Archív časopisu Blumentál August, 2009

Farské oznamy 30. augusta 2009

29.8.2009 Andrej Fordinál

1. Liturgický kalendár

Štvrtok 3. 9. - Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

2. Sv. omše o 18.00 hod.

Od  1. septembra budú sv. omše počas pracovných dní aj o 18.00 hod.

3. Úmysly sv. omší na mesiac september 2009

V stredu 2. septembra od 16,00 h. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly omší na mesiac október 2009.

Po tomto termíne si môžete dať zapísať úmysly vždy po sv. omši v sakristii kostola.

4. Lectio Divina

V stredu, 2. septembra sa opäť začínajú stretnutia nad Božím slovom s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, v Katedrále sv. Martina v Bratislave, o 20.00 hod. Tieto stretnutia budú bývať pravidelne každú prvú stredu v mesiaci, od septembra do júna budúceho roku, vždy v Katedrále sv. Martina o 20.00 hod. Témy jednotlivých stretnutí si môžete prečítať na plagáte. Všetci ste srdečne pozvaní.

5. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 3. septembra 2009 je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania, zároveň v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. bude pri príležitosti Roku kňazov, predsedať sv. omši otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia.

6. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 4. septembra 2009 je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle. Pre každý prvý piatok otec arcibiskup Stanislav Zvolenský stanovil, nakoľko mu to umožňuje dekrét Apoštolskej penitenciárie,  počas trvania Roku kňazov, za deň, kedy možno v Bratislavskej arcidiecéze získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok, ktorými sú: svätá spoveď, účasť na svätej omši, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, akýkoľvek dobrý skutok urobený v ten deň, vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu.

7. Fatimská sobota

V sobotu 5. septembra 2009 je Prvá sobota v mesiaci alebo Fatimská sobota.

8. Veni Sancte

V nedeľu 6. septembra pri spievaných sv. omšiach budeme vyprosovať dary Ducha Svätého pre žiakov, študentov a učiteľov modlitbou Veni Sancte.

Pre naše cirkevné učilište bude Veni Sancte v kostole, v stredu 2. 9. o 9.00 hod.

9. Oznamy charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov

Na sobotu 12. septembra 2009 pripravuje Charita Blumentál pre dôchodcov púť na sv. Hostýn. Poplatok je 5,00 €. Prihlásiť sa bude možné v pondelok 31. augusta 2009 v sociálnej poradni na Vazovovej 8 od 9.oo - 11.oo hod. Pri prihlasovaní dostanete aj podrobný program púte.  Informáciu nájdete aj vo výveske Charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 23. augusta 2009

22.8.2009 Andrej Fordinál

1. Liturgický kalendár

Pondelok 24. 8. - Sv. Bartolomeja, apoštola

Utorok 25. 8. - Sv. Ľudovíta

Sv. Jozefa de Calasanz

Štvrtok 27. 8. - Sv. Moniky

Piatok 28. 8. - Sv. Augustína, biskupa a učitaľa Cirkvi

Sobota 29. 8. - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

2. Farská knižnica

Počas mesiaca august je farská knižnica sv. Kataríny zatvorená.

3. Zbierka pre kostolné potreby

Minulú nedeľu sa konala pravideľná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti.Vyzbieralo sa 2.903,87 € = 87.842,- Sk. Za vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”

4. Oznamy charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov

Na sobotu 12. septembra 2009 pripravuje Charita Blumentál pre dôchodcov púť na sv. Hostýn. Poplatok je 5,00 €. Prihlásiť sa bude možné v pondelok 31. augusta 2009 v sociálnej poradni na Vazovovej 8 od 9.oo - 11.oo hod. Pri prihlasovaní dostanete aj podrobný program púte.  Informáciu nájdete aj vo výveske Charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16. augusta 2009

15.8.2009 Andrej Fordinál

1. Liturgický kalendár

Streda 19. 8. - Sv. Jána Eudes, kňaza

Štvrtok 20. 8. - Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

Piatok 21. 8. - Sv. Pia  X., pápeža

Sobota 22. 8. - Panny Márie Kráľovnej

2. Farská knižnica

Počas mesiaca august je farská knižnica sv. Kataríny zatvorená.

3. Zbierka pre kostolné potreby

Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná pravideľná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti. Za vaše milodary už vopred: „Pán Boh zaplať!”

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. augusta 2009

8.8.2009 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 10. 8. - Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

Utorok 11. 8. - Sv. Kláry, panny

Streda 12. 8. - Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky

Štvrtok 13. 8. - Sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza a mučeníkov

Piatok 7. 8. - Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka

Sobota 15. 8. - NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

2. Nanebovzatie Panny Márie

V sobotu 15. 8. 2009 slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú: dopoludnia 6.00, 7.30, 9.00 a 10.30 hod. a popoludní o 16.30 a 18.00 hod. Pri tejto príležitosti už od piatka na poludnie až do soboty do polnoci budeme mať možnosť získavať úplné odpustky. Podmienky na získanie týchto odpustkov sú: sv. spoveď (môže byť vykonaná aj niekoľko dní pred týmto sviatkom), sv. prijímanie,  modlitba na úmysel sv. Otca a vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu. Navyše je potrebné sa v kostole ešte pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

3. Výpomocný duchovný

Do našej farnosti bol ustanovený výpomocný duchovný vdp. Martin Jarábek. Srdečne ho vítame medzi nami.

4. Mimoriadny rozdávatelia sv. prijímania

Minulý týždeň boli ustanovení mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania Peter Pankrác a Ondrej Mičo.

5. Farská knižnica

Počas mesiaca august je farská knižnica sv. Kataríny zatvorená.

6. Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční pravidelná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na nutnú výmenu pokazených vykurovacích telies v priestoroch farskej budovy. Minulý mesiac sme vymenili odkvapový systém na seminárnej miestnosti z Vazovovej ulice a vyviezli sme stavebný odpad, ktorý sa nahromadil počas rekonštrukcie priestorov farskej budovy. Zároveň prebieha realizácia nového náteru plota okolo kostola. Za vaše milodary už vopred: „Pán Boh zaplať!“

7. Oznamy Charity Blumentál

Oznamy sociálnej poradne

Po dovolenkovej prestávke sociálna poradňa opäť poskytuje svoje služby a to v obvyklom čase, t.j. od 9.oo – 11.oo hod.

Rozšírenie služieb sociálnej poradne

Od pondelka 10. augusta 2009 môžu záujemcovia využívať služby finančného poradenstva. Služby sú bezplatné. Pracovníčka bude k dispozícii v kancelárii charity na Vazovovej 8 každý pondelok od 16.30 hod. Vopred sa však treba telefonicky objednať. Číslo telefónu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 2. augusta 2009

1.8.2009 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Utorok 4. 8. - Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza

Streda 5. 8. - Výročie posviacky Hlavnej mariánskej Baziliky v Ríme

Štvrtok 6. 8. - Premenenie Pána

Piatok 7. 8. - Sv. Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov mučeníkov

Sobota 8. 8. - Sv. Dominika, kňaza

2. Porciunkulove odpustky

Dnes možno vo farských katedrálnych a františkánskych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly”. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť aj tieto podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie,  modlitba na úmysel Svätého Otca a vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu.

3. Úmysly sv. omší na mesiac september 2009

V pondelok 3. agusta od 16,00 h. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly omší na mesiac september 2009.

4. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 6. augusta 2009 je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania, zároveň v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. bude pri príležitosti Roku kňazov, predsedať sv. omši otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia.

5. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 7. augusta 2009 je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle. Pre každý prvý piatok otec arcibiskup Stanislav Zvolenský stanovil, nakoľko mu to umožňuje dekrét Apoštolskej penitenciárie,  počas trvania Roku kňazov, za deň, kedy možno v Bratislavskej arcidiecéze získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok, ktorými sú: svätá spoveď, účasť na svätej omši, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, akýkoľvek dobrý skutok urobený v ten deň, vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu.

6. Časopis Blumentál

Upozorňujeme Vás, že vyšlo nové číslo nášho farského časopisu Blumentál, v ktorom je uvedený aj rozhovor s novým pánom kaplánom Andrejom Kalamenom.

7. Farská knižnica

Počas mesiaca august bude farská knižnica sv. Kataríny zatvorená.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2009 číslo 8

1.8.2009 redakcia časopisu

Ročník XX Číslo 8 August 2009

Časopis Blumentál august 2009

Pridané do rubriky blumentál