Archív časopisu Blumentál Júl, 2011

Farské oznamy 31. júla 2011

31.7.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 1. 8. - sv, Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok, 4. 8. - sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spom.

Piatok, 5. 8. - výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľ.s.

Sobota, 6. 8. - sviatok Premenenia Pána

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac september sa budú zapisovať v krstnej kaplnke v pondelok 1. augusta od 16.00 hod.

 • Porciunkula

V utorok 2. augusta možno vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch získať úplné tzv. porciunkulové odpustky”. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba zachovať tri obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva) a vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 4. 8. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 5. 8. budeme spovedať ako obvykle.

Na prvú sobotu 6. 8. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Farská knižnica

Farská knižnica bude v auguste z dôvodu prázdnin zatvorená. Tešíme sa na vás opäť v septembri.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! našej farníčke za milodar v sume 50 €, ktorí venovala v tomto týždni na potreby našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 24. júla 2011

24.7.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 25. 7. - sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Utorok, 26. 7. - sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spom.

Streda, 27.7 - sv. Gorazda a spoločníkov, spom.

Piatok, 29. 7. - sv. Marty, spom.

Sobota, 30. 7. - sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

 • Upratovanie kostola

Obraciame sa na vás s naliehavou prosbou: potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí by ochotne pomohli s upratovaním kostola cez týždeň. Nahlásiť sa možno v sakristii, v kancelárii farského úradu alebo u p. Pôbišovej. Vopred chceme poďakovať za vaše porozumenie a ochotu.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! osobe z našej farnosti za finančný dar v sume 50 €, venovaný v tomto týždni na potreby našej farnosti.

 • Prehliadka Katedrály sv. Martina

V utorok 26. júla o 18.00 hodine sa v Dóme - Katedrále  svätého Martina uskutoční benefičná prednáška o dejinách, duchovnom posolstve a  zaujímavostiach tejto Katedrály. Podujatie organizuje Bratislavská arcidiecéza v spolupráci so Zborom dobrovoľníkov Maltézskeho rádu a Nadáciou Hodina deťom, ktorá výťažok  z dobrovoľného vstupného použije na pomoc chorým a trpiacim deťom. Podrobnú prehliadku Katedrály svätého Martina povedie historik Jozef Haľko.

 • Potáborový výlet

Pozývame všetky deti vo veku od 6 do 15 rokov na potáborový výlet, ktorý sa uskutoční 3. augusta (v stredu). Stretávame sa o 8:00 pri Blumentáli, treba si zobrať 2 hodinové lístky na MHD, jedlo a pitie na celý deň, pevnú obuv a pršiplášť. Návrat plánujeme medzi 17:00 a 17:30 pred Blumentál, v prípade potreby počkáme s deťmi na rodičov na fare.

Výletu sa samozrejme môžu zúčastniť aj deti, ktoré neboli na tábore.
Tešíme sa na Vás!

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 17. júla 2011

17.7.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Streda, 20.7 - sv. Apolinára, biskupa a mučeníka, ľ. sp.

Štvrtok, 21. 7. - sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.

Piatok, 22. 7. - sv. Márie Magdalény, spom.

Sobota, 23. 7. - sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

 • Upratovanie kostola

Obraciame sa na vás s naliehavou prosbou: O čistotu a kvetinovú výzdobu v kostole sa obetavo stará p. Pôbišová. Kolegyňa, ktorá jej v práci pomáhala, sa pred časom odsťahovala mimo Bratislavy. Veľmi potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí by ochotne pomohli s upratovaním kostola cez týždeň, nakoľko mať na starosti tak veľký objekt, akým je blumentálsky chrám, je na jednu osobu príliš veľa. Nahlásiť sa možno v sakristii, v kancelárii farského úradu alebo u p. Pôbišovej. Vopred chceme poďakovať za vaše porozumenie a ochotu.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! osobám z našej farnosti za finančné dary v sume 100 € a 30 €, ktoré venovali v tomto týždni na potreby našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 10. júla 2011

9.7.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 11. 7. - sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Streda, 13.7 - Sv. Henricha, ľ. sp.

Štvrtok, 14. 7. - Sv. Kamila de Lellis, kňaza, ľ. sp.

Piatok, 15. 7. - Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Sobota, 16. 7. - Panny Márie Karmelskej

 • Letný bohoslužobný poriadok

Pripomíname, že počas letných prázdnin od 6. 7. do 31. 8. sa sv. omše vo všedné dni o 18.00 h. nekonajú. Sobotná večerná sv. omša zostáva v nezmenenom čase.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2011 číslo 7

4.7.2011 redakcia časopisu

Ročník XXII Číslo 7 – Júl 2011
Časopis Blumentál júl 2011

Pridané do rubriky blumentál

Farské oznamy 3. júla 2011

3.7.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 4. 7. - sv. Alžbety Portugalskej, ľ. sp.

Utorok, 5. 7. - slávnosť SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Streda, 6. 7. - Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľ. sp.

Štvrtok, 7. 7. - Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza, ľ. sp.

Sobota, 9. 7. - Sv. Augustína Zhao Rong, kňaza a spoločníkov, mučeníkov

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac august sa budú zapisovať v Krstnej kaplnke v pondelok 4. júla od 16.00 hod.

Biskupi Bratislavskej cirkevnej provincie určili výšku milodaru venovaného na slávenie sv. omše, ktorý je stanovený od 1. júla 2011 vo výške 5 €. Kto z veriacich bude chcieť obetovať dobrovoľne vyšší milodar alebo nižší, môže tak urobiť v zmysle kán. 952-§1 KKP.

 • Sviatok sv. Cyrila a Metoda

V utorok 5. 7. na sviatok našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda budú sv. omše o 6.00, 7.30, 9.00 , 16.30 a 18.00 h.

 • Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 6. 7. do 31. 8. budú sv. omše vo všedné dni o 18.00 h. zrušené.

 • Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 7. júla je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

 • Poďakovanie

V zbierke „Obulus - halier sv. Petra”, ktorá sa konala na sviatok sv. Petra a Pavla a je určená na pomoc aktivitám Svätého Otca, ste prispeli sumou 1.438 €. Za Vaše milodary úprimné „Pán Boh odmeň!”

Pridané do rubriky farské oznamy