Archív časopisu Blumentál Marec, 2013

Farské oznamy 31. marca 2013

31.3.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Počas celého týždňa slávime Veľkonočnú oktávu. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva.

 • Veľkonočná nedeľa

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude dnes v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h. V dnešný deň sa po sv. omšiach koná veľkonočná ofera. Vopred vyslovujeme vďačnosť za Vaše príspevky.

 • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok 1. apríla sväté omše, ako aj Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu  budú  ako v nedeľu.

 • Raduj sa, nebies Kráľovná

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

 • Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

V Deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme pokračovať cez veľkonočnú oktávu - počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16,30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17,30 hod.

 • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej oslave veľkonočných sviatkov v našom kostole.  Taktiež Pán Boh odmeň! aj za Vaše individuálne milodary pred Veľkou nocou v sume 90,- €, venované pre potreby našej farnosti. Všetkým Vám prajeme požehnanú  a radostnú Veľkú noc.

 • Koncert vKatedrále

Dnes popoludní o 15.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční benefičný organový koncert katedrálneho organistu Martina Baka. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný ako dar detskému hospicu Plamienok v Petržalke. Všetci ste srdečne pozvaní.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 24. marca 2013

24.3.2013 Branislav Čaniga

 • Krížová cesta

Dnešnú nedeľu o 15.45 h. budú Krížovú cestu v našom chráme viesť členovia spoločenstva  Viera a svetlo.

 • Veľkonočné spovedanie

Od pondelka do stredy spovedáme od 5.45 do 8.00 h. a od 15.00 do 19.00 h., podľa potreby aj dlhšie. Dnes na Kvetnú nedeľu spovedáme počas dopoludňajších bohoslužieb od 7.00 do 12.30 hod. Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme s výnimkou nevyhnutných prípadov.

 • Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok o 9,30 h. v Katedrále sv. Martina bude otec arcibiskup s kňazmi našej arcidiecézy sláviť svätú omšu, pri ktorej požehná oleje a posvätí krizmu. Pri tejto sv. omši si kňazi obnovia svoje kňazské sľuby. Večernou sv. omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie.

Program v našom kostole:

- Svätá omša na pamiatku Pánovej Večere o 18,00 h.

- Adorácia v Getsemanskej záhrade do 21,00 h.

 • Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa odporúča až do skončenia Veľkonočnej vigílie.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Krížová cesta o 8,00 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 14,30 h.

- Obrady Veľkého piatku o 15,00 h.

- Poklona pri Božom hrobe do 21,00 h.

 • Veľká (Biela) sobota

Veľká sobota je dňom stíšenia a rozjímania o Pánovom utrpení a smrti, ako i o jeho zostúpení k zosnulým. V našich kostoloch sa vystavujú k úcte symboly Kristovho ukrižovania a koná sa poklona Najsvätejšej sviatosti v Božom hrobe. Kresťania modlitbou a pôstom očakávajú Pánovo zmŕtvychvstanie. Naši katechumeni pri slávení Veľkonočnej vigílie príjmu krst a eucharistiu.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Poklona pri Božom hrobe od 8,00 h. do 18,45 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 18,50 h.

- Veľkonočná vigília začne o 19,00 h. Sviece si treba priniesť so sebou.

 • Veľkonočná nedeľa

Na Veľkonočnú nedeľu sväté omše budú ako obvykle. Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h. V tento deň bude pri sv. omšiach farská ofera.

 • Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

 • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše ako aj Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu  ako v nedeľu.

 • Farská charita a knižnica

V stredu 27. 3. 2013 nebude počítačová poradňa poskytovať svoje služby. Farská Charita a Knižnica oznamujú, že na Zelený štvrtok nebudú poskytovať svoje služby. Ďakujeme za pochopenie.

 • Prechod na letný čas

Budúci týždeň zo soboty 30. marca na nedeľu 31. marca sa mení zimný čas na letný. Nezabudnite si hodiny posunúť o jednu hodinu dopredu.

· Spomienka na Sviečkovú manifestáciu

Dňa 25. marca 2013 (pondelok) si pripomenieme 25 rokov od Sviečkovej manifestácie. Program (viac na www.svieckovamanifestacia.sk) vyvrcholí sv. omšou v Katedrále sv. Martina o 16.30 hod  a o 18. hod. na Hviezdoslavovom námestí verejné a modlitbové zhromaždenie.  Zároveň prosíme priamych účastníkov manifestácie, aby nám sprostredkovali svoj príbeh na 0905 783 748, info@muzeumkomunizmu.sk

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 17. marca 2013

16.3.2013 Branislav Čaniga

 • Prednáška - Sv. Konštantín Filozof a Proglas

Srdečne Vás pozývame dnes, v nedeľu 17. marca v rámci Roku sv. Cyrila a Metoda, na prednášku a besedu s významným slovenským literárnym vedcom, básnikom, prekladateľom a naším blumentálskym farníkom Dr. Viliamom  Turčánym na tému: Sv. Konštantín Filozof  a Proglas .  Náš farský klub na Vazovovej 8 je otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 - 16.30 hod.

 • Koncert - Mozartovo Requiem

Pozývame Vás dnešnú v nedeľu 17. marca  o 20.10 hod. na koncert do nášho blumentálskeho kostola. Zaznie v ňom Mozartovo Requiem, ktoré napísal W. A. Mozart ako svoju poslednú skladbu. Vystúpi takmer 100 účinkujúcich v podobe sólistov z VŠMU, členov Kresťanského komorného orchestra ZOE a členov speváckeho zboru Technik STU. Diriguje: Ladislav Kaprinay. Vstup na koncert je voľný.

 • Krížová cesta

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. Dnešnú nedeľu budú Krížovú cestu konať deti z našich škôl a budúci piatok 22.marca sa krížovú cestu budú modliť muži našej farnosti.

 • Veľkonočné spovedanie

Od pondelka 18. marca do stredy 27. marca spovedáme denne (okrem nedele) od 5.45 do 8.00 hod. a od 15.00 do 19.00 hod., podľa potreby aj dlhšie. Na Kvetnú nedeľu budeme spovedať počas dopoludňajších bohoslužieb od 7.00 do 12.30 hod. Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme s výnimkou nevyhnutných prípadov.

 • Slávnosť sv. Jozefa

V utorok 19. marca slávime slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Keďže to nie je prikázaný sviatok, omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 a 18.00 hod. V príprave na sviatok pokračujeme v trojdňovej pobožnosti ako bolo oznámené minulú nedeľu.

 • Inaugurácia Svätého Otca

V utorok 19. marca 2013, na sviatok sv. Jozefa, bude o 9:30 h. na Námestí sv. Petra vo Vatikáne sláviť inauguračnú svätú omšu svojho pontifikátu novozvolený pápež Svätý Otec František. Sv. omšu za nového pontifika budeme sláviť v našom chráme v stredu 20. februára o 16.30 hod. Pamätajme na neho aj vo svojich osobných modlitbách.

 • Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa alebo Nedeľa Utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí a slávnostným vstupom, ktorý sa uskutoční pri každej sv. omši. Požehnané ratolesti nám budú v našich domovoch pripomínať Kristovo víťazstvo. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

 • Vikvetfest

Na Kvetnú nedeľu 24. marca 2013 sa uskutoční v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí stretnutie mládeže s názvom VIKVETFEST. Vstup je voľný a bezplatný. V programe budú ranné chvály, sprievod s ratolesťami, sv. omša s otcom arcibiskupom, agapé, hudobný program a tiež krížová cesta ulicami mesta. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke www.vikvetfest.sk. Pripravuje sa tiež víkendové stretnutie mládeže, ktoré bude 10. až 12. mája v Marianke s názvom CLIPTIME.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh odmeň za Vaše príspevky v sume 2388,- € v rámci  zbierky pre potreby našej farnosti, ktorá sa konala minulú nedeľu. Taktiež úprimne ďakujeme aj za individuálne milodary v celkovej hodnote 210 €,  venované našej farnosti v tomto týždni.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 10. marca 2013

9.3.2013 Branislav Čaniga
 • Sv. omša a modlitby za vyvolenie pápeža

V pondelok 11. marca pri večerných sv. omšiach a v utorok 12. marca pri ranných sv. omšiach bude použitý omšový formulár Za vyvolenie pápeža.

Konkláve  - voľba nového pápeža začne v utorok 12. marca popoludní. Sprevádzajme túto dôležitú udalosť v Cirkvi aj našimi modlitbami.

 • Rok viery v Katedrále

V rámci duchovného programu počas Roku viery bude vo štvrtok 14. marca o 18.30 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávená sv. omša, počas ktorej odznie katechéza na 5. článok Apoštolského vyznania viery: “Ježiš Kristus zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych”. Všetkých srdečne pozývame k účasti na sv. omši i na eucharistickej adorácii, ktorá bude po nej nasledovať.

· Pochod za život

Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku v spolupráci s Fórom života Vás pozývajú túto sobotu 16. marca 2013 prísť svojou účasťou podporiť bratislavský Pochod za život. Začne sa o 15.00 hod. na Hviezdoslavovom námestí. Po jeho skončení o 18.30 hod. bude sv. omša v Katedrále sv. Martina, ktorú bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Cieľom pochodu je poukázať na dôstojnosť ľudského života.

 • Pastoračná návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

 • Krížová cesta

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. Dnes budú Krížovú cestu konať matky z našej farnosti. Budúci piatok 15.marca sa Krížovú cestu budú modliť učitelia a v nedeľu 17.marca deti z našich škôl.

 • Pobožnosť ksv. Jozefovi

V utorok 19. marca budeme sláviť slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Pozývame vás na trojdňovú pobožnosť k sv. Jozefovi, ktorú sa začneme modliť v sobotu 16.3. po sv. omšiach o 6.30 a 18.00 hod., v nedeľu 17.3. po sv. omši o  16.30 hod. a v pondelok 18.3. po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

 • Prednáška - Sv. Konštantín Filozof a Proglas

Budúcu nedeľu 17. marca  Vás pozývame v rámci Roku sv. Cyrila a Metoda na prednášku a besedu s významným slovenským literárnym vedcom, básnikom, prekladateľom a naším blumentálskym farníkom Dr. Viliamom  Turčánym na tému: Sv. Konštantín Filozof  a Proglas .  Náš farský klub na Vazovovej 8 je otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 - 16.30 hod.

 • Koncert - Mozartovo Requiem

Pozývame Vás v nedeľu 17. marca  o 20.10 hod. na koncert do nášho blumentálskeho kostola. Zaznie v ňom Mozartovo Requiem, ktoré napísal Wolfgang Amadeus Mozart ako svoju poslednú skladbu. Vystúpi takmer 100 účinkujúcich v podobe sólistov z VŠMU, členov Kresťanského komorného orchestra ZOE a členov speváckeho zboru Technik STU. Diriguje: Ladislav Kaprinay. Vstup na koncert je voľný.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu  10. marca bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti za účelom pokračovania ďalších rekonštrukčných prác v interiéroch farskej budovy. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a štedrosť. Taktiež vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! aj za Vaše individuálne milodary pre potreby našej farnosti v celkovej sume 115 Eur venované v tomto  týždni.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 3. marca 2013

3.3.2013 Branislav Čaniga

 • Sv. omša a modlitby za vyvolenie pápeža

V pondelok 4. marca pri všetkých sv. omšiach bude použitý omšový formulár Za vyvolenie pápeža.

Kým nie je zvolený nový pápež, nemodlíme sa Na úmysel Svätého Otca, ale odporúča sa modlitba za zvolenie nového pápeža.

 • Rekolekcia

Pravidelná mesačná rekolekcia kňazov nášho dekanátu začne v pondelok 4. marca sv. omšou o 9.00 hod. v kostole P.Márie - Kráľovnej rodiny na Teplickej ul.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac apríl sa budú zapisovať v pondelok 4. marca od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Lectio divina

Pozývame  Vás do Katedrály sv. Martina v stredu  6. marca, kde sa o 20.00 hod. uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s pánom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Témou je siedme Božie prikázanie z cyklu „Obnovme našu mravnosť”.

 • Pastoračná návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

 • Krížová cesta

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V nedeľu 10. marca sa budú Krížovú cestu modliť matky z našej farnosti.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo marcové číslo nášho farského časopisu. Osobitne vám odporúčame články venované témam Veľkého týždňa.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  10. marca 2013 bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti za účelom pokračovania ďalších rekonštrukčných prác vo interiéroch farskej budovy. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a štedrosť.

 • 2 % z dane zo mzdy

V našej farnosti plánujeme v nastávajúcom období niekoľkých rokov zrealizovať v interiéri chrámu a na budove fary niektoré renovácie, ktoré budú realizačne aj finančne veľmi náročné (odvlhčenie dotknutých miest v kostole , výmaľba interiéru chrámu a výmena strešnej krytiny na fare a i.). Nakoľko by sa nedali pokryť iba zo zvončeka a zbierok v kostole, hľadáme aj ďalšie zdroje - dotácie, sponzori a i.

Chceme Vás preto veľmi pekne v tomto období  poprosiť o podporu aj vo forme 2 % z dane zo mzdy. Príslušné tlačivá a  informácie nájdete v kostole a na výveske. Vopred Vám ďakujeme za Vaše pochopenie a podporu.

 • Oznamy Charity Blumentál

Program v klube: V nedeľu 17. marca 2013 Vás pozývame v rámci Roku sv. Cyrila a Metoda na prednášku a besedu s významným slovenským literárnym vedcom, básnikom, prekladateľom  a naším farníkom Dr. Viliamom  Turčánym na tému: Sv. Konštantín Filozof  a Proglas .  Klub na Vazovovej 8 je otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 - 16.30 hod.

Sociálna poradňa: Od pondelka 4. marca 2013 opäť obnovujeme služby sociálnej poradne. Ak potrebujete poradiť, napísať žiadosť do zamestnania a pod., naša aktivistka  Vám bude k dispozícii každý pondelok od 9.oo - 11.oo hod.  v kancelárii charity na Vazovovej 8.

Právna a psychologická poradňa: Právna poradňa, ktorá poskytuje služby v 1. a 3. štvrtok v mesiaci,  nebude z dôvodu čerpania dovolenky tieto do konca marca poskytovať.

Z dôvodu pracovných povinností nebude v pondelok 4. marca k dispozícii  poradňa psychologickej pomoci pre dospelých a seniorov. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2013 číslo 3

1.3.2013 redakcia časopisu

Ročník XXIV Číslo 3 – Marec 2013
Časopis Blumentál - marec 2013

Pridané do rubriky blumentál