Archív časopisu Blumentál Október, 2015

Farské oznamy 1. novembra 2015

31.10.2015
 • Liturgický kalendár

Nedeľa 1. 11. - Slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok

Pondelok 2. 11. - Spomienka na všetkých verných zosnulých

Utorok 3.11. - sv. Martina Porres, rehoľníka, ľ.spom.

Streda 4.11. - sv. Karola Boromejského, biskupa, spom.

Štvrtok 5.11. - sv. Imricha, ľ. spom.

 • Dušičková pobožnosť a Spomienka na verných zosnulých

Dnes - v nedeľu 1. novembra o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v pondelok 2. novembra po sv. omšiach, ktoré začínajú o  6.30 a 16.30 hod.

Na Spomienku na všetkých verných zosnulých v pondelok 2. novembra budú  sv. omše ako v pracovný deň - t. j. o 5.45, 6.30 a 16.30 hod.

 • Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac december sa budú zapisovať v  utorok 3. novembra od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Lectio divina

V stredu 4. novembra o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční ďalšie modlitbové stretnutie v rámci cyklu Ježiš sa predstavuje o jedinečných obrazoch, ktoré používa o sebe Ježiš Kristus v textoch Jánovho evanjelia. Stretnutie na tému Ja som svetlo sveta bude viesť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  5.11. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   6.11. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 7.11.  bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Farský časopis

Vyšlo novembrové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

 • Svätomartinské trojdnie a svätomartinská diecézna zbierka

S blížiacim sa sviatkom nášho diecézneho patróna  sv. Martina Vás srdečne pozývame na liturgické slávenia v Katedrále a ďalšie podujatia, vrátane lampiónového sprievodu pre deti. Viac informácii o následnom svätomartinskom trojdní a detskom programe  nájdete na výveske pred kostolom.

 • Hodová svätá omša v Katedrále bude v nedeľu 8. novembra o 10.30 hod.

Na budúcu nedeľu 8. novembra sa v Bratislavskej arcidiecéze pri všetkých svätých omšiach bude konať Svätomartinská dobročinná zbierka. Jej výťažok bude použitý na dva konkrétne projekty poskytujúce pomoc utečencom: na zabezpečenie fungovania zdravotníckej kliniky bl. sestry Zdenky v irackom Erbile a na vzdelávací program pre deti utečencov v Jordánsku a Libanone.

 • Pozvánka pre deti

Pozývame deti v sobotu 14.novembra 2015 do priestorov pod kostolom u Saleziánov na Miletičovej ul. v Bratislave na súťaž z náboženskej výchovy a karneval, organizované našou farnosťou. Začiatok súťaže je o 10.00 hod, karneval a zábavný program začne od 12.00 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 25. októbra 2015

25.10.2015

 • Liturgický kalendár

Streda 28. 10. - slávnosť - Výročie posviacky blumentálskeho chrámu - sviatok sv. apoštolov sv. Šimona a Júdu

Nedeľa 1. 11. - Slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok

 • Výročie posviacky chrámu

Dnešnú nedeľu slávime výročie posviacky nášho chrámu. Po sv. omšiach sa koná hodová ofera. Za Vaše príspevky Vám vopred úprimne ďakujeme. Popoludní o 15.00 hod. Vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou. V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol. Samotné výročie posviacky liturgicky oslávime pri všetkých sv. omšiach v stredu 28. októbra.

 • Sviatok Všetkých svätých

Sv. omše na prikázaný sviatok Všetkých svätých v nedeľu 1. novembra budú podľa zvyčajného nedeľného bohoslužobného poriadku.

 • Dušičková pobožnosť a Spomienka na verných zosnulých

V nedeľu 1. novembra o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v pondelok 2. novembra po sv. omšiach, ktoré začínajú o začínajú o 6.30 a 16.30 hod.

 • Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky na misijnú zbierku v sume 1481 €.

 • Modlitba za utečencov

Komunita Sant’ Egidio pozýva na Modlitbu za utečencov, ktorá bude stredu 28.10.2015 o 19. hod. v Kostole Navštívenia Panny Márie, u Milosrdných bratov na Nám. SNP.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. októbra 2015

18.10.2015

Liturgický kalendár

Pondelok 19.10. - sv. Pavla z Kríža, kňaza

Štvrtok 22.10. - sv. Jána Pavla II.,pápeža, ľ. spom.

Piatok 23.10. -  sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľ. spom.

Sobota 24.10. - sv. Antona Márie Clareta, biskupa, ľ. spom.

 • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo živého ruženca  prijíma nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek (v sobotu 17. októbra večer) a dnešnú  nedeľu 18. októbra  po sv. omšiach v predsieni kostola.

Misijná nedeľa

Dnes  - na Misijnú nedeľu,   si pripomíname dôležitosť  svetových misií. Podporme tento úmysel vo svojich  modlitbách, ako aj príspevkom na misijnú zbierku, ktorá sa dnes koná po sv. omšiach.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! dobrodincom  za milodary venované v tomto týždni na potreby našej farnosti a kostola  v  sume 2 x 100 € v hotovosti a milodar v hodnote 1000 €, prevedený na účet našej farnosti.

 • Prechod na zimný čas

Budúci víkend prechádzame na zimný čas. Nezabudnite si pred spaním v sobotu 24.  októbra večer posunúť čas o 1 hodinu dozadu.

 • Výročie posviacky chrámu

Budúcu nedeľu 25. októbra oslávime farské hody - pripomenieme si výročie  posviacky nášho chrámu. Slávnostná sv. omša bude celebrovaná o 9.00 hod. Po sv. omšiach sa bude konať hodová ofera. Popoludní o 15.00 hod. vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou.

V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

Samotné výročie liturgicky oslávime pri všetkých sv. omšiach po nedeli, v stredu 28. októbra.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 11. októbra 2015

10.10.2015

 • Liturgický kalendár

Streda 14.10. - sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka, ľ. spom.

Štvrtok 15.10. -  sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spom.

Piatok 16.10. - sv. Hedvigy, rehoľníčky, ľ.spom.;

sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľ. spom.

Sobota 17.10. - sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spom.

 • Duchovná obnova

Srdečne Vás pozývame na duchovnú obnovu, ktorú organizuje naše blumentálske ružencové bratstvo dnešnú nedeľu 11. októbra.   Program začne v kostole o 15.45 ružencom, pokračuje sv. omšou o 16.30 a po jej skončení o 17.30  prednáškou na fare  na tému: V službe Božieho slova. Duchovnú obnovu vedie P. Šimon Tyrol z rehole dominikánov.

 • Farská knižnica

Od utorka 13. októbra bude po technickej prestávke naša farská knižnica znova otvorená. Svoje služby vám bude poskytovať v nezmenenom čase: v utorok 15.30 - 17.00, v stredu  9.00 - 11.00 a vo štvrtok 16.00 - 18.00 hod. Tešíme sa na vás.

 • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo živého ruženca  bude prijímať nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek v sobotu 17. októbra a  v nedeľu 18. októbra  po sv. omšiach v predsieni kostola.

· Misijná nedeľa

Budúcu nedeľu 18. októbra  si pripomenieme dôležitosť  svetových misií. Podporme tento úmysel vo svojich  modlitbách, ako aj príspevkom na misijnú zbierku, ktorá sa bude v ten deň konať po sv. omšiach.

· Katechéza v Roku zasväteného života

Náš pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci Roka zasväteného života pokračuje v katechézach o svätom Františkovi, ktoré sú súčasťou mládežníckych svätých omší v kapucínskom Kostole sv. Štefana na Župnom námestí v Bratislave, konaných vždy v piatok o 19.00 hodine. Najbližšia katechéza sa uskutoční v piatok 16. októbra 2015 na tému Stigmy ako znamenie.

 • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimnú vďaku za Vaše príspevky v sume 2132,48 Eur v zbierke pre potreby farnosti a kostola. Taktiež ďakujeme za  individuálne príspevky v sume 2 x 200 Eur od osoby z farnosti a nášho ružencového bratstva. Vaše príspevky budú použité na uhradenie nákladov v sume 2300 Eur, spojených s kompletnou rekonštrukciou stredných vstupných dverí pri hlavnom vchode do chrámu.

 • Spolok sv. Vojtecha

Členovia Spolku svätého Vojtecha, evidovaní v predajni Bratislava, si môžu vyzdvihnúť  Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu na rok 2016  DVD s filmom v predajni SSV Bratislava.

 • Bratislava proti hazardu

V Bratislave bude 15. októbra 2015 vo štvrtok od 9.00 do 16.00 hod. v Zichyho paláci konferencia na tému NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI A ICH VPLYV NA SPOLOČNOSŤ. Konferencia je podporou Petície proti hazardu v Bratislave a koná sa v rámci Veľtrhu sociálnych aktivít.

 • Prvé stretnutie na prípravu ksviatosti birmovania

V utorok - večer o 18:00 hod. - pozývame tých žiakov, ktorí sa v tomto roku prihlásili na prípravu k sviatosti birmovania na prvé stretnutie. Príprava začne svätou omšou v Blumentálskom kostole, preto je dôležitá účasť i dochvíľnosť.

 • Stretnutie rodín

bude budúcu nedeľu (18. októbra) o 14.30 hod. na fare (Vazovova 8).

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2015 číslo 10

1.10.2015 redakcia časopisu

Ročník XXVI Číslo 10 – Október 2015

Časopis Blumentál - október 2015

Pridané do rubriky blumentál