Archív časopisu Blumentál September, 2016

Farské oznamy - 18. sept. 2016

17.9.2016

Prihlasovanie žiakov ku sviatosti birmovania

Tí, žiaci, ktorí chodia do deviateho ročníka a starší na strednej škole, sa môžu prihlásiť na farskom úrade k príprave na sviatosť birmovania, najneskôr do konca septembra.

..

Milodar pre farnosť

Ružencové bratstvo venovalo našej farnosti milodar vo výške 350,- €.

..

Zbierka pre nevidiacich – Biela pastelka

V utorok, 20. septembra, pri svätých omšiach o 16:30 a o 18:00 hod., bude možnosť po svätej omši podporiť zbierku pre nevidiacich, pod názvom Biela pastelka.

..

Oznamy z Arcibiskupského úradu Bratislava pre náš dekanát:

..

Modlitby matiek

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha pozýva všetkých na spoločnú modlitbu v dňoch 23. - 25. 9. 2016 o 17.00 hod., do kostola Loretánskej Panny Márie u uršulínok v Bratislave.
Viac informácii je na výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 11. sept. 2016

12.9.2016

Sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Vo štvrtok - 15. septembra - na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (neprikázaný sviatok) budú sv. omše v našom kostole takto:

Ráno: 6:00, 7:30, 9:00 a 10:30

Večer: 16:30 a 18.00 (v slovenskom jazyku)

..

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí, ktorí túžia – v dospelom veku – prijať sviatosti (svätý krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade, v čase úradných hodín do 15. 9.

..

Úradné hodiny

Vo štvrtok – na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – nebudú na našom farskom úrade úradné hodiny.

..

Milodar pre farnosť

Ďakujeme za milodary pre našu farnosť, ktoré boli v uplynulom týždni v sumách 2 x 100,- €.

..

Oznamy z Arcibiskupského úradu Bratislava pre náš dekanát:

..

Národná púť v šaštínskej bazilike

Všetkých srdečne pozývame na národnú púť do Šaštína - dňa 15. septembra 2016 o 10.30 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom slávnosti bude košický arcibiskup-metropolita
Mons. Bernard Bober. Na druhý deň, v piatok 16. septembra, bude v Šaštíne púť seniorov
a chorých, počas ktorej bude bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský sláviť svätú omšu o 10.30 hod. Mládežnícky program bude v sobotu a nedeľu 17. a 18. 9.

..

Deň rodiny v Bratislave

Pozývame všetkých na 8. ročník Dňa rodiny v Bratislave, ktorý sa uskutoční 17. septembra
v čase od 14.00 do 17.00 hod. v Medickej záhrade
. Cieľom Dní rodiny po celom Slovensku
je priniesť zábavno-kultúrny program pre rodiny a podporovať rodinu ako nenahraditeľnú hodnotu našej spoločnosti. Deň rodiny v Bratislave organizuje Fórum kresťanských inštitúcií
s podporou Bratislavskej arcidiecézy a je jedným z podujatí projektu Milujem svoje mesto, ktorý realizuje platforma Kresťania v meste.

..

Štúdium na Bohosloveckej fakulte

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára v akademickom roku 2016/2017 nový kurz Doplňujúceho pedagogického štúdia
pre učiteľa katolíckeho náboženstva. Štúdium je určené pre absolventa vysokoškolského neučiteľského štúdia v odbore katolícka teológia. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke fakulty:
http://frcth.uniba.sk/.

..

Medzinárodný ekumenický koncert

Inštitút NAPS (Naše Aktivity Pre Slovensko) a mesto Bratislava srdečne pozývajú na 12. ročník Medzinárodného ekumenického koncertu, ktorý umením podporuje dialóg a toleranciu medzi národmi a náboženstvami. Uskutoční sa v nedeľu 18. septembra o 18.00 hod v historickej budove SND v Bratislave. Vstup je dobrovoľný. Pre viac informácií a rezerváciu vstupeniek, navštívte, prosím, internetovú stránku www.ekumenickykoncert.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 4. septem. 2016

2.9.2016

Zápis omšových úmyslov na mesiac október
V pondelok, 5. septembra, sa uskutoční zápis omšových úmyslov na mesiac október. Začiatok je o 16:00 hod. na farskom úrade.

..

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí, ktorí túžia – v dospelom veku – prijať sviatosti (svätý krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade,
v čase úradných hodín.

..

Oznamy z Arcibiskupského úradu Bratislava pre náš dekanát:

..

Výročná púť v Marianke

V dňoch 9.-11. septembra sa bude konať v Marianke výročná púť. Pripravený duchovný program  púte vyvrcholí v nedeľu 11.septembra o 10.30 hod. pontifikálnou sv. omšou, ktorú bude sláviť bratislavský arcibiskup
Mons. Stanislav Zvolenský.

..

Cliptime

Všetci mladí našej arcidiecézy sú pozvaní stretnúť sa a vytvoriť spoločenstvo na Cliptime-e, ktorý začne 16.9. putovaním z Marianky a 17.-18.9. je pripravený program v Šaštíne (modlitba, svedectvá, koncerty, workshopy). Registrovať sa je možné na stránke cliptime.sk, kde postupne pribúdajú ďalšie informácie.

..

Detský katolícky časopis Rebrík

Aj v školskom roku 2016/2017 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

..

Lectio Divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na spoločnú modlitbu nad Božím slovom spôsobom Lectio divina, ktorá bude každú prvú stredu v mesiaci o 20 hod. v Katedrále. Téma: Rodina v Knihe Genezis.

..

Svätorečenie Matky Terezy

Kongregácia sestier misionárok lásky pozýva z príležitosti svätorečenia blahoslavenej Matky Terezy na slávenie sv. omše v nedeľu 4.septembra 2016 o 15.30 hod. do kostola Svätej rodiny v Petržalke, kde bude kazateľom Mons. Vladimír Thurzo a v pondelok 5. septembra 2016 o 17.00 hod. do Katedrály sv. Martina v Bratislave, kde bude hlavným celebrantom bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

..

Svätá omša v katedrále sv. Martina za rodiny

Vo štvrtok 8. septembra 2016 o 18.00 hod. bude v Katedrále Martina svätá omša za rodiny slávená z príležitosti stretnutia zástupcov biskupských konferencií strednej a východnej Európy v Bratislave. Hlavným celebrantom bude kardinál Peter Erdo, predseda Rady európskych biskupských konferencií a homíliu prednesie pražský arcibiskup metropolita kardinál Dominik Duka.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 28. august 2016

2.9.2016

Prvopiatkový týždeň
Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

..

Úradné hodiny počas štátnych sviatkov
Počas štátnych sviatkov –
pondelok 29. augusta a vo štvrtok 1. septembra – nebudú na našom farskom úrade úradné hodiny.

..

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí, ktorí túžia – v dospelom veku – prijať sviatosti (svätý krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade,
v čase úradných hodín.

..

Milodary pre farnosť

Ďakujeme za milodar pre náš kostol, v sume 100,- od Bohu známej osoby.

..

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2016 číslo 9

1.9.2016 redakcia časopisu

Ročník XXVII Číslo 9 – september 2016

Časopis Blumentál - september 2016

Pridané do rubriky blumentál