Archív časopisu Blumentál Apríl, 2012

Farské oznamy 29. apríla 2012

28.4.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 30. 4:  Sv. Pia V., pápeža, ľ. spom.

Utorok 1. 5.:  Sv. Jozefa, robotníka, ľ. spom.

Streda 2. 5.: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Štvrtok 3. 5.: sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

 • Nedeľa Dobrého pastiera

Dnes je Nedeľa Dobrého pastiera. V spoločných aj osobných modlitbách pamätajme na úmysel za kňazské a duchovné povolania.

Po sv. omšiach sa dnes koná celoslovenská zbierka na seminár. Vopred ďakujeme za vaše milodary.

 • Májová pobožnosť

Od utorka 1. mája sa budeme počas celého mesiaca v rámci májovej pobožnosti  modliť Loretánske litánie po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 h.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať v stredu 2. mája od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Lectio divina

Pozývame vás do Katedrály sv. Martina v stredu  2. mája o 20.00 hod. na stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s J. Ex.  arcibiskupom Stanislavom Zvolenským na tému: Svätý Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 3. 5.  je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 4. 5. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 5. 5.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Výročná farská poklona

Vo sobotu 5. mája sa v našej farnosti uskutoční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po májovej pobožnosti od 7.15 h. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 17.45 h.

 • Charita Blumentál

Prosba: Psychologička, aktivistka našej  psychologickej poradne,  končí  z rodinných dôvodov svoju činnosť. Ak ste psychológ a ste ochotný - ochotná venovať raz do týždňa, príp. podľa vlastného uváženia nezištne  časť svojho voľného času našej charite v podobe  vedenia psychologickej poradne, veľmi uvítame Vašu ochotu a pomoc. Vopred vďaka za pochopenie a pomoc.

Pozvánka: Pozývame všetky mamičky, ktoré prijali od Pána Boha 4 a viac detí, na malé posedenie pri príležitosti Dňa matiek. Uskutoční sa v nedeľu 13. mája 2012  o 14.30 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu.

 • Upratovanie kostola

Obraciame sa na vás s urgentnou prosbou:  potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí by  ochotne pomohli s upratovaním kostola aj v období po Veľkej noci. Nahlásiť sa možno v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu. Vopred chceme poďakovať všetkým, ktorí prejavíte pochopenie a ochotu pomôcť pri riešení tohto dlhodobého problému  našej farnosti.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo májové číslo nášho farského časopisu Blumentál. Do pozornosti odporúčame článok venovaný vnímaniu duchovnej krásy. Vyšlo májové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 22. apríla 2012

22.4.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 23. 4 - Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spom.

Utorok 24. 4. - Sv. Juraja, mučeníka , ľ. spom.

Streda 25. 4. - Sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Sobota 28. 4. - Sv. Ľudovíta Márie Grignion z Montfortu, kňaza, ľ. spom.

 • Bratislavské Hanusove dni

Spoločenstvo Ladislava Hanusa Vás pozýva na prednášku salzburgského pomocného biskupa Andreasa Launa na tému “Cirkev za Parndorfom - ako sa môžu Slováci poučiť zo situácie katolíkov v Rakúsku”. Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční v nedeľu 22. 4. 2012 o 16:00 hod. v dome Quo Vadis na Hurbanovom námestí v Bratislave. Prednáškou sa zároveň otvorí kresťanský kultúrny festival Bratislavské Hanusove dni. Viac nájdete na výveske a na www.bhd.sk.

 • Sv. omša s kňazmi - rodákmi

Vo štvrtok 26. apríla Vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 16.30 h., ktorú budú sláviť kňazi - rodáci z našej blumentálskej farnosti. Hlavným celebrantom bude Mons. Ján Orosch, trnavský pomocný biskup a generálny vikár. Na záver sv. omše bude nasledovať pobožnosť k Matke dobrej rady.

 • Byzantská liturgia

V nedeľu 29. apríla o 10.30 hod. Vás pozývame do nášho chrámu na byzantskú liturgiu - slávenie Eucharistie vo východnom obrade. Slávnostnú archijerejskú liturgiu bude slúžiť biskup bratislavskej gréckokatolíckej eparchie vladyka Peter Rusnák. Liturgiu bude doprevádzať chrámový zbor katedrály Povýšenia sv. Kríža.

 • Nedeľa Dobrého pastiera

Budúca nedeľa 29. apríla je Nedeľou Dobrého pastiera. V kostole i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania.

V ten deň sa po sv. omšiach koná celoslovenská zbierka na seminár.

Predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Vás pozývajú na budúcu nedeľu  na Deň otvorených dverí . Program sa začne o 9.00 hod. sv. omšou v latinskom jazyku v katedrále sv. Martina. Po sv. omši je pripravený program, ktorý zahŕňa prehliadku seminára a oboznámenie sa so životom bohoslovcov. Program sa ukončí slávnostnými vešperami.

 • Charita Blumentál

Informácia pre rodičov: Od pondelka 16. apríla sú v čakárni farského úradu  k dispozícii prihlášky do detského letného tábora, ktorý sa uskutoční v termíne 7. - 14. júla 2012 v zariadení Chata Fugeľka Dubová pri Modre. Vyplnené prihlášky treba odovzdať v kancelárii farského úradu do 10. mája 2012 . Po ukončení prihlasovania budú včas oznámené termíny, v ktorých bude treba uhradiť poplatok za dieťa.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme Pán Boh odmeň! za individuálny dar v sume 50 €, venovaný pre potreby našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15. apríla 2012

15.4.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Sobota 21. 4. - Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi , ľ. spom.

 • Nedeľa Božieho milosrdenstva

Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Krátku adoráciu s litániami po večernej sv. omši o 16.30 bude dopĺňať Korunka k Božiemu milosrdenstvu.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 16. apríla sa bude konať spojená  mesačná rekolekcia kňazov všetkých bratislavských dekanátov, ktorá začne sv. omšou o 9.00 hod. v katedrálnom Dóme sv. Martina.

 • Program pre deti

Pozývame všetky deti a ich rodičov na jarný cyklovýlet. Stretneme sa v sobotu 21. apríla o 9.30 na fare (Vazovova 8). Treba si vziať jedlo a pitie na celý deň, prilbu a bicykel. Predpokladaný návrat je o 16.00 hod.

 • Charita Blumentál

Informácia pre rodičov: Od pondelka 16. apríla budú v čakárni farského úradu  k dispozícii prihlášky do detského letného tábora, ktorý sa uskutoční v termíne 7. - 14. júla 2012 v zariadení Chata Fugeľka Dubová pri Modre. Vyplnené prihlášky treba odovzdať v kancelárii farského úradu do 10. mája 2012 . Po ukončení prihlasovania budú včas oznámené termíny, v ktorých bude treba uhradiť poplatok za dieťa.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8. apríla 2012

9.4.2012 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Počas celého týždňa slávime Veľkonočnú oktávu. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva.

 • Veľkonočná nedeľa

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude dnes v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h. V dnešný deň je po sv. omšiach farská ofera.

 • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok 9. apríla sväté omše, ako aj Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu  budú tak ako v nedeľu.

 • Raduj sa, nebies Kráľovná

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

 • Deviatnik kBožiemu milosrdenstvu

V Deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme pokračovať cez veľkonočnú oktávu - počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16,30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17,30 hod.

 • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné „Pán Boh odmeň” všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej oslave veľkonočných sviatkov v našom kostole.  Všetkým vám prajeme požehnanú  a radostnú Veľkú noc.

 • Program vkatedrále

Organový koncert: Dnes, na Veľkonočnú nedeľu popoludní o 15.00 hodine, bude v Katedrále sv. Martina Veľkonočný organový koncert. Diela F. Mendelssohna-Bartholdyho, J. S. Bacha, Cézara Francka uvedie Mgr. art Martin Bako. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude použitý na Domov sociálnych služieb Samaria.

Pobožnosť solidarity: Fórum kresťanských inštitúcií Vás pozýva na Pobožnosť solidarity s prenasledovanými kresťanmi pri príležitosti Dňa nespravodlivo stíhaných v piatok 13. apríla . V Katedrále sv. Martina o 20.00 hod. bude pobožnosti predsedať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Počas pobožnosti o. i. zaznejú príbehy žien, ktoré boli odsúdené preto, lebo ukrývali rehoľníkov.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2012 číslo 4

1.4.2012 redakcia časopisu

Ročník XXIII Číslo 4 – Marec 2012
Časopis Blumentál apríl 2012

Pridané do rubriky blumentál