Farské oznamy 4. septembra 2011

3.9.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Streda, 7. 9. - sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana

Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spom.

Štvrtok, 8. 9. - sviatok Narodenia Panny Márie

Piatok, 9. 9. - sv. Petra Clavera, ľ. sp.

  • Omšový poriadok vškolskom roku

Po skončení letných prázdnin opäť pokračujeme vo večerných sv. omšiach v pracovné dni aj o 18.00 hod.

  • Kňazská rekolekcia

V pondelok 5. septembra sa uskutoční mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. vo Farskom kostole vo Vajnoroch.

  • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

  • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

  • Lectio divina

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský pozýva na ďalší ročník biblických stretnutí formou Lectio divina. Cyklus rozjímaní, nazvaných Obnovme našu vieru a mravnosť!, je súčasťou duchovnej prípravy k jubileu misie sv. Cyrila a Metoda u nás.  Od septembra 2011 do júna 2012 sa uskutoční desať biblických stretnutí v Katedrále sv. Martina, vždy prvú stredu v mesiaci, o 20.00 hodine. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 7. septembra  - Abrahám, praotec vo viere (Gn 22, 1-19)

  • Časopis Rebrík

Aj v tomto školskom roku vychádza časopis Rebrík, ktorý s podporou Konferencie biskupov Slovenska vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.  Rebrík je v súčasnosti jediný katolícky časopis pre deti na prvom stupni základnej školy na Slovensku. Rebrík poskytuje deťom kvalitné čítanie, zábavu a tvorivé podnety pre voľný čas a pomáha im v duchovnom raste. Je zvlášť vhodný pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.  Ďalšie informácie o časopise nájdete na internetovej stránke www.rebrik.sk

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac október  sa budú zapisovať v krstnej kaplnke v pondelok 5. septembra od 16.00 hod.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v celkovej sume 55 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.

  • Farská knižnica

Farská knižnica svätej Kataríny od septembra znova poskytuje svoje služby v obvyklých výpožičných časoch:

utorok    15,30 - 17,00

streda    09,00 - 11,00

štvrtok    16,00 -18,00 hod.

Pracovníci knižnice sa tešia na každú vašu návštevu.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál