Archív časopisu Blumentál Apríl, 2010

Farské oznamy 25. apríla

24.4.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Streda 28. 4. - Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka

Sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza

Štvrtok 29. 4. - SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY

Piatok 30. 4. - Sv. Pia V., pápeža

Sobota 1. 5. - Sv. Jozefa, robotníka

 • 2. Matka Dobrej rady

V pondelok 26. 4. budeme sláviť spomienku Matky Dobrej rady. Litánie sa pomodlíme po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

 • 3. Rok kňazov

Vo štvrtok 29. 4. večer o 17.00 hod. vás pozývame na sv. omšu, pri ktorej bude zároveň aj farská duchovná obnova pri príležitosti roka kňazov. Celebrovať ju bude vdp. Ján Hallon. Vo štvrtok sv. omše budú takto: ráno o 5.45 a 6.30 hod., a večer len o 17.00 hod.

 • 4. Májová pobožnosť

Počas celého mesiaca máj sa budeme po sv. omšiach o 6,30 a 16,30 h. modliť Loretánske litánie.

 • 5. Zbierka pre potreby farnosti

Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby farnosti. Vyzbieralo sa 2 107,48 €. Za Vaše milodary: Pán Boh zaplať !

 • 6. Zbierka na seminár

Dnešnú nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka na kňazský seminár.

 • 7. Fatimská sobota

V sobotu 1. mája je Prvá sobota v mesiaci, ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu fatimského sv. Ruženca. V tento deň sa litánie pomodlíme pred sv. omšou.

 • 8. Evanjelizačný koncert

Budúcu nedeľu 2. 5. Vás pozýva vdp. Janko Flajžík na evanjelizačný koncert do nášho kostola po sv. omšiach 9.00 a 10.30 hod.

 • 9. Vyhlásenie KBS

Vyhlásenie KBS k 140. výročiu založenia SSV si môžete prečítať na výveske

 • 10. Máriina légia

Máriina légia pozýva všetkých legionárov na slávnosť ACIES, v sobotu, 1. mája 2010 o 10.00 hod. vo Svätom Jure, v kostole Najsv. Trojice. Program na výveske kostola.

 • 11. Farská knižnica

Hľadáme aktivistu / aktivistku  pre prácu v našej farskej knižnici. Predpokladá sa vzťah k literatúre a k čitateľom.  Kontakt : 02/55 57 27 36.

 • 12. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

Dnes pozývame záujemcov do Slovenskej národnej galérie - Esterházyho paláca na zaujímavú výstavu majstrovských diel ruskej ikonomaľby s názvom Ruská ikona 15. až 20. storočie. Zraz je pred Esterházyho palácom na nám. Ľ. Štúra 4 o 14.15 hod.

Pozvánka

Pri príležitosti Dňa matiek, pozývame mamičky, ktoré prijali od Pána Boha 4 a viac detí, na malé posedenie, ktoré sa uskutoční v seminárnej miestnosti farského úradu v nedeľu 9. mája 2010 o 14.oo hod.

Oznamy pre rodičov

Ako sme už informovali, na sobotu 15. mája sa pripravuje zájazd rodičov s deťmi do Topoľčianok. Podrobnú informáciu ako aj program nájdete vo výveske Charity v predsieni kostola.

Letný detský tábor

Od stredy 21. apríla sú v čakárni kancelárie farského úradu k dispozícii prihlášky do letného tábora, ktorý, ako sme už informovali sa uskutoční v termíne 3. až 10. júla 2010 v horskom hoteli Paradise v Rajeckých Tepliciach. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky charity.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. apríla

17.4.2010 Andrej Fordinál

1. Liturgický kalendár

Streda 21. 4. - Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi

Piatok 23. 4. - Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

Sobota 24. 4. - Sv. Juraja, mučeníka

Sv. Fidela zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka

 • 2. Svätá omša z príležitosti zvolenia pápeža Benedikta XVI.

Z príležitosti piateho výročia zvolenia Jeho Svätosti pápeža Benedikta XVI. sa v pondelok 19. apríla o 17,00 h. v Katedrále sv. Martina uskutoční slávnostná svätá omša, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní.

 • 3. DOD v seminári

Budúca nedeľa (25. 4.) je Nedeľa Dobrého Pastiera, tak ako po minulé roky, aj tento je pre Vás pripravený Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári v Bratislave. Podrobnejšie informácie sú na výveske.

 • 4. Zbierka na seminár

Budúcu nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční zbierka na kňazský seminár.

 • 5. 20. výročie návštevy Jána Pavla II. vo Vajnoroch

V dňoch 22. -. 25. apríla sa uskutočnia oslavy 20. výročia prvej návštevy Jána Pavla II. na Slovensku. Bližšie informácie sú na výveske.

 • 6. Zbierka pre potreby farnosti

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

 • 7. Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 25. apríla pozývame záujemcov do Slovenskej národnej galérie - Esterházyho paláca na zaujímavú výstavu majstrovských diel ruskej ikonomaľby s názvom Ruská ikona 15. až 20. storočie. Zraz je pred Esterházyho palácom na nám. Ľ. Štúra 4 o 14.15 hod.

Pozvánka

Pri príležitosti Dňa matiek, pozývame mamičky, ktoré prijali od Pána Boha 4 a viac detí, na malé posedenie, ktoré sa uskutoční v seminárnej miestnosti farského úradu v nedeľu 9. mája 2010 o 14.oo hod.

Oznamy pre rodičov

Ako sme už informovali, na sobotu 15. mája sa pripravuje zájazd rodičov s deťmi do Topoľčianok. Podrobnú informáciu ako aj program nájdete vo výveske Charity v predsieni kostola a deti dostanú informácie aj prostredníctvom svojich katechétok. Veríme, že spolu prežijeme pekný deň plný zaujímavých zážitkov.

Letný detský tábor

Od stredy 21. apríla 2010 budú v čakárni kancelárie farského úradu k dispozícii prihlášky do letného tábora, ktorý, ako sme už informovali sa uskutoční v termíne 3. až 10. júla 2010 v horskom hoteli Paradise v Rajeckých Tepliciach. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky charity.

 • 8. Misie

Počas prípravy na Bratislavské misie sa budeme po modlitbe sv. ruženca modliť modlitbu za misie.

 • 9. Úmrtie

V piatok 16. apríla 2010 v Ríme zomrel vo veku 90 rokov kardinál Tomáš Špidlík, SJ. Myslime vo svojich modlitbách na jeho nesmrteľnú dušu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 11. apríla

10.4.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Utorok 13. 4. - Sv. Martina I., pápeža a mučeníka

 • 2. Kňazská rekolekcia

V pondelok 12. apríla sa v Katedrále sv. Martina uskutoční pravidelná rekolekcia kňazov nášho dekanátu. Začneme spoločným slávením sv. omše o 9,00 h.

 • 3. Zádušná sv. omša

V utorok 13. apríla bude o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave predsedať zádušnej svätej omši otec arcibiskup Stanislav Zvolenský za obete leteckého nešťastia v ruskom Smolensku. Pozývame Vás pripojiť sa svojou účasťou na tejto svätej omši.

 • 4. Akcia K

V utorok 13. apríla si pripomenieme 60 výročie AKCIE K - LIKVIDÁCIE KLÁŠTOROV na Slovensku. V Bratislave na túto udalosť budeme spoločne spomínať pobožnosťou a zvonením zvonov v Katedrále sv. Martina spolu s otcom arcibiskupom vo večerných hodinách o 20.55 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • 5. Koncert

Vo štvrtok 15. apríla o 19.00 hod. sa v našom kostole uskutoční triedny koncert žiakov konzervatória.

 • 6. Večeradlo

V sobotu 17. apríla sa po sv. omši, ktorá začína o 6.30 hod. uskutoční Mariánske večeradlo.

 • 7. Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na zaplatenie faktúry za opravu organu v kostole a montáž pedálového registra Kontrapozauna 32´.

 • 8. Oznam Charity Blumentál

Z dôvodu dovolenky, nebude v pondelok 12. apríla poskytovať svoje služby sociálna poradňa. Ďakujeme za pochopenie.

Oznam pre rodičov

Milí rodičia, neplánujte si program na sobotu 15. mája 2010, pretože na tento deň pripravuje pre Vás vdp. farár v spolupráci s charitou, akciu - zájazd rodičov s deťmi do Topoľčianok Veríme, že sa na tento prvý spoločný výlet rodín v hojnom počte prihlásite a prežijeme spolu pekné chvíle. Podrobnosti o prihlasovaní a ďalšie informácie sa včas dozviete.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 4. apríla

3.4.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Počas celého týždňa slávime Veľkonočnú oktávu. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva.

 • 2. Raduj sa, nebies Kráľovná

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána, modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

 • 3. Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok sväté omše, ako aj Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu, budú tak ako v nedeľu, okrem sv. omše o 12.00 hod., ktorá nebude.

 • 4. Deviatník k Božiemu milosrdenstvu

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu sa budeme modliť počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16,30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17,30 hod.

 • 5. Úmysly

V utorok 6. apríla od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na mesiac máj.

 • 6. Lectio Divina

V stredu, 7. apríla pokračujú stretnutia nad Božím slovom s otcom arcibiskupom, v Katedrále sv. Martina v Bratislave, o 20.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • 7. Upozornenie

Počas tohto týždňa bol uskutočnení telefónny podvod, pri ktorom bolo zneužité meno vdp. Herényiho, za účelom vymámenia finančnej hotovosti od staršej pani.

 • 8. Poďakovanie

Úprimné Pán Boh odplať všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej oslave veľkonočných sviatkov v našom kostole.

 • 9. Oznamy Charity Blumentál

Z dôvodu dlhodobejšej práceneschopnosti nášho aktivistu, nebude v utorok poskytovať svoje počítačové a internetové služby sociálna poradňa. Obnovenie včas oznámime. Tieto služby môžete naďalej využívať v stredu o vo štvrtok v obvyklom čase. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2010 číslo 4

1.4.2010 redakcia časopisu

Ročník XXI Číslo 4 – Apríl 2010
Časopis Blumentál Apríl 2010

Pridané do rubriky blumentál