Farské oznamy - 2. apríl 2017

2.4.2017

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod. Budúcu nedeľu sa bude modliť spoločenstvo Viera a život.

..

Pomazanie chorých
V sobotu (8. 4. 2017) o 12:00 hod. bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Spovedať budeme od 11:00 hod.
Sviatosť pomazania chorých môže prijať ten veriaci, ktorý v uplynulom roku túto sviatosť neprijal a má vážnu chorobu alebo vysoký vek.

..

Návšteva chorých pred Veľkou nocou
Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, môžu byť nahlásení v sakristii kostola a kňaz ich navštívi u nich doma.

Prosíme, aby aj ostatná rodina prihliadala na duchovné potreby ich chorých a starých členov
a umožnila im návštevu kňaza.
Posledný termín nahlásenia je streda 5. 4. 2017.

..

Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa alebo Nedeľa Utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme
do Veľkého týždňa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí, ktoré sa uskutoční pri každej sv. omši. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

..

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia
Počas prvopiatkového týždňa spovedáme ako obvykle, pričom od 6. apríla začína aj Veľkonočné spovedanie, v pracovné dni pri ranných svätých omšiach a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.

V sobotu 8. apríla spovedáme od 6.30 do 8.00 hod. a od 17.45 do 19.00 hod.

Na Kvetnú nedeľu (9. apríla) budeme spovedať počas dopoludňajších bohoslužieb
a pri večerných slovenských sv. omšiach.

..

Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme.
..

Slávnosť prvého svätého prijímania

Dňa 20. mája prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Jelenia, Česká štátna a Jeséniová.

Dňa 27. mája prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Česká súkromná, Vazovova, Kalinčiakova a Sibírska.

..

Slávnosť birmovania
Dňa 29. apríla – v sobotu – bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania o 10:00 hod.

..

..

OZNAMY BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZY

..

..

Lectio Divina v Katedrále sv. Martina

V stredu 5. apríla 2017 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom “Požehnanie pre novú rodinu” (Gn 29, 1-20).

..

Duchovná obnova Jezuiti

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov
na duchovnú obnovu s pátrom Milanom Bubákom na tému „Tajomstvo Veľkej noci”.
Obnova sa uskutoční budúcu sobotu 8. apríla v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity na Primaciálnom námestí so začiatkom o 15.00 hod.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál