Archív časopisu Blumentál Jún, 2012

Farské oznamy 1. júla 2012

30.6.2012 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 2.7.: sviatok Navštívenia Panny Márie

Utorok, 3.7.: sv. Tomáš, apoštol, sviatok

Streda, 4.7.: sv. Alžbety Portugalskej, ľ.spom.

Štvrtok, 5.7.: slávnosť SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Piatok, 6.7.: sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľ. sp.

Sobota, 7. 7.:  sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza, ľ. sp.

 • Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 2.7. do 31.8. budú sv. omše vo všedné dni  o 18.00 h. zrušené. Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva nezmenená.

 • Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Vo štvrtok 5. júla na sviatok našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda budú sv. omše o 6.00,  7.30,  9.00 , 16.30 a 18.00 h.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  5.7. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   6.7. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 7.7. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac august sa budú zapisovať o týždeň neskôr - v pondelok 9. júla od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Poďakovanie

V zbierke „Obulus - halier sv. Petra”, ktorá sa konala na sviatok sv. Petra a Pavla a je určená na pomoc aktivitám Svätého Otca, ste prispeli sumou 1.464,53 €. Za Vaše milodary úprimné  „Pán Boh odmeň!”

 • Farský časopis

Vyšlo júlové číslo nášho farského časopisu Blumentál. Vašej pozornosti taktiež odporúčame najnovšie číslo Katolíckych novín, ktoré obsahujú za nezmenenú cenu ako prílohu audio-CD o živote Solúnskych bratov.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 24. júna 2012

24.6.2012 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Streda, 27. 6.: sv. Ladislava, ľ. sp.; sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.

Štvrtok, 28. 6.: sv. Ireneja, biskup a mučeníka, sp.

Piatok, 29. 6.: slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, prikázaný sviatok Sobota, 30. 6.: Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľ. sp.

 • Výlet rodín

Pozývame rodiny s deťmi na menší farský výlet do prírody. Stretneme sa dnes v nedeľu 24.júna o 14,30 hod. pred farou na  Vazovovej 8.

 • Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

V piatok 29. júna je prikázaný sviatok apoštolských kniežat sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 h. V tento deň sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční tradičná zbierka „Halier sv. Petra”.

 • Diakonská prax

Na diakonskú prax počas letných prázdnin do našej farnosti nastúpi dp. Ing.  Vladimír Mikulec. Buďme mu nápomocní aj našimi modlitbami.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 17. júna 2012

17.6.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok, 19.6.: sv. Romualda, opáta, ľ.sp.

Štvrtok, 21. 6.: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, sp.

Piatok, 22. 6.: sv. Pavlína z Noly, biskupa, ľ. sp.; sv. Jána Fishera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov, ľ. sp.

Nedeľa, 24. 6.: slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie dobrodincom, ktorí v tomto týždni prispeli pre potreby našej farnosti celkovou sumou 880,- €.

 • Výlet rodín

Pozývame rodiny s deťmi na menší farský výlet do prírody. Stretáme sa v nedeľu 24.júna o 14,30 hod. pred farou na  Vazovovej 8.

 • Charita Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Ako sme Vás už informovali, na sobotu 23. júna 2012 pripravuje Charita púť do Báču.   Odchod autobusu je o 9.00 hod. z Blumentálskej ulice od pošty. Predpokladaný návrat je o cca 15.00 hod. Prihlásiť sa treba v pondelok 18. 6. 2012 od 9.00 - 11.00 hod. v kancelárii charity na Vazovovej 8. Poplatok je 1,- euro. Podrobnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 10. júna 2012

11.6.2012 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 11.6. : sv. Barnabáša, apoštola, spom.

Streda, 13.6.: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Piatok, 15.6.: slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota, 16.6.: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spom.

 • Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 15. júna je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Keďže to nie je prikázaný sviatok, bohoslužby budú ako obvykle. Po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. bude odprosujúca pobožnosť s modlitbou Najmilší Ježišu,  ktorá je za obvyklých podmienok spojená s možnosťou získať úplné odpustky.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť vrelé poďakovanie naším farníčkam za ochotnú pomoc s čistením podlahy kostola po skončení procesie Božieho Tela. Naša veľká vďaka patrí aj osobe z našej farnosti, ktorá zakúpila nové vázy na kvety k ozdobe oltárov.

 • Charita Blumentál

Oznam  pre dôchodcov z mestskej časti Staré Mesto: V kine Mladosť budú premietať dokumentárny film o Jánovi Pavlovi II. s názvom Hľadal som vás”. Z mestskej časti Staré Mesto objednali a  zakúpili vstupenky na uvedený film pre dôchodcov zo svojej mestskej časti a to na piatok 15. júna 2012 o 16.oo hod. Záujemcovia z našej farnosti, ktorí bývajú na území Starého Mesta, sa môžu prihlásiť v stredu od 15.30 do 19.00 hod. v kancelárii Charity na Vazovovej 8. Podľa počtu záujemcov potom prevezmeme vstupenky a včas ohlásime, kedy bude treba si ich prevziať. Vstupenky dostanú  záujemcovia zadarmo.

Oznam pre všetkých dôchodcov: V sobotu 23. júna 2012 plánujeme prostredníctvom našej charity púť do Báču. Odchod autobusu je  o 9.00 hod. z Blumentálskej ulice (od pošty). Prihlásiť sa treba v kancelárii charity na Vazovovej 8 v pondelok 11. 6. 2012 od 9.00 - 11.oo hod. Poplatok je 1 euro. Podrobnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 3. júna 2012

4.6.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok, 5.6: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spom.

Streda, 6.6.: sv. Norberta, biskupa, ľ.  spom.

Štvrtok, 7.6.: slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok

Sobota, 9.6.: sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi,  ľ. spom.

 • Rekolekcia

Srdečne Vás pozývame na rekolekciu kňazov nášho dekanátu, ktorá začne v pondelok 4. júna sv. omšou o 9.00 h. v našom blumentálskom  kostole.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac júl sa budú zapisovať v  pondelok 4. júna od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Ďakovná sv. omša prvoprijímajúcich detí

V pondelok 4. júna  pozývame dnešné prvoprijímajúce deti a rodičov na ďakovnú sv. omšu o 18.00, ktorá bude v našom kostole. Deti môžu prísť v šatách, ktoré mali zapožičané z fary.

 • Lectio divina

V stredu 6. júna sa v Katedrále sv. Martina o 20.00 h uskutoční biblické stretnutie formou Lectio divina, ktoré bude viesť Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita na tému Svätý Pavol, učiteľ vo viere (Gal 2, 11-21). Povzbudzujeme Vás k účasti.

 • Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 7. júna je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

 • Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 7. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 h.

Po sv. omši o 16.30 h. bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom. Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie pomôžu s  čistením kostola.

V ten deň bude p. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina predsedať svätej omši so začiatkom o 18.30 h.

 • Celobratislavská slávnosť Božieho Tela

Na budúcu nedeľu 10. júna bude na Primaciálnom námestí svätá omša pri príležitosti slávnosti Božieho tela, so začiatkom o 10.30 hod., ktorej bude predsedať bratislavský arcibiskup metropolita, Mons. Stanislav Zvolenský. Po jej skončení bude nasledovať procesia so Sviatosťou oltárnou  z Primaciálneho námestia cez Klobučnícku ulicu a Námestie SNP ku kostolu Najsvätejšej Trojice, kde bude udelené záverečné požehnanie. Všetkých srdečne pozývame.

Z tohto dôvodu v našom kostole budúcu nedeľu 10. júna sv. omše o 10.30 a 12.00 h. nebudú.

 • Animátorská škola

Komisia pre mládež našej arcidiecézy otvára IV. ročník bratislavskej animátorskej školy. Cieľom kurzu je napomáhať pastoračným aktivitám mládeže vo farnostiach. Viac informácii získate na: www.mladezba.sk alebo na mailovej adrese:  mladezba@gmail.com.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2012 číslo 6

1.6.2012 redakcia časopisu

Ročník XXIII Číslo 6 – Jún 2012
Časopis Blumentál jún 2012

Pridané do rubriky blumentál