Farské oznamy 8. januára 2012

7.1.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Piatok 13. 1. - Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi

  • Rekolekcia

Rekolekcia  kňazov nášho dekanátu začne v pondelok 9. januára sv. omšou o 9.00 hod.  v Trojičke.

  • Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2012 budeme zapisovať  v pondelok 9. januára 2012 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Ples bratislavských farností

Vstupenky na ples bratislavských farností, ktorý sa bude konať 28. januára 2012 v Incheba Expo a organizačne sa na ňom podieľame cez náš spevácky zbor Béčkari, si môžete zakúpiť od dnešnej nedele 8.januára  2012. Vstupenky sa predávajú v utorky po sv. omši o 18.00 hod. a v nedele po sv. omši o 9.00 hod. v sakristii nášho chrámu. Vstupenka pre jednu osobu stojí 25 EUR a zahŕňa: vstupné a konzumné (prípitok, večera, víno a nealko, kávu, dezert, 2.večera). Viac informácií nájdete na: www.plesbratislavskychfarnosti.sk


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál