstvo sami nevedeli vymyslieť a neraz mu ani nerozumeli (spomeňme len to, ako sa

predstavila Bernadete v Lurdoch, či to, ako

sa fatimské deti domnievali, že „Russia” je

nejaká zlá žena, ktorá sa má obrátiť). Vierohodnosť svojho posolstva neraz Božia Matka posilňuje mimoriadnymi udalosťami, akým bol slnečný zázrak vo Fatime, či čerstvé ruže v zimnom Mexiku.

 
 

Máriino posolstvo obsahuje spravidla tri požiadavky: obrátenie, pokánie a zasvätenie. Kým obrátenie v jej posolstvách sa týka jednotlivcov, pokánie a zasvätenie má aj zástupný charakter. Takým bola napríklad obeta jej Syna na kríži, ktorú priniesol za celé ľudstvo, či utrpenie a obete ľudí, ktorí prijali Spasiteľovu výzvu a spájajú svoje obety s obetou Ježiša. K tým, čo sa dobrovoľne obetovali, patria aj dve fatimské deti.

 
 

A čo zasvätenie? Zasvätenie sa Márii znamená viac, ako len uchýlenia sa pod jej ochranný materinský plášť, kde Zlý nemá prístup. Zasvätiť sa Panne Márii znamená celkom sa jej odovzdať a uznať, že sa stávame jej bezvýhradným vlastníctvom: Totus Tuus. To nám dáva istotu, že nás Mária nenechá napospas Nepriateľovi, ale súčasne nás zaväzuje, aby sme sa ako jej vlastníctvo aj správali. Na to by mali myslieť všetky matky a svoje deti by mali zasväcovať Panne Márii už pred narodením i po narodení, aby ich vytrhla z moci Zlého a ukryla pod svoj materinský plášť.

 
 

V nedávnej minulosti sme neraz boli svedkami snáh „očistiť” našu zbožnosť od „prihlbokej” mariánskej úcty, aby tým neutrpela úcta k jedinému a pravému Spasiteľovi, jej Synovi. A výsledok? Všade, kde ustupovala mariánska úcta, v ešte väčšej miere sa znižovala úcta k Ježišovi, predovšetkým v Eucharistii. Vďaka Jánovi Pavlovi II. za jeho lásku k Ježišovej Matke i za to, že neváhal nazvať ju Eucharistickou ženou.

 
 

Prežívame Mariánsky mesiac. Kedysi počas Loretánskych litánií katolícke chrámy počas tejto starobylej pobožnosti zvučali mohutným a radostným spevom. Dnes sa akosi z chrámov na svoju vlastnú škodu opäť vytrácame. Pohlcuje nás materiálny svet a možno aj „sloboda”, ktorú nám ponúka. Ak by sme predsa len chceli upevniť svoj vzťah k Panne Márii, možnosť nám ponúka aj najstaršie Mariánske pútnické miesto našej diecézy - Marianka, kde sa pravidelne konajú tzv. mesačné púte. Tá májová bude už 9. o tretej popoludní. Ten, kto chce pocítiť pravý pokoj v duši, môže ho nájsť práve tam, v Mariánskom údolí pod klenbou mohutných stromov, kde sa mesiac čo mesiac na modlitbu ruženca a na svätú omšu zhromažďujú verné Máriine deti. No aj v našom Blumentálskom chráme máme možnosť prežiť chvíle sústredenej modlitby pred obrazom našej Matky dobrej rady. Veď aj pri nej sa pred rokmi zastavovali veriaci, keď putovali do Marianky či do rakúskeho Mariazelu.

 
 

Pripravila X.D.

 
 

V príspevku sú state vybraté a preložené z úvodníka vo Světle 20/2007, ktorého autorom

je -iš-

Pridané do rubriky články