Archív časopisu Blumentál Júl, 2016

Farské oznamy - 17. júl 2016

18.7.2016

Liturgický kalendár

Nedeľa 17. 7. ŠESTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 18. 7. féria

Utorok 19. 7. féria

Streda 20. 7. féria / sv. Apolinára, biskupa a mučeníka, ľ. sp.

Štvrtok 21. 7. féria / sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.

Piatok 22. 7. sv. Márie Magdalény, od r. 2016 sviatok

Sobota 23. 7. sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Nedeľa 24.7. SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

..

..

  • Ponuka služby kostolníka pre farnosť Blumentál

S úprimnou dôverou ponúkame (aj viacerým) veriacim službu kostolníka alebo kostolníčky pre náš Blumentálsky chrám.

Záujemcovia – muži i ženy – ktorí úprimne žijú katolícku vieru a túžia slúžiť Pánu Bohu i ľuďom, sa môžu prihlásiť v zákristii alebo na farskom úrade v čase úradných hodín.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 10. júl 2016

10.7.2016

_

Liturgický kalendár

Pondelok 11.7.: sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

Streda 13.7.: sv. Henricha, ľ. sp.

Štvrtok 14.7.: sv. Kamila de Lellis, kňaza, ľ. sp.

Piatok 15.7.: sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota 16.7.: Panny Márie Karmelskej, ľ. sp.

Nedeľa 17.7. ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

.

  • Ponuka služby kostolníka pre farnosť Blumentál

S úprimnou dôverou ponúkame (aj viacerým) veriacim službu kostolníka alebo kostolníčky pre náš Blumentálsky chrám.

Záujemcovia – muži i ženy – ktorí úprimne žijú katolícku vieru a túžia slúžiť Pánu Bohu i ľuďom, sa môžu prihlásiť v zákristii alebo na farskom úrade v čase úradných hodín.

_

  • Oznam Charity Blumentál

Počas letných prázdnin nebudú poradne charity poskytovať svoje služby. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

_

_

Oznamy z Arcibiskupského úradu Bratislava

Vdp. farár Marián Kráľ, Rád bosých karmelitánov a Svetský rád bosých karmelitánov Vás v sobotu 16. júla 2016 srdečne pozývajú do Modrého
kostola na slávnosť Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej).

Program slávnosti:

- o 17:30 adorácia

- o 18:00 slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať bosý karmelitán P. Andrej Valent, OCD

- po sv. omši bude požehnanie a odovzdanie posvätného škapuliara.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 3. júl 2016

4.7.2016

· Liturgický kalendár

Pondelok 4.7.: sv. Alžbety Portugalskej, ľ. spom.

Utorok 5.7.: slávnosť SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Streda 6.7.: sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľ. sp.

Štvrtok 7.7.: s. Antona Mária Zaccariu, kňaza, ľ. sp.

Sobota 9.7.: sv. Augustína Zhao Rong, kňaza a spol., mučeníkov, ľ.sp.

· Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac august sa budú zapisovať v  pondelok 4. júla od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej  8.

· Sviatok sv. Cyrila a Metoda

V utorok 5. júla na sviatok našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda budú sv. omše dopoludnia o 6.00,  7.30,  9.00 a večer o 16.30 a 18.00.

· Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 1. 7. do 31. 8. nebudú mládežnícke sv. omše v utorok o 18.00 h. Sobotná večerná sv. omša o 18.00 zostáva nezmenená.

· Poďakovanie

Zbierke na dobročinné diela Svätého Otca („Obulus“) ste prispeli sumou 1365,07 €. Za Vaše milodary vyjadrujeme úprimné  „Pán Boh odmeň!“

· Časopis Blumentál

Vyšlo júlové číslo nášho farského časopisu. Vašej pozornosti odporúčame rozhovor s odchádzajúcim pánom farárom Branislavom Čanigom.

· Prvý štvrtok v mesiaci

Na prvý štvrtok 7.7. sa budeme pri večernej adorácii modliť za duchovné povolania.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2016 číslo 7

1.7.2016 redakcia časopisu

Ročník XXVII Číslo 7 – júl 2016

Časopis Blumentál - júl 2016

Pridané do rubriky blumentál