Archív časopisu Blumentál Február, 2011

Farské oznamy 27. februára 2011

27.2.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Piatok 4. 3. - sv. Kazimíra, ľ. spom.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu sa po sv. omšiach koná už ohlásená zbierka pre potreby našej farnosti. Jej výťažok sa použije na kompletnú výmenu točitého schodiska vo veži kostola, ktoré je v havarijnom stave. S realizáciou tohto diela sa počíta už teraz na začiatku jari. Predpokladané náklady na základe cenovej ponuky tvoria sumu 7200 €. Vopred vám chceme poďakovať za vašu štedrosť a podporu.

 • Relikvia sv. Cyrila

V pondelok 28. februára bude v Katedrále sv. Martina o 17.00 h. predsedať slávnostnej svätej omši Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, pri príležitosti ukončenia putovania relikvie sv. Cyrila v našej arcidiecéze. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • Zápis omšových úmyslov

Úmysly sv. omší na mesiac apríl budeme zapisovať v utorok 1. marca od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Lectio divina

V stredu 2. marca sa v Katedrále sv. Martina uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: Nová pieseň, žatva a vinobranie.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 3. 3. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 4. 3. budeme spovedať ako obvykle.

Na prvú sobotu 5. 3. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Poďakovanie

Aj touto cestou chceme poďakovať vdp. Mons. Vendelínovi Plevovi za jeho pastoračnú službu v našej farnosti, ktorú vykonával ako výpomocný duchovný. Od 15. februára je ustanovený za výpomocného duchovného vo farnosti Grinava.

 • Púť do Fatimy

V dňoch 19. - 22. septembra 2011 pripravujeme púť do Fatimy. Podrobný program púte nájdete na výveske pred kostolom. Keďže letecká spoločnosť žiada zálohu na rezervované letenky, preto treba zaplatiť 1. zálohu vo výške 50 € do konca marca. Prihlásiť sa môžete u p. Violy Tóthovej na tel. č.: 444 417 79.

 • Charita Blumentál

Program v klube

V nedeľu 6. marca 2011 od 15.oo hod. sa uskutoční v seminárnej miestnosti FÚ na Vazovovej 8 fašiangové posedenie. Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní. Veríme, že naše gazdinky ani teraz nesklamú a prispejú na občerstvenie výbornými šiškami. Tešíme sa na spoločne prežité príjemné poobedie.

V nedeľu 13. marca 2011 pozývame záujemcov do klenotnice bratislavského hradu na zaujímavú výstavu s názvom Ars liturgica - Zlatníctvo v službách liturgie. Podrobnejšiu informáciu sa dozviete v budúcich oznamoch a nájdete ju aj vo výveske charity v predsieni kostola.

Informácia pre rodičov a žiakov

Ako sme už oznámili, sociálna poradňa charity rozšírila svoje služby a to o doučovanie žiakov základných škôl a študentov stredných škôl o doučovanie z nemeckého jazyka. Poradňa bude k dispozícii každý štvrtok od 17.30 hod. do 19.oo hod. Ako všetky, aj táto služba je bezplatná. Pripomíname, že záujemcovia, ktorí sa chcú zdokonaliť, alebo sa naučiť zvládnuť základy práce s počítačom, majú túto možnosť prostredníctvom našich poradní, a to každý utorok a stredu v kancelárii charity na Vazovovej 8. Podrobnosti nájdete na výveske aj na internetovej stránke charity.

Oznam pre rodičov

Aby ste si mohli naplánovať svoje dovolenky, oznamujeme, že mimobratislavský letný tábor pre deti tento rok pripravujeme v termíne od 9. do 16. júla 2011 a uskutoční sa v zariadení Škola v prírode na Dobrej Vode.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 20. februára 2011

20.2.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 21. 2. - sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.

Utorok 22. 2. - Sviatok Katedry sv. apoštola Petra

Streda 23. 2. - sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, sp.

 • Púť do Fatimy

V dňoch 19. - 22. septembra 2011 pripravujeme púť do Fatimy. Podrobný program púte nájdete na výveske pred kostolom. Máme rezervovaných 42 miest na ubytovanie a letenky. Bolo by žiadúce, aby sa nám kvôli rezervácii leteniek podarilo naplniť aspoň 20 miest do stredy tohto týždňa. Keďže letecká spoločnosť žiada zálohu na rezervované letenky, preto treba zaplatiť 1. zálohu vo výške 50 € do konca marca. Prihlasovanie začíname preto tak skoro, lebo pri pôvodne zamýšľanom termíne v máji 2011 bolo už pol roka dopredu všetko obsadené. Prihlásiť sa môžete u p. Violy Tóthovej na tel. č.: 444 417 79.

 • Charita Blumentál

Program v klube

V nedeľu 20. februára 2011 pozývame záujemcov - dôchodcov do Slovenského národného múzea na veľmi zaujímavú výstavu s názvom Majstri ducha - osobnosti vedy a techniky na Slovensku, a to od 15. storočia po súčasnosť. Podrobnejšiu informáciu o výstave nájdete vo výveske charity v predsieni kostola. Zraz je o 14.15 hod. pred múzeom na Vajanského nábreží 2. Prosíme o presný príchod, nakoľko máme objednaného aj sprievodcu.

V nedeľu 6. marca 2011 sa uskutoční v seminárnej miestnosti farské fašiangové posedenie. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • Informácia pre rodičov a žiakov

Sociálna poradňa charity rozširuje od štvrtka 24. februára 2011 svoje služby a to o doučovanie žiakov základných škôl a študentov stredných škôl z nemeckého jazyka. Poradňa bude k dispozícii každý štvrtok od 17.30 hod. do 19.oo hod. Ako všetky, aj táto služba je bezplatná.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 27. februára sa uskutoční zbierka pre potreby farnosti. Jej výťažok sa použije na kompletnú výmenu točitého schodiska vo veži kostola, ktoré je v havarijnom stave. S realizáciou tohto diela sa počíta už teraz na začiatku jari. Predpokladané náklady na základe cenovej ponuky tvoria sumu 7200 €. Vopred chceme poďakovať za vašu štedrosť a podporu.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme poďakovanie rodine z našej farnosti, ktorá venovala na potreby našej farnosti milodar v sume 100 €.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13. februára 2011

16.2.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 14. 2. - sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy

Štvrtok 17. 2. - Siedmych sv. zakladateľov rehole Služobníkov P. Márie, ľ. spom.

 • Výročie vzniku arcidiecézy

Pri príležitosti tretieho výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy vás pán arcibiskup metropolita, Mons. Stanislav Zvolenský srdečne pozýva na slávenie svätej omše do Katedrály sv. Martina na pondelok, 14. februára t.r. so začiatkom o 10.00 h.

 • Púť do Fatimy

V dňoch 19. - 22. septembra 2011 pripravujeme púť do Fatimy. Podrobný program púte nájdete na výveske pred kostolom. Máme rezervovaných 42 miest na ubytovanie a letenky. Keďže letecká spoločnosť žiada zálohu na rezervované letenky, preto treba spolu s prihláškou zaplatiť 1. zálohu vo výške 50 € do konca marca. Prihlasovanie začíname preto tak skoro, lebo pri pôvodne zamýšľanom termíne v máji 2011 bolo už pol roka dopredu všetko obsadené. Prihlásiť sa môžete u p. Violy Tóthovej na tel. č.: 444 417 79.

 • Charita Blumentál

V nedeľu 13. februára 2011 si môžu záujemcovia pozrieť už avizovaný DVD film Zjavenie Panny Márie v Mexiku (Guadalupe) a Zjavenia Kráľovnej pokoja v Medžugorí. Klub bude otvorený v obvyklom časte, t.j. od 14.30 do 16.30 hod.

V nedeľu 20. februára 2011 pozývame záujemcov - dôchodcov do Slovenského národného múzea na veľmi zaujímavú výstavu s názvom Majstri ducha - osobnosti vedy a techniky na Slovensku. Vybraných je 45 osobností medzinárodného významu z oblasti prírodných, technických a lekárskych vied od 15. storočia po súčasnosť. Súčasťou výstavy sú aj unikátne zbierkové predmety (prvá televízna kamera a televízny prijímač na Slovensku, počítač vážiaci takmer 500 kg, modely Šitkovho parného stroja, Baničovho padáka a iné).

Zraz je o 14.15 hod. pred múzeom na Vajanského nábreží 2.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 6. februára 2011

6.2.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok 8. 2. - sv. Hieronyma Emilianiho; sv. Jozefíny Bakhity, ľ. spom.

Štvrtok 10. 2. - sv. Školastiky, panny, spom.

Piatok 11. 2. - Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľ. spom.

 • Rekolekcia

Pravidelná mesačná rekolekcia kňazov nášho dekanátu začne v pondelok 7. februára sv. omšou o 9.00 hod. v Kostole bratov františkánov.

 • Pomazanie chorých

V piatok 11. februára v deň spomienky na Pannu Máriu Lurdskú, keď si zároveň pripomíname Svetový deň chorých, bude sv. omša o 16.30 hod. spojená s udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Od 15.00 hod. starí a chorí budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tento termín nahrádza predvianočné a predveľkonočné pomazanie chorých v našej farnosti. Upozorňujeme, že dátum vysluhovania pomazania chorých, uvedený vo februárovom čísle časopisu Blumentál, bol zverejnený nesprávne.

 • Charita Blumentál

Program v klube

V nedeľu 13. februára 2011 si môžu záujemcovia pozrieť už avizovaný DVD film Zjavenie Panny Márie v Mexiku (Guadalupe) a Zjavenia Kráľovnej pokoja v Medžugorí. Klub bude otvorený v obvyklom časte, t.j. od 14.30 do 16.30 hod.

Poďakovanie a prosba

Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí v roku 2010 venovali svoje 2 % občianskemu združeniu Charita Blumentál Bratislava. Práve tieto príjmy sú hlavným zdrojom zabezpečovania aktivít realizovaných našou blumentálskou charitou. Nakoľko je  tu čas, kedy môžte opäť venovať svoje 2 % z dane zo mzdy, veríme, že týmto spôsobom nám opäť pomôžete a podporíte naše aktivity, ktoré plánujeme aj v tomto roku. Tlačivo, už s uvedením našich potrebných údajov nájdete za lavicami v kostole a tiež si ich môžte stiahnuť z našej internetovej stránky www.charitablumental.sk. Vo výveske v predsieni kostola, ako aj na internetovej stránke nájdete aj podrobnú informáciu ako postupovať pri rozhodnutí poskytnúť uvedené 2 %. Vopred veľká vďaka za pochopenie a ochotu.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh odmeň za vaše príspevky v sume 1548,- € v rámci  celoslovenskej zbierky na Katolícku univerzitu, ktorá sa konala minulú nedeľu.

 • Púť do Fatimy

V dňoch 19. - 22. septembra 2011 pripravujeme púť do Fatimy. Podrobný program púte nájdete na výveske pred kostolom. Máme rezervovaných 42 miest na ubytovanie a letenky. Keďže letecká spoločnosť žiada zálohu na rezervované letenky, preto treba spolu s prihláškou zaplatiť 1. zálohu vo výške 50 € do konca marca. Prihlasovanie začíname preto tak skoro, lebo pri pôvodne zamýšľanom termíne v máji 2011 bolo už pol roka dopredu všetko obsadené. Prihlásiť sa môžete u p. Violy Tóthovej na tel. č. 4444 1779.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2011 číslo 2

1.2.2011 redakcia časopisu

Ročník XXII Číslo 2 – Február 2011
Časopis Blumentál február 2011

Pridané do rubriky blumentál