Farské oznamy - 21. august 2016

22.8.2016

Milodary pre farnosť

Ďakujeme za štedrosť Bohu známym darcom, ktorí venovali milodar pre našu farnosť v sumách: 50,- / 100,- / 200,- / 200,-

.

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí, ktorí túžia – v dospelom veku – prijať sviatosti (svätý krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade,
v čase úradných hodín.

.

.

Oznamy z Arcibiskupského úradu Bratislava pre náš dekanát:

.

Púť televízie LUX

Televízia LUX pozýva všetkých svojich divákov a podporovateľov na 2. ročník Púte TV LUX do Rajeckej Lesnej.

Uskutoční sa v sobotu 27. augusta a hlavnými hosťami budú Mons. Tomáš Galis a Kateřina Lachmanová. Pre rodiny s deťmi je pripravený špeciálny program
s Klbkom a s animátormi z eRka.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál