Archív časopisu Blumentál September, 2013

Farské oznamy 29. septembra 2013

28.9.2013
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 30. 9.: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Utorok, 1.10.: sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spom.

Streda, 2.10.: Svätých anjelov strážcov, spom.

Piatok, 4.10.: sv. Františka z Assissi, spom.

 • Októbrová ružencová pobožnosť

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. V našom kostole sa budeme modliť posv. ruženec vo všedné dni ráno po skončení sv. omše o 6.30 hod., a večer po sv. omši o 16.30 hod. a v sobotu  o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  3. 10. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   4. 10. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 5. 10. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

Časopis Blumentál

Vyšlo októbrové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

 • Stretnutia pre mladých

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov a stredoškolákov so zábavným a duchovným programom. Stretnutia budú prebiehať na fare vo štvrtok o 18.45 hod. Najbližšie stretnutie je 3.10.2013.

Stretnutia mladých pracujúcich sú každý utorok o 19.30 hod. na fare.

 • Európske biskupské konferencie

V tomto týždni sa v Bratislave uskutoční niekoľkodňové zasadanie predsedov európskych biskupských konferencií. Pri tejto mimoriadnej príležitosti Vás pozývame na slávnostnú sv. omšu do Katedrály sv. Martina, ktorú bude sláviť toto veľké zhromaždenie biskupov budúcu nedeľu 6. októbra o 10.00 hod. Sv. omšu bude možné sledovať aj v priamom televíznom prenose.

 • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: V nedeľu 13. októbra  pozývame záujemcov do Esterházyho paláca SNG  na unikátnu výstavu  obrazov velikánov talianskej maľby 16. - 18. storočia. Zraz je o 15.00 hod. pred Esterházyho palácom na Nám. Ľ. Štúra č. 4.

 • Poďakovanie

Tlmočíme Vám  poďakovanie Konferencie biskupov  Slovenska i celého organizačného výboru Pochodu za život za Vašu účasť, modlitby a podporu tohto veľkého celoslovenského podujatia v prospech ochrany ľudského života. Náš o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský osobitne zo srdca ďakuje všetkým, ktorí sa napriek veľkej vzdialenosti vydali z našej Arcidiecézy na cestu do Košíc. Nech dobrý Pán požehná ich obetu a vypočuje všetkých, ktorí sa modlili za život.

 • DVD s fotkami z letného tábora

si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo v iné dni v kancelárii.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 22. septembra 2013

22.9.2013

22. septembra 2013

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 23. 9. - sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spom.

Štvrtok, 26. 9. -  sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov,  ľ. spom.

Piatok, 27. 9. - sv. Vincenta de Paul, kňaza,  spom.

Sobota, 28. 9. - sv. Václava, mučeníka, ľ. spom.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Katechumeni, ktorí sa chcú pripravovať na prijatie sviatostí, budú mať prvé stretnutie v nedeľu 29.9.2013 o 19.00 hod. v seminárnej miestnosti na fare.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  29. septembra bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti. Výnos zo zbierky chceme použiť na výmenu strešnej krytiny na seminárnej miestnosti v areáli fary, ktorá bola poznačená vekom a poveternostnými vplyvmi a navyše aj poškodená koncom júna pri búrke v dôsledku nárazov konárov neošetrených stromov na Vazovovej ul. do štítovej steny vedľajšieho objektu Cirkevnej školy. Práce nás budú stáť 15 358 Eur a budú zrealizované na prelome mesiacov september a október 2013. Zároveň Vám s vďačnosťou Bohu a Vašej ochote pomáhať oznamujeme, že sa podarilo kompletne zrealizovať výmenu eternitu za škridlovú krytinu na budove fary zo strany Radlinského ul. Projekt nás vyšiel na 41 941 EUR a  celá suma bola uhradená. Okrem toho sme vymenili v presbytériu radiátory a opravili poškodenú dlažbu v priestoroch chrámu. Veríme, že budete nápomocní aj pri projekte výmeny strešnej krytiny na Seminárke a vopred Vám úprimne ďakujeme za Vaše milodary.

 • Stretnutia pre mladých

Ponúkame stretnutia pre vysokoškolákov (aj stredoškolákov) stretnutia so zábavným a duchovným programom. Stretnutia budú prebiehať na fare v stredu alebo štvrtok o 18.45 hod. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii a poznačiť, ktorý termín by im viac vyhovoval.

 • Výlet pre rodiny s deťmi

Pozývame rodičov s deťmi na celodenný výlet v sobotu 28.septembra. Program - sv. omša, návšteva farmy s mini a maxi  zvieratami, Bradlo, rôzne hry a súťaže s odmenami. Prihlásiť sa je možné ešte počas úradných hodín v kancelárii alebo po sv. omši o 10.30 hod. Poplatok dospelí 3,- €, deti 2,- €, v prípade celej rodiny 5,- €/rod. Bližšie informácie dostanete pri prihlásení.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15. septembra 2013

15.9.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 16. 9. - sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov,

spom.

Utorok, 17.9. - sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ.sp.

Štvrtok, 19. 9. - sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľ.sp.

Piatok, 20. 9. - sv. Ondreja Kim Taegona, kňaza a Pavla Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov,  spom.

Sobota, 21. 9. - sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 16. septembra sa uskutoční mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. vo farskom kostole vo Vajnoroch.

 • Jesenné kántrové dni

V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Mládežnícke adetské sv. omše

Od dnešnej nedele začínajú nedeľné sv. omše o 10.30 hod. za účasti detí (tzv. detské sv. omše). Zvlášť ich odporúčame deťom, ktoré sa pripravujú na Prvé sv. prijímanie a ich rodičom. Po prázdninovej prestávke sme opäť začali mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod. Môžete si pri nich vypočuť katechézy o Ježišovi z Nazareta. Každý piatok o 18.00 hod. bude sv. omša osobitne určená pre birmovancov.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v sume 500 a 100 €, venované v tomto týždni pre potreby našej farnosti.

 • Stretnutie rodín

bude  dnes 15.09.2013 o 15.00 hod. na fare.

 • Výlet pre rodiny s deťmi

Pozývame rodičov s deťmi, ale i deti s ich kamarátmi na celodenný autobusový výlet v sobotu 28.septembra. Program - sv. omša, návšteva farmy s mini a maxi  zvieratami, Bradlo, rôzne hry a súťaže s odmenami. Prihlasovanie v stredu 18.9 od 18.00 do 19:00 hod. na fare. Poplatok dospelí 3€, deti 2€, v prípade celej rodiny 5€/rod. Bližšie informácie dostanete pri prihlásení.

 • Pozvánka na prednášku - Sociálna náuka Cirkvi

O. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský všetkých srdečne pozýva na sériu prednášok o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi, ktoré sa budú konávať vždy tretiu stredu v mesiaci počas celého školského roka (od septembra 2013 do júna 2014) v aule bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave. Pripravených je desať tém (napr. dôstojnosť ľudskej osoby, ľudské práva, etika podnikateľského prostredia a i.). Po každej prednáške bude diskusia . Prvé stretnutie o Sociálnej náuke Cirkvi sa uskutoční už túto stredu 18. septembra o 20.00 hod. večer. Rozpis tém na celý rok nájdete na plagáte na nástenke.

 • Sv. omša sbiskupom Jozefom Haľkom

V stredu 18. septembra 2013 o 18.00 hod. bude otec biskup Mons. Jozef Haľko v Katedrále sv. Martina v Bratislave sláviť sv. omšu pre všetkých, ktorí duchovne sprevádzali putovanie relikvie sv. Cyrila počas jeho cesty po Kanade a Spojených štátoch amerických. Všetkých srdečne pozývame na túto sv. omšu, po ktorej bude možnosť vypočuť si rozprávanie otca biskupa o jeho ceste do zámoria.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8. septembra 2013

11.9.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 9. 9. - sv. Petra Clavera, kňaza, spom.

Štvrtok, 12. 9. - Najsv. Mena Panny Márie

Piatok, 13. 9. - sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi,  spom.

Sobota, 14. 9. - sviatok Povýšenia svätého Kríža

Nedeľa, 15. 9. - slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

 • Sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

V nedeľu 15. septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sv. omše v našom kostole budú podľa riadneho nedeľného bohoslužobného poriadku. Sv. omša o 18.00 hod. bude v reči maďarskej.

 • Omšový poriadok vškolskom roku

Po skončení letných prázdnin opäť pokračujeme od začiatku septembra vo večerných sv. omšiach v pracovné dni aj o 18.00 hod. Štvrtkové  sv. omše o 18.00 sa slávia v reči latinskej.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Mládežnícke adetské sv. omše

Od dnešnej nedele začínajú nedeľné sv. omše o 10.30 hod. za účasti detí (tzv. detské sv. omše). Zvlášť ich odporúčame deťom, ktoré sa pripravujú na Prvé sv. prijímanie a ich rodičom. Po prázdninovej prestávke sme opäť začali mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod. Môžete si pri nich vypočuť katechézy o Ježišovi z Nazareta. Každý piatok o 18.00 hod. bude sv. omša osobitne určená pre birmovancov.

 • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Ako sme už informovali, na sobotu 28. septembra 2013 pripravuje charita Blumentál pre dôchodcov zájazd - púť na Velehrad, spojený s prehliadkou Slovanského hradiska v Mikulčiciach. Prihlásiť sa treba v kancelárii charity na Vazovovej 8, v pondelok 9. septembra od 9.oo - 11.oo hod., prípadne, ak budú voľné miesta, tak ešte v stredu 11. septembra od 17.oo - 18.30 hod. Poplatok je 10 €, program dostanete pri prihlasovaní. Nakoľko účastníkov zájazdu poisťujeme, prosíme, aby ste pri prihlasovaní okrem presnej adresy nahlásili aj dátum narodenia.  Podrobnú informáciu nájdete vo výveske Charity v predsieni kostola a tiež na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk

· Program v Katedrále

Vo štvrtok 12. septembra bude v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. slávená sv. omša v rámci prežívania Roku viery. Počas homílie zaznie katechéza na 11. článok Apoštolského vyznania viery: “Verím vo vzkriesenie tela”. Po sv. omši bude aj krátka adorácia.

 • Farská knižnica

Farská knižnica svätej Kataríny začne od utorka 10. septembra opäť poskytovať svoje služby v utorok až štvrtok v nezmenenom čase.

 • Výročie pastoračnej návštevy bl. Jána Pavla II.

V tomto týždni si pripomíname 10. výročie návštevy blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. Pri tejto príležitosti bratislavská mestská časť Petržalka a Farnosť Svätej rodiny pozývajú na dvojdňovú spomienkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční v piatok a v sobotu (13. a 14. septembra 2013). V piatok večer o 18.00 hod. bude v Kostole Svätej rodiny slávnostnú sv. omšu celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Na sobotné dopoludnie je pripravená cyklopúť po petržalských farnostiach, ktorá začne o 10.00 hod. pred Kostolom Svätej rodiny. Potrebné je zaregistrovať sa na stránke www.svatarodina.fara.sk. Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke.

 • Vsobotu 14.9. o19:00 vás pozývame aj na našu faru do seminárnej miestnosti pripomenúť si blahorečenie sr. Zdenky.
 • Výlet pre deti

V sobotu 14.09.2013 pozývame deti na celodenný potáborový výlet. Stretneme sa o 9.00 hod. pred kostolom Blumentál. Treba si vziať so  sebou jedlo a pitie na celý deň, pevnú obuv, pršiplášť, 2 hodinové lístky na MHD. Predpokladaný návrat je o 18.30 hod. Tešia sa na Vás táboroví vedúci.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2013 číslo 9

1.9.2013 redakcia časopisu

Ročník XXIV Číslo 9 – September 2013
Časopis Blumentál - september 2013

Pridané do rubriky blumentál