Archív časopisu Blumentál Marec, 2017

Farské oznamy - 19. marec 2017

20.3.2017

Slávnosť sv. Jozefa

V pondelok 20. marca budeme sláviť slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.
Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedný deň.

.

Slávnosť Zvestovania Pána

V sobotu budeme sláviť liturgickú slávnosť Zvestovania Pána – keďže nejde o prikázaný sviatok, sv. omše budú ako v iné soboty.

.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod. Budúcu nedeľu sa budú modliť deti.

.

Zmena času

Na budúci týždeň sa v noci, z 25. na 26. marca mení čas o jednu hodinu dopredu.

.

Fórum života
Občianske združenie Fórum života organizuje 17. ročník kampane 25. marec –
Deň počatého dieťaťa, ktorou si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu od počatia. Život nás všetkých sa začal počatím, a preto aj tento ročník kampane sa nesie v znamení osláv počatia každého z nás, aby sme si cez hodnotu svojho vlastného života uvedomili vzácnosť každého počatého života, aj toho nenarodeného. Oslávme svoje „počatiny“ spoločne v období od 19.
do 26. marca nosením bielej stužky alebo usporiadaním malej oslavy aj v našom/vo vašom spoločenstve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk.

Zároveň občianske združenie Fórum života pozýva na benefičný Koncert za život s Komorným orchestrom ZOE a husľovým virtuózom Jurajom Tomkom, ktorých bude slovom sprevádzať známy spisovateľ Daniel Hevier, dňa 21. marca o 18:30 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 5. marec 2017

6.3.2017

Svätá omša cez týždeň o 12.oo hod.

Na základe prieskumu, ktorý sa v našej farnosti uskutočnil a keďže svätá omša cez týždeň
o 12.oo hod. bola najžiadanejšia, zavádzame ju na skúšobné obdobie od Popolcovej stredy. Sviatosť zmierenia pred sv. omšou o 12:00 bude bývať pol hodinu pred začiatkom tejto omše.

Zápis úmyslov svätých omší

Od pondelka budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace APRÍL, MÁJ, JÚN.
Zapísať je možno jednu svätú omšu za mesiac.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod. Budúcu nedeľu sa budú modliť matky.

Zbierka na charitu
Ako sme vyhlasovali, túto nedeľu bude zbierka na Katolícku charitu. Za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

Výročie posviacky katedrálneho chrámu

V piatok 10. marca si pripomíname výročie posvätenia katedrálneho chrámu Bratislavskej arcidiecézy. Tento deň sa slávi ako sviatok v celej diecéze.
V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude biskupské slávenie o 17.00 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2017 číslo 3

1.3.2017 redakcia časopisu

Ročník XXVIII Číslo 3 – marec 2017

Časopis Blumentál - marec 2017

Pridané do rubriky blumentál