Archív časopisu Blumentál Január, 2015

Farské oznamy 1. februára 2015

31.1.2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok 2. 2. - sviatok Obetovania Pána - Hromnice

Utorok 3. 2. - sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

Štvrtok 5. 2. - sv. Agáty, panny a mučenice, spom.

Piatok 6. 2. - sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spom.

 • Obetovanie Pána

V pondelok (2.2.) slávime sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Nie je to prikázaný sviatok, preto sv. omše budú o 5.45, 6.30, 16.30, výnimočne aj o 18.00 hod. Pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30 budeme požehnávať hromničné sviece.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac marec sa budú zapisovať v pondelok (2.2.) od 16.00 hod. v Seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8.

 • Svätoblažejské požehnanie

V utorok (3.2.) pri všetkých štyroch sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci budeme spovedať  ako obvykle.

Prvá sobota v mesiaci - po rannej sv. omši bude nasledovať modlitba fatimského ruženca.

 • Lectio divina

V stredu (4.2.) o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční ďalšie stretnutie nad Svätým písmom metódou lectio divina na tému Až zo srdca odpúšťať - O odpúšťaní.

 • Akcia pre mládež

V sobotu (7.2.) sa uskutoční program pre mladých s názvom “Ktosi ťa volá”. Viac informácii nájdete na výveske alebo na http://mladezba.sk/

 • Svetový deň modlitby a boja proti obchodovaniu sľuďmi

Na základe podnetu od generálnych rehoľných predstavených Svätý Otec František vyhlásil 8. február 2015 za Svetový deň modlitby, zamýšľania sa a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Prosíme o modlitby na tento úmysel, aby sme sa aj my sami stali citlivejšími na tento bolestný jav prítomný v súčasnom svete.

Slovenská katolícka charita pozýva na modlitbové stretnutie za obete obchodovania s ľuďmi, ktoré sa uskutoční budúcu nedeľu (8.2.) v jezuitskom kostole v Bratislave o 19.00 hod. (po skončení sv. omše o 18.00 hod.) a bude sprevádzané spevmi z Taizé.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  (8.2.) bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny zvyšnej časti strešnej krytiny na budove fary. Doterajšiu, poveternostnými vplyvmi narušenú, plechovú krytinu vymeníme za kvalitnejší pozinkovaný plech. Na základe ponúk, ktoré už onedlho dostaneme, by sme chceli realizovať práce v poveľkonočnom období.  Vopred chceme poďakovať za vašu ochotu byť nápomocní aj tomuto projektu tak, ako tomu bolo aj v minulosti.

 • Poďakovanie

Chceme úprimne poďakovať  za individuálne milodary pre našu farnosť  v celkovej sume 100,- €. Pán Boh odmeň.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo februárové číslo nášho farského časopisu. Osobitne odporúčame článok Kultúra života a kultúra smrti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 25. januára 2015

24.1.2015
 • Liturgický kalendár

Pondelok 26.1. - sv. Timoteja a Títa, biskupov, spom.

Utorok 27.1. - sv. Angely Merici, panny,  ľ. spom.

Streda 28.1. - sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Sobota 31.1. - sv. Jána Bosca, kňaza, spom.

 • Poďakovanie

Chceme úprimne poďakovať  za individuálne milodary pre našu farnosť  v celkovej sume 60 € a taktiež chceme vyjadriť vďačnosť v mene organizátorov koledníckej akcie Dobrá novina za milodary v sume 253 €, ktorými podporili naši farníci vo vianočnom období toto dobročinné dielo.

 • Pozvánka

V nedeľu 15. 2. sa uskutoční v seminárnej miestnosti nášho farkého úradu Blumentál, na Vazovovej 8, Fašiangové posedenie, so začiatkom o 15.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní a veríme, že naše gazdinky prispejú k príjemnej atmosfére v podobe výborných koláčikov a šišiek.

 • Pozvánka na Jezuitský ples

Dňa 7. 2. sa uskutoční v jedálni ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste v Bratislave, Jezuitský ples. Začiatok podujatia je o 19.30 hod. Lístky v cene 25 € sú v predpredaji v kostole u Jezuitov. Viac informácií nájdete na výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. januára 2015

18.1.2015
 • Liturgický kalendár

Utorok 20. 1. - sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, ľ. spom.;

sv. Šebastiána, mučeníka, ľ. spom.

Streda 21.1. - sv. Agnesy, panny a mučenice, spom.

Štvrtok 22.1.  - sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľ.sp.

Piatok 23.1. - sv. Jána Almužníka, biskupa, spom. v Dóme sv. Martina

Sobota 24.1. - sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od dnešnej  nedele 18. januára do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.   Počas týchto dní sa pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. modlíme za zjednotenie medzi kresťanmi. Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách.

 • Spomienka na sv. Jána Almužníka v Dóme

V piatok 23. januára 2015 sa v Katedrále sv. Martina uskutoční s našimi otcami biskupmi slávnostná spomienka na sv. Jána Almužníka, ktorého telesné pozostatky sú uchovávané v Katedrále. Sv. omša o 17.00 hod. bude zároveň obetovaná na úmysel za kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska.

 • Poďakovanie

Chceme úprimne poďakovať  za individuálne milodary pri posviacke bytov v celkovej sume 90 €, a taktiež za milodary obetované pre našu farnosť v sume 100 a 150 €, ktoré sme dostali na účet farnosti v uplynulom mesiaci.

 • Pozvánka ma stretnutie

V súvislosti s nadchádzajúcim referendom navštívi Slovensko na pozvanie Aliancie za rodinu pani ŽELJKA MARKIĆ - líderka úspešného referenda o rodine v Chorvátsku, ktoré na jeseň 2013 zadefinovalo manželstvo ako zväzok muža a ženy v chorvátskej ústave. V Bratislave sa stretnutie s ňou uskutoční dnešnú nedeľu 18. januára  o 18.00 hod. v univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline. Všetkých pozývame.

 • Stretnutie rodín

bude dnešnú nedeľu o 14.30 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Ktosi ťa volá

V sobotu 7. februára 2015 sa v Bratislave u sestier uršulínok uskutoční program pre mladých s názvom “Ktosi ťa volá”. Ponúka mladým podnety k zamysleniu nad ich životnou cestou a životným  povolaním. Tohtoročná téma znie “Radostné áno”. Prihlásiť sa treba mailom na: ktositavola@gmail.com.

· Národné stretnutie mládeže

Od 15. januára je spustená registrácia na Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta 2015 v Poprade. Registrácia v prvých mesiacoch je za zvýhodnených podmienok. Viac informácií je na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.

 • Modlitby matiek

V tomto týždni v piatok, v sobotu a v nedeľu sa budú v uršulínskom kostole v Bratislave konať modlitby matiek. Začínajú sa vždy o 17.00 hod. Bližšie informácie nájdete na výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 11. januára 2015

10.1.2015
 • Liturgický kalendár

Utorok 13. 1. - sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Sobota 17. 1. - sv. Antona, opáta, spom.

 • Kňazská rekolekcia

Rekolekcia  kňazov nášho dekanátu začne v pondelok 12. januára sv. omšou o 9.00 hod.  v   kostole jezuitov.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!”  blumentálskemu bratstvu živého ruženca za finančný dar v sume 350 € a taktiež za induviduálne dary pri posviacke bytov v celkovej sume 140 €, obetované pre našu farnosť. Chceme taktiež z celého srdca poďakovať všetkým Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli  k dôstojnému sláveniu vianočných sviatkov v našom chráme, ako aj všetkým, ktorí sa po celý rok angažujete v práci pre náš kostol a našu farnosť.

 • Pozvánka ma stretnutie

V súvislosti s nadchádzajúcim referendom navštívi Slovensko na pozvanie Aliancie za rodinu pani ŽELJKA MARKIĆ - líderka úspešného referenda o rodine v Chorvátsku, ktoré na jeseň 2013 zadefinovalo manželstvo ako zväzok muža a ženy v chorvátskej ústave. V Bratislave sa stretnutie s ňou uskutoční budúcu nedeľu 18. januára  o 18.00 hod. v univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline. Všetkých pozývame.

 • Stretnutie rodín

bude budúcu nedeľu 18.1.2015 o 14.30 hod. na fare (Vazovova 8).

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 4. januára 2015

3.1.2015

 • Liturgický kalendár

Utorok 6. 1. - slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov), prikázaný sviatok

Streda 7. 1. - sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza, ľ. spom.

Nedeľa 11. 1. - sviatok Krstu Krista Pána - koniec vianočného obdobia

 • Zjavenie Pána

V utorok 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenie Pána (Troch kráľov). Sv. omše budú ako v nedeľu.  Pri sv. omšiach bude požehnaná voda.

 • Požehnanie domov

Kto má záujem dať si posvätiť príbytok v období po sviatku Zjavenia Pána, nech nahlási v sakristii kostola svoju adresu a telefónne číslo.

 • Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2015 budeme zapisovať  v pondelok 5. januára 2015 od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Komunita Cenacolo

Komunita Cenacolo pozýva na jasličkovú pobožnosť, ktorú jej členovia pripravili o Dieťati, ktoré prinieslo svetlo do ich životov. Jasličková pobožnosť sa v Kráľovej pri Senci uskutoční 6. januára 2015 o 17.00 hod.

 • Koncert

V stredu 7. januára Vás srdečne  pozývame na Novoročno - Trojkráľový koncert do nášho blumentálskeho kostola. Koncert sa začne hneď po skončení večernej sv. omše - približne o 17.15 hod. Vokálny oktet OCT.OPUS  nám obohatí priliehavými skladbami vo svojom prevedení túto končiacu sa vianočnú dobu. Vstupné je dobrovoľné.

 • Lectio divina

V stredu 7. januára o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie metódou lectio divina s názvom “Príkladný blížny”. Pozývame vás uvažovať nad podobenstvom Pána Ježiša o milosrdnom Samaritánovi s naším arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodar v hodnote 50 €, obetovaný v tomto týždni pre našu farnosť.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2015 číslo 1

1.1.2015 redakcia časopisu

Ročník XXVI Číslo 1 – Vianoce 2014 - Január 2015

Časopis Blumentál - január 2015

Pridané do rubriky blumentál