Archív časopisu Blumentál Júl, 2010

Farské oznamy 1. augusta 2010

31.7.2010

 • 1. Liturgický kalendár

Streda 4. 8. - Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spom.

Štvrtok 5. 8. - Výročie posviacky Hl. mariánskej baziliky v Ríme

Piatok 6. 8. - Sviatok Premenenia Pána

 • 2. Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly (intencie) na mesiac september sa budú zapisovať v Krstnej kaplnke v pondelok 2. 8. od 16.00 h. Zároveň oznamujeme v snahe predchádzať zbytočným zmätkom, že dopisovať priebežne omšové úmysly v sakristii sú oprávnení iba správca farnosti a dp. kapláni.

 • 3. Porciunkulové odpustky

V pondelok 2. augusta možno vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly”. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva) a vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu.

 • 4. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 5. augusta je Prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

 • 5. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 6. augusta je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle.

 • 6. Oznamy Charity Blumentál

 • CD s fotkami z detského letného tábora, organizovaného Charitou Blumentál, si môžu rodičia  vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu v úradných hodinách.

 • Knižnica sv. Kataríny bude počas mesiaca august zatvorená.  Našich čitateľov opäť radi privítame  v septembri.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 25. júla 2010

25.7.2010 Branislav Čaniga
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 26. 7. - Sv. Joachima a Annu, rodičov Panny Márie, spom.

Utorok 27. 7. - Sv. Gorazda a spoločníkov, spom.

Štvrtok 29. 7. - Sv. Marty, spom.

Piatok 30. 7. - Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, ľ. spom.

Sobota 31. 7. - Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spom.

 • 2. Spomienka na sv. Gorazda

Srdečne Vás pozývame na aktivitu Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku XVIII. spomienku na svätého Gorazda v hlavnom meste Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční 27.júla 2010 o 18.00 v Kostole sv. Vincenta de Paul (Bratislava - Ružinov, Tomášikova 8). Po slávnostnej svätej omši, ktorú celebruje Mons. Anton Adamkovič, dekan, nasleduje v sále Vincentínum umelecký program Divadla pod kostolom K pocte svätého Gorazda.

 • 3. Púť k blahoslavenej sestre Zdenke

Pri príležitosti 55. výročia úmrtia bl. sestry Zdenky Schelingovej bude apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana slúžiť slávnostnú pútnickú sv. omšu v  piatok 30. júla o 16.00 h. v Podunajských Biskupiciach.

 • 4. Príprava na jubileum Matky Terezy

Pozývame vás na modlitbové stretnutie so sestrami Matky Terezy v našom chráme v piatok 30. júla po skončení sv. omše o 16.30 h. pri príležitosti prípravy na nedožité 100. výročie narodenia zakladateľky ich rehole.

 • 5. Oznam Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: V letnom tábore našli vedúci pri odchode zabudnutý sušič na vlasy. Rodičia si ho môžu vyzdvihnúť vo farskej kancelárii v úradných hodinách.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. júla 2010

17.7.2010 Branislav Čaniga

 • 1. Liturgický kalendár

Utorok 20. 7. - Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka

Streda 21. 7. - Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi

Štvrtok 22. 7. - Sv. Márie Magdalény

Piatok 23. 7. - Sv. BRIGITY, rehoľníčky, patrónky Európy

Sobota 24. 7. - Sv. Sarbela Makhlufa, kňaza

 • 2. Oznam Charity Blumentál

Z dôvodu čerpania dovolenky, nebude v pondelok 19. júla poskytovať svoje služby sociálna poradňa. Ďakujeme za pochopenie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 11. júla 2010

10.7.2010

 • 1. Liturgický kalendár

Utorok 13.7 - Sv. Henricha

Streda 14. 7. - Sv. Kamila de Lellis, kňaza

Štvrtok 15. 7. - Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Piatok 16. 7. - Panny Márie Karmelskej

Sobota 17. 7. - Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

 • 2. Pohreb Dr. Marsinovej

Dňa 2. júla si vo veku 88 rokov Pán povolal našu farníčku PhDr. Martu Marsinovú, ktorá sa v minulosti zapájala aj do pastoračných aktivít našej farnosti Bratislava - Blumentál. Okrem iného prispievala do časopisu Blumentál, založila farské spoločenstvo Ženy ženám a  angažovala sa aj v ekumenickom hnutí.

Zádušná sv. omša bude v našom chráme v pondelok 12. 7. o 12:00 h. Pohreb bude v ten istý deň o 14:00 h. na cintoríne v Slávičom údolí.

 • 3. CD - fotografie birmovancov

Birmovanci, ktorí si objednali CD s fotografiami, si ich môžu vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu v úradných hodinách.

 • 4. Oznam Charity Blumentál

Z dôvodov čerpania dovoleniek nebude počas mesiacov júl - august poskytovať svoje služby sociálna poradňa v dňoch utorok, streda, štvrtok. V pondelok bude poradňa poskytovať služby v obvyklom čase, v prípade dovolenky zmenu vopred ohlásime. Rovnako aj právna poradňa nebude poskytovať služby, iba vo vopred ohlásených termínoch.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 3. júla 2010

3.7.2010 Branislav Čaniga
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 5.7. - SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Utorok 6. 7. - Sv. Márie Goretti, panny a mučenice

Streda 7. 7. - Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza

Piatok 9. 7. - Sv. Augustína Zhao Rong, kňaza a spoločníkov, mučeníkov

 • 2. Sviatok sv. Cyrila a Metoda

V pondelok 5. 7. na sviatok našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda budú sv. omše o 6.00, 7.30, 9.00 , 16.30 a 18.00 h.

 • 3. Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly (intencie) na mesiac august sa budú zapisovať v Krstnej kaplnke v utorok 6. 7. o 16.00 h.

 • 4. Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 6. 7. do 31. 8. budú sv. omše vo všedné dni o 18.00 h. zrušené.

 • 5. CD - fotografie birmovancov

Birmovanci, ktorí si objednali CD s fotografiami, si ich môžu vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu v úradných hodinách.

 • 8. Zbierka

Na sviatok sv. Petra a Pavla sa konala zbierka „Obulus - halier sv. Petra” na pomoc aktivitám Svätého Otca. Na tento účel ste prispeli sumou 1.380,94 €. Za Vaše milodary úprimné „Pán Boh odmeň!”

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2010 číslo 7

1.7.2010 redakcia časopisu

Ročník XXI Číslo 7 – Júl 2010
Časopis Blumentál Júl 2010

Pridané do rubriky blumentál