Farské oznamy - 9. apríl 2017

10.4.2017

Veľkonočné trojdnie

..

Zelený štvrtok: 18:00 - Pamiatka Pánovej večere, so 21:00 hod. tichá adorácia v kostole

Veľký piatok: 7:00 - Krížová cesta v MARIANKE (s pánom farárom J. Hudecom)

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:15 - Krížová cesta v kostole Blumentál

14:30 - Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

15:00 - Veľkopiatočné obrady

do 21:00 - Poklona pri Božom hrobe

..

Biela sobota: 7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:00 – 19:15 - poklona pri Božom hrobe a deviatnik k Božiemu milosrdentvu

19:30 - Veľkonočná vigília

..

Veľkonočná nedeľa: štandartne, ako každú inú nedeľu v roku

..

Veľkonočný pondelok: sv. omše 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30 a 19:00.

..

Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

..

Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

..

Veľkonočná farská zbierka

Na budúcu nedeľu (Veľkonočná nedeľa) sa uskutoční pravidelná farská ofera. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál