Archív časopisu Blumentál Február, 2017

Farské oznamy - 26. feb. 2017

26.2.2017

Svätá omša cez týždeň o 12.oo hod.

Na základe prieskumu, ktorý sa v našej farnosti uskutočnil a keďže svätá omša cez týždeň
o 12.oo hod. bola najžiadanejšia, zavádzame ju na skúšobné obdobie od Popolcovej stredy.

Popolcová streda

Na Popolcovú stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
V tento deň nie je dovolené nahradiť zdržiavanie sa od mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Znamená to, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod. Najbližšiu nedeľu sa budú modliť Krížovú cestu pedagógovia.

Zbierka na charitu

Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na charitu.

Štúdium na bohosloveckej fakulte

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 31.3.2017.

Poďakovanie od Arcidiecéznej charity

Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje veriacim za podporu v minulom roku a prosí veriacich
o podporu aj v tomto roku.

Pobožnosť Krížovej cesty v Katedrále sv. Martina

V pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty.

Popolcová streda v Katedrále sv. Martina

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude na Popolcovú stredu 1. marca o 17.00 hod. sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina. V ten istý deň sa potom o 20.00 hod. bude konať
v Katedrále sv. Martina ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Láska rodičov k deťom“ (Gn 22, 1-19).

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 19. feb. 2017

26.2.2017

Milodary pre našu farnosť

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za milodary pre našu farnosť v sume 150,- €.

OZNAMY CHARITY BLUMENTÁL

Fašiangové posedenie

V rámci klubových stretnutí pozývame všetkých, ktorí majú radi ľudové piesne, na fašiangové posedenie pri harmonike, ktoré sa uskutoční v nedeľu 26. februára 2017 od 15. hodiny,
v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Veríme, že sa stretneme v hojnom počte a spolu prežijeme príjemné ukončenie fašiangov. Príspevok od gazdiniek v podobe sladkých
či slaných dobrôt je vítaný.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 12. feb. 2017

16.2.2017

Fašiangové posedenie
V rámci klubových stretnutí pozývame všetkých, ktorí majú radi ľudové piesne, na fašiangové posedenie pri harmonike, ktoré sa uskutoční v nedeľu 26. februára 2017 od 15. hodiny,
v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Veríme, že sa stretneme v hojnom počte a spolu prežijeme príjemné ukončenie fašiangov. Príspevok od gazdiniek v podobe sladkých
či slaných dobrôt je vítaný.

..

OZNAMY CHARITYBLUMENTÁL

..

Prosba o spoluprácu

Charita Blumentál hľadá aktivistu- aktivistku, ktorý by bol ochotný viesť doučovanie angličtiny, resp. konverzáciu v anglickom jazyku. Prihlásiť sa môžte mailom, alebo telefonicky,
kontaktne údaje nájdete na web stránke
www.charitablumental.sk. Vopred ďakujeme a tešíme
sa na spoluprácu s Vami.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 5. feb. 2017

3.2.2017

Svetový deň chorých
V sobotu 11.2.2017, na spomienku Panny Márie Lurdskej, si pripomíname 25. Svetový deň chorých. Všetci sme pozvaní pamätať na chorých, ktorí žijú v našej blízkosti a preukazovať im lásku v podobe starostlivosti o ich telesné i duchovné dobro. Nezabúdajme preto ani na duchovné potreby našich chorých bratov a sestier, aby im nechýbala milosť, ktorú Boh štedro udeľuje vo sviatostiach – vo svätej spovedi, vo sviatosti pomazania chorých a vo svätom prijímaní. Ak máme vo svojom okolí chorých, ktorí by prijali službu kňaza, pokúsme sa ich skontaktovať so správcom farnosti.

..

OZNAMY CHARITY BLUMENTÁL

..

Prosba

Ako sme už informovali, Občianske združenie Charita Blumentál má možnosť aj v roku 2017 prijímať 2 % z dane zo mzdy za rok 2016. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili v minulom roku a prosíme o Vaše pochopenie a pomoc touto formou aj v tomto roku. Vyplnené tlačivo nájdete v kostole za lavicami. Vopred všetkým úprimné Pán Boh odmeň.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2017 číslo 2

1.2.2017 redakcia časopisu

Ročník XXVIII Číslo 2 – február 2017

Časopis Blumentál - február 2017

Pridané do rubriky blumentál