Archív časopisu Blumentál Január, 2016

Farské oznamy 31. januára 2016

31.1.2016

 • Liturgický kalendár

Utorok 2. 2. - sviatok Obetovania Pána - Hromnice

Streda 3. 2. - sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

Piatok 5. 2. - sv. Agáty, panny a mučenice, spom.

Sobota 6. 2. - sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spom.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 1. februára sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ul.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac marec sa budú zapisovať v pondelok 1. februára od 16.00 hod. v Seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8.

 • Hromnice

V utorok 2. februára slávime sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Nie je to prikázaný sviatok, preto sv. omše budú ako v utorok o 5.45, 6.30, 16.30 a 18.00 hod. Pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30 budeme požehnávať hromničné sviece.

V ten deň budú naši otcovia biskupi sláviť sv. omšu o 17.00 h. v Dóme sv. Martina pri príležitosti zakončenia Roku zasväteného života.

 • Svätoblažejské požehnanie

V stredu 3. februára pri všetkých sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla. Vzhľadom na obľúbenosť tohto sviatku a požehnania bude výnimočne sv. omša aj o 18.00 hod.

 • Lectio divina

V stredu 3. februára 2016 sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 20.00 hod. uskutoční modlitbové stretnutie v cykle Ježiš sa predstavuje. Spolu s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským Vás pozývame uvažovať nad výrokom Pána Ježiša z Jánovho evanjelia Ja som brána k ovciam.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci budeme spovedať  ako obvykle.

Prvá sobota v mesiaci - po rannej sv. omši bude nasledovať modlitba fatimského ruženca.

 • Schôdza Ružencového bratstva

Blumentálske bratstvo živého ruženca pozýva všetkých členov na stretnutie v sobotu 6. februára 2016 o 15.00 v seminárnej miestnosti na fare (Vazovova 8). Na stretnutí, na ktorom bude prítomný aj duchovný správca našej farnosti, sa bude konať voľba novej horliteľky Bratstva a horliteliek jednotlivých ruží.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné  Pán Boh odmeň! za individuálne milodary v celkovej sume 60,- € venované pre našu farnosť  za uplynulé dva týždne, vrátane darov pri požehnaní príbytkov.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo februárové číslo nášho farského časopisu.

 • Svetové dni mládeže

V júli tohto roka sa v poľskom Krakove budú konať Svetové dni mládeže. Z organizačných  dôvodov odporúčame mladým prihlásiť sa čím skôr a najlepšie na celý program vrátane tzv. dní v diecéze, počas ktorých naši mladí budú môcť prežiť krásny čas v diecéze Gliwice. Bližšie informácie a registračný formulár sú na stránke www.mladezba.sk.

 • Právna poradňa

Vo štvrtok 4. februára dopoludnia bude právna poradňa našej farskej charity zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

 • Koncert

V utorok 2.2. o 19.00 hod. Vás pozývame do nášho blumentálskeho chrámu na koncert Hromnice - druhé Vianoce, pri ktorom v podaní viacerých zložiek hudobného telesa Technik zaznejú vianočné a iné sakrálne diela v deň, ktorý je neoficiálne definitívnym zavŕšením vianočnej doby. Vstup je voľný a vstupné je dobrovoľné.

Vašej pozornosti odporúčame aj Mozartov rok v Trojičke. Viac informácií k obom podujatiam nájdete na plagátoch na farskej výveske.

 • Fašiangové posedenie

V nedeľu 7. februára Vás všetkých  srdečne pozývame na Fašiangové posedenie v seminárnej miestnosti nášho farského úradu na Vazovovej 8 so začiatkom o 15.00 hod. Veríme, že naše gazdinky prispejú k príjemnej atmosfére v podobe výborných koláčikov a šišiek.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 24. januára 2016

24.1.2016

 • Liturgický kalendár

Pondelok 25.1. - sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola

Utorok 26.1. - sv. Timoteja a Títa, biskupov, spom.

Streda 27.1. - sv. Angely Merici, panny,  ľ. spom.

Štvrtok 28.1. - sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Modlitby matiek

V tomto týždni v piatok, v sobotu a v nedeľu (29. - 31. januára 2016) sa budú v uršulínskom kostole v Bratislave konať modlitby matiek. Začínajú sa vždy o 17.00 hod. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske.

 • Duchovná a materiálna pomoc utečencom

V uplynulom týždni sa uskutočnilo odovzdanie výťažku Svätomartinskej dobročinnej zbierky. Veriaci Bratislavskej arcidiecézy darovali spolu 121.400,-€. Táto suma bola rozdelená na dve rovnaké časti, vďaka ktorým sa  bude financovať zabezpečenie fungovania zdravotníckej kliniky blahoslavenej sestry Zdenky v irackom Erbile a projekt vzdelávacieho programu pre deti utečencov v Jordánsku a v Libanone. Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský ako aj zástupcovia obdarovaných zo srdca vyjadrujú svoju veľkú vďaku všetkým štedrým darcom.

Budúcu nedeľu 31. januára 2016 bude v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline slúžiť bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko svätú omšu o 10.00 hod. obetovanú za obete migračnej krízy.

 • Farská púť v Roku milosrdenstva

V tomto Svätom roku milosrdenstva pripravujeme púť do Ríma a ďalších duchovných centier v Taliansku, s osobitným dôrazom na svätcov z rehole dominikánov, ktorá v tomto roku slávi 800. výročie založenia a Cirkev jej vďačí za popularizáciu modlitby sv. ruženca.   Púť sa bude konať v termíne od 8. do 14. mája 2016. V cene zájazdu 490 Eur je zarátaná doprava klimatizovaným autobusom bez nočných prejazdov, 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 2 x večera a odborný sprievodca. Púť bude duchovne sprevádzať  blumentálsky farár Branislav Čaniga. Podrobný program a ďalšie informácie nájdete v letáku, ktorý si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola alebo vo farskej kancelárii. Zástupcovia CK Awertour, v spolupráci s ktorou púť organizujeme, prídu do našej farnosti v priebehu mesiaca február, aby so záujemcami vyplnili prihlasovací formulár a prevzali zálohovú alebo plnú platbu. Presný termín stretnutia Vám dáme včas vedieť vo farských oznamoch. Púť nám dáva možnosť získať v tomto Jubilejnom roku mnohé milosti prechodom cez Brány milosrdenstva priamo vo Večnom meste.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 17. januára 2016

17.1.2016

 • Liturgický kalendár

Streda 20. 1. - sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, ľ. spom.;

sv. Šebastiána, mučeníka, ľ. spom.

Štvrtok 21.1. - sv. Agnesy, panny a mučenice, spom.

Piatok 22.1.  - sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľ.sp.

Sobota 23.1. - sv. Jána Almužníka, biskupa, spom. v Dóme sv. Martina

 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. januára do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.   Počas týchto dní sa pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. modlíme za zjednotenie medzi kresťanmi. Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách.

 • Stretnutie rodín

bude dnešnú nedeľu (17. 1.) o 15.00 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Spomienka na sv. Jána Almužníka v Dóme

V sobotu 23. januára 2016 je deň spomienky na sv. Jána Almužníka, ktorého telesné pozostatky sú uložené v Katedrále sv. Martina. Pozývame Vás uctiť si tohto svätca pri svätej omši o 17.00 hod., ktorú bude sláviť náš otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Svetový deň migrantov a utečencov

V dnešnú nedeľu (17. januára) si pripomíname Svetový deň migrantov a utečencov. Zvlášť v tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva sme pozvaní snažiť sa byť vnímavými na skutočnosť migrácie. Pamätajme v dnešný deň v modlitbách na migrantov a utečencov, ktorí nimi aj skutočne sú, a prosme aj za nás samých, aby sme im boli pripravení podľa našich možností preukázať milosrdenstvo a pomoc.

 • Parkovanie počas sv. omší

Prosíme návštevníkov kostola a účastníkov bohoslužieb v našom chráme, ktorí prichádzate na bohoslužby autom, aby ste rešpektovali dopravné značenia a neparkovali na rezidenčných miestach, pokiaľ nie ste na to oprávnení.

 • Duchovná obnova

Centrum Salvator na Jakubovom námestí v Bratislave vás srdečne pozýva na jednodňovú duchovnú obnovu, ktorá sa bude venovať milosrdenstvu, sobotu 30.1.2016 od 09:00. Prihlásiť sa možno na: info@centrumsalvator.sk. Cena je 12 €.

 • Poďakovanie

Chceme úprimne poďakovať za individuálne milodary v sume 2 x 50 a10 €, odovzdané správcovi farnosti pri posviacke bytov ataktiež za milodary v hotovosti vsume 50, 20 a 10 €, venované pre našu farnosť vobdobí od 28.12. do 16.1. anaša vďačnosť patrí aj blumentálskemu bratstvu živého ruženca za finančný dar vsume 220 €. Taktiež ďakujeme za milodary vsume 150, 50 a 10 €,, ktoré boli prevedené na účet farnosti vuplynulom mesiaci, ako je to zrejmé zbankového výpisu. Vyslovujeme vďačné Pán Boh odmeň! vmene organizátorov Dobrej noviny všetkým, ktorí ste prijali koledníkov a podporili túto dobročinnú akciu sumou 315€.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 10. januára 2016

9.1.2016

 • Liturgický kalendár

Streda 13. 1. - sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

 • Kňazská rekolekcia

Rekolekcia  kňazov nášho dekanátu začne v pondelok 11. januára sv. omšou o 9.00 hod.  v   kostole jezuitov.

 • Duchovná obnova

Počas víkendu 22. - 24. januára 2016 sa v Chrenovci - Brusne bude konať duchovná obnova pre rozvedených, ktorí žijú sami. Bližšie informácie a kontakty na prihlásenie sú na plagáte na nástenke.

 • Upozornenie

Vzhľadom na mnohé nešťastia, ktorým by sa dalo predchádzať, Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru upozorňuje na ochranu vlastného života a zdravia pri cestnej premávke, a to aj pri doprave v súvislosti s návštevou kostola. Chodci ako najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky často podceňujú reflexné prvky na oblečení, riskujú alebo prechádzajú cez cestu nesprávnym a nebezpečným spôsobom. Pred Bohom nesieme zodpovednosť za svoj život. Pamätajme na to aj ako účastníci cestnej premávky.

 • Relikvie sv. Terézie

Relikvie sv. Terézie z Lisieux, prinesené dnes na Slovensko,  budú sprístupnené k modlitbe a ucteniu približne od 14.00 až do 18.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave.

 • Pohreb dona Antona Srholca

Vo veku 86 rokov, v 69. roku rehoľného a 46. roku kňazského života, od nás 7. 1. 2016 odišiel do večnosti don Anton Srholec, kňaz - salezián, ktorí sa počas pôsobenia v našej farnosti v r. 1970 -1974, najskôr ako kostolník a následne ako kaplán, výnimočným spôsobom zapísal do histórie Blumentálu a nášho mesta.  Pohrebná rozlúčka v utorok 12. januára 2016 bude prebiehať nasledovne: jeho telesné pozostatky budú vystevené v našom blumentálskom chráme od 8:30 h, zároveň tu bude možné podpísať kondolenčnú knihu. O 9:30 h sa začne zádušná svätá omša. Po jej skončení bude telo prevezené do jeho rodiska - do Skalice, kde sa o 13:30 h začne posledná rozlúčka v tamojšom farskom Kostole sv. Michala. Následne bude don Anton Srholec pochovaný na skalickom cintoríne.
Podľa želania, ktoré zanechal príbuzným, tí, ktorí sa zúčastnia na pohrebnej rozlúčke, sú požiadaní, aby namiesto kvetinových darov konali skutky lásky, pamätali na zosnulého v modlitbe a podporili jeho diela (Resoty, Nenápadní hrdinovia, KPVS), ako si to sám prial.

Pamätajme pred Pánom v modlitbách na jeho ušľachtilú a nesmrteľnú dušu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 3. januára 2016

5.1.2016

3. januára 2016

 • Liturgický kalendár

Streda 6. 1. - slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov), prikázaný sviatok

Štvrtok 7. 1. - sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza, ľ. spom.

Nedeľa 10. 1. - sviatok Krstu Krista Pána - koniec vianočného obdobia

 • Zjavenie Pána

V stredu 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenie Pána (Troch kráľov). Sv. omše budú ako v nedeľu. Pri sv. omšiach bude požehnaná trojkráľová voda, soľ, krieda a tymián.

 • Požehnanie domov

Kto má záujem dať si posvätiť príbytok v období po sviatku Zjavenia Pána, nech nahlási v sakristii kostola svoju adresu a telefónne číslo.

 • Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2016 budeme zapisovať  v pondelok 4. januára 2016 od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Koncert

V sobotu 9. januára 2016 o 19.00 hod. bude v našom chráme uvedená - Vianočná omša františkánskeho skladateľa Juraja Zruneka OFM (1736 - 1789) pri príležitosti končiaceho vianočného obdobia a vrcholiaceho Roku zasväteného života. Toto dielo, ktoré svojimi textami a hudbou odráža radostného vianočného a františkánskeho ducha, zaznie v podaní spojených chrámových zborov z Lamača, Dúbravky a Marianky pod taktovkou Róberta Dinuša. Vstup je voľný a všetci ste srdečne pozvaní.

 • Lectio divina

V stredu 6. januára sa v Katedrále sv. Martina o 20.00 hod. uskutoční ďalšie modlitbové stretnutie v cykle “Ježiš sa predstavuje” o jedinečných obrazoch, ktoré používa o sebe Ježiš Kristus v textoch Jánovho evanjelia. Stretnutie na tému “Prv ako bol Abrahám, ja som” bude viesť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Putovanie relikvií sv. Terézie

Vo farnosti P.M. Sedembolestnej v Petržalke prebieha novéna k úcte sv. Terézie z Lisieux, ktorej relikvie budú prinesené k verejnému ucteniu v nedeľu 10. januára 2016. Svätú omšu z Petržalky v nedeľu 10. januára 2016 o 9.30 hod., ktorú bude celebrovať náš bratislavský arcibiskup, bude vysielať RTVS v priamom prenose na Dvojke. Popoludní približne od 14.00 až do 18.00 hod. budú relikvie prítomné v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Podrobný program novény aj uctenia relikvií nájdete na výveske pred kostolom.

Pridané do rubriky farské oznamy

5.1.2016

Farské oznamy 3. januára 2016

 • Liturgický kalendár

Streda 6. 1. - slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov), prikázaný sviatok

Štvrtok 7. 1. - sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza, ľ. spom.

Nedeľa 10. 1. - sviatok Krstu Krista Pána - koniec vianočného obdobia

 • Zjavenie Pána

V stredu 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenie Pána (Troch kráľov). Sv. omše budú ako v nedeľu. Pri sv. omšiach bude požehnaná trojkráľová voda, soľ, krieda a tymián.

 • Požehnanie domov

Kto má záujem dať si posvätiť príbytok v období po sviatku Zjavenia Pána, nech nahlási v sakristii kostola svoju adresu a telefónne číslo.

 • Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2016 budeme zapisovať  v pondelok 4. januára 2016 od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Koncert

V sobotu 9. januára 2016 o 19.00 hod. bude v našom chráme uvedená - Vianočná omša františkánskeho skladateľa Juraja Zruneka OFM (1736 - 1789) pri príležitosti končiaceho vianočného obdobia a vrcholiaceho Roku zasväteného života. Toto dielo, ktoré svojimi textami a hudbou odráža radostného vianočného a františkánskeho ducha, zaznie v podaní spojených chrámových zborov z Lamača, Dúbravky a Marianky pod taktovkou Róberta Dinuša. Vstup je voľný a všetci ste srdečne pozvaní.

 • Lectio divina

V stredu 6. januára sa v Katedrále sv. Martina o 20.00 hod. uskutoční ďalšie modlitbové stretnutie v cykle “Ježiš sa predstavuje” o jedinečných obrazoch, ktoré používa o sebe Ježiš Kristus v textoch Jánovho evanjelia. Stretnutie na tému “Prv ako bol Abrahám, ja som” bude viesť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Putovanie relikvií sv. Terézie

Vo farnosti P.M. Sedembolestnej v Petržalke prebieha novéna k úcte sv. Terézie z Lisieux, ktorej relikvie budú prinesené k verejnému ucteniu v nedeľu 10. januára 2016. Svätú omšu z Petržalky v nedeľu 10. januára 2016 o 9.30 hod., ktorú bude celebrovať náš bratislavský arcibiskup, bude vysielať RTVS v priamom prenose na Dvojke. Popoludní približne od 14.00 až do 18.00 hod. budú relikvie prítomné v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Podrobný program novény aj uctenia relikvií nájdete na výveske pred kostolom.

Pridané do rubriky blumentál, farské oznamy

Blumental 2016 číslo 1

1.1.2016 redakcia časopisu

Ročník XXVII Číslo 1 – Vianoce 2015 - január 2016

Časopis Blumentál - Vianoce 2015 - január 2016

Pridané do rubriky blumentál