Farské oznamy - 19. feb. 2017

26.2.2017

Milodary pre našu farnosť

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za milodary pre našu farnosť v sume 150,- €.

OZNAMY CHARITY BLUMENTÁL

Fašiangové posedenie

V rámci klubových stretnutí pozývame všetkých, ktorí majú radi ľudové piesne, na fašiangové posedenie pri harmonike, ktoré sa uskutoční v nedeľu 26. februára 2017 od 15. hodiny,
v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Veríme, že sa stretneme v hojnom počte a spolu prežijeme príjemné ukončenie fašiangov. Príspevok od gazdiniek v podobe sladkých
či slaných dobrôt je vítaný.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál