Archív časopisu Blumentál Február, 2013

Farské oznamy 24. februára 2013

23.2.2013

 • Prvopiatkový týždeň

Na prvý piatok v mesiaci   1. 3. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 2. 3.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Pastoračná návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh odmeň za Vaše príspevky v jarnej zbierke na Charitu v hodnote 1847,54 €  a za milodary v sume 550,- € ,  venované v tomto týždni pre potreby našej farnosti.

 • Pochod za život

Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku v spolupráci s Fórom života pripravujú v Bratislave na sobotu 16. marca 2013 Pochod za život. Začne sa o 15.00 hod. na Hviezdoslavovom námestí. Cieľom pochodu bude poukázať na dôstojnosť ľudského života. Každý človek, vrátane starých, chorých a nenarodených, si zaslúži našu úctu a ochranu. Pochod za život sa uskutoční v rámci prípravy na marcový Deň počatého dieťaťa. Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.bratislavazazivot.sk.

 • Ekumenický deň modlitieb

Pozývame vás na Svetový ekumenický deň modlitieb, na ktorom  bude participovať aj náš blumentálsky kostol modlitbami na tému „Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma” a následnou dobrovoľnou charitatívnou zbierkou v piatok 1.marca o 19.00.

 • Oznamy Charity Blumentál

Program v klube: V nedeľu 17. marca 2013 Vás pozývame v rámci Roku sv. Cyrila a Metoda na prednášku a besedu s významným slovenským literárnym vedcom, básnikom, prekladateľom  a naším farníkom Dr. Viliamom  Turčánym na tému: Sv. Konštantín Filozof  a Proglas .  Klub na Vazovovej 8 je otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 - 16.30 hod.

Poďakovanie a prosba: Ďakujeme všetkým, ktorí svoju dôveru a podporu blumentálskej charite v minulom roku  prejavili  aj tým, že nám venovali svoje 2 % z dane zo mzdy. Veríme, že nás  opäť podporíte aj v tomto roku. Vopred úprimné Pán Boh odmeň. Tlačivá s uvedenými potrebnými údajmi nájdete za lavicami v kostole.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 17. februára 2013

17.2.2013 Branislav Čaniga

· Liturgický kalendár

Piatok 22. 2. -  sviatok Katedry sv. apoštola Petra

· Zbierka na Charitu

Na dnešnú nedeľu - prvú pôstnu, sa pri všetkých sv. omšiach koná celoslovenská jarná zbierka na katolícku Charitu. V mene tejto inštitúcie vyjadrujeme poďakovanie za Vaše milodary.

· Kántry

Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

· Pôstne pobožnosti

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatok 22.februára sa Krížovú cestu budú modliť naši birmovanci. V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa spoločne pomodlíme modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. V čase Veľkého pôstu sa odporúča uprednostniť v modlitbe sv. ruženca bolestné tajomstvá.

· Termíny 1.sv.prijímania

Termíny 1.sv.prijímania v našom kostole budú:

- 12.mája 2013: ZŠ Jelenia, Česká, Jeséniova

- 26.mája 2013:  ZŠ Vazovova, Kalinčiakova,  Sibírska

· Stretnutie mládeže

Rada pre mládež a univerzity KBS organizuje celoslovenské stretnutie mládeže s názvom R13 v dňoch 26.-28.7.2013 v Ružomberku paralelne v termíne Svetových dní mládeže. Toto národné stretnutie je určené pre tých mladých, ktorí nepocestujú do Ria de Janeiro, ale chcú tiež zdieľať radosť a silu spoločenstva. V týchto dňoch sa spustila oficiálna registrácia, pričom do 28.2. je veľmi zvýhodnená cena tohto podujatia. Viac informácii je na stránke www.rio13.sk.

 • 2 % z dane zo mzdy

V našej farnosti plánujeme v nastávajúcom období niekoľkých rokov zrealizovať v interiéri chrámu a na budove fary niektoré renovácie, ktoré budú realizáciou aj finančne veľmi náročné (odvlhčenie dotknutých miest v kostole , výmaľba interiéru chrámu a výmena strešnej krytiny na fare). Nakoľko by sa nedali pokryť iba zo zvončeka a zbierok v kostole, hľadáme aj ďalšie zdroje - dotácie, sponzori a i.

Chceme Vás preto veľmi pekne v tomto období  poprosiť o podporu aj vo forme 2 % z dane zo mzdy. Príslušné tlačivá a  informácie nájdete v kostole a na výveske. Vopred Vám ďakujeme za Vaše pochopenie a podporu.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh odmeň za Vaše individuálne milodary v celkovej hodnote 285 €  venované našej farnosti v tomto týždni.

 • Oznamy Charity Blumentál

Psychologická poradňa: Služby psychologického poradenstva pre dospelých a seniorov budú v pondelok poskytované v zmenenom čase a to od 16.oo hod., namiesto doterajšieho času od 12.oo hod. Ostatné zostáva nezmenené.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 10. februára 2013

9.2.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Streda  13. 2. - Popolcová streda

Štvrtok 14. 2. - sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy, ľ.spom.

 • Fašiangové posedenie

Srdečne Vás pozývame dnešnú nedeľu na tradičné fašiangové posedenie od 15.oo hod. v seminárnej miestnosti na Vazovovej 8. Veríme, že gazdinky nesklamú a opäť potešia fašiangovými šiškami a inými dobrotami. Všetci ste vítaní a srdečne pozvaní.

 • Pomazanie chorých

pondelok 11. februára v deň spomienky na Pannu Máriu Lurdskú  a Svetový deň chorých, bude v našom chráme sv. omša o 16.30 hod. spojená s výročným udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Od 15.00 hod. starí    a chorí budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Zároveň Vás v ten deň naša arcidiecéza pozýva na svätú omšu o 18.00 hodine v kostole Milosrdných bratov na Námestí SNP v Bratislave, ktorej bude predsedať arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský za účasti predstaviteľov zdravotníckych organizácií a pracovníkov v zdravotníctve.

 • Zmierna poklona

V utorok 12. februára na záver fašiangov Vás pozývame od 17.15 hod. do 17.50 hod. na zmiernu poklonu pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

 • Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi a začiatkom veľkopôstneho obdobia.  Sv. omše budú  13. februára ráno o 5.45 a 6.30 hod. , o 9.00 pre žiakov našej cirkevnej školy a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 hod. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nesmie nahradzovať zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

 • Krížová cesta

V pôstnom období  budeme konať pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa spoločne pomodlíme modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. Každý, kto sa zúčastní tejto modlitby  alebo pobožnosti Krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 • Výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy

Vo štvrtok 14. februára si pripomenieme 5. výročie vzniku našej Bratislavskej arcidiecézy. Pri príležitosti tohto výročia bude vo štvrtok dopoludnia o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávnostná ďakovná sv. omša, na ktorú sú srdečne pozvaní všetci kňazi i veriaci laici z celej Arcidiecézy. Budúcu nedeľu 17. februára o 18.30 hod. sa v Katedrále v rámci oslavy výročia Arcidiecézy uskutoční duchovno-kultúrny večer sprevádzaný sakrálnou hudbou.

 • Rok viery v Katedrále

V rámci duchovného programu počas Roku viery bude vo štvrtok 14. februára o 18.30 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávená sv. omša, počas ktorej odznie katechéza na 4. článok Apoštolského vyznania viery: “Ježiš Kristus trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný”. Bude ju viesť pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko.

 • Zbierka na Charitu

Na budúcu nedeľu - prvú pôstnu, sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční celoslovenská jarná zbierka na Katolícku charitu.

 • Stretnutie rodín

Ponúkame rodičom a deťom stretnutie na fare v nedeľu 17.02.2013 od 15.00 - 16.30 hod.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh odmeň za Vaše príspevky v sume 2493,- € v rámci  zbierky pre potreby našej farnosti, ktorá sa konala minulú nedeľu. Taktiež úprimne ďakujeme aj za individuálne milodary v celkovej hodnote 100 €  venované našej farnosti v tomto týždni.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 3. februára 2013

3.2.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok 5. 2. - sv. Agáty, panny a mučenice, spom.

Streda 6. 2. - sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spom.

 • Rekolekcia

Pravidelná mesačná rekolekcia kňazov nášho dekanátu začne v pondelok 4. februára sv. omšou o 9.00 hod. v Kostole bratov františkánov.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac marec sa budú zapisovať v pondelok 4. februára od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Lectio divina

Pozývame vás do Katedrály sv. Martina v stredu  6. februára, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s pánom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je Šieste Božie prikázanie.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu  3. februára 2013 bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti za účelom pokračovania ďalších rekonštrukčných prác v priestoroch budovy fary. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a štedrosť.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo februárové číslo nášho farského časopisu. Osobitne vám odporúčame v rámci cyrilometodského jubilea článok venovaný gréckokatolíckej liturgii.

 • Oznamy Charity Blumentál

Fašiangové posedenie: V nedeľu 10. februára 2013 od 15.oo hod. sa v seminárnej miestnosti na Vazovovej 8 uskutoční už tradičné fašiangové posedenie. Všetci ste vítaní a srdečne pozvaní. Veríme, že gazdinky nesklamú a opäť potešia fašiangovými šiškami a inými dobrotami. Vopred vďaka.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2013 číslo 2

1.2.2013 redakcia časopisu

Ročník XXIV Číslo 2 – Február 2013
Časopis Blumentál - február 2013

Pridané do rubriky blumentál