Archív časopisu Blumentál Máj, 2017

Farské oznamy - 28. máj 2017

29.5.2017

Zbierka na katolícke masmédiá

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá.

Za vaše milodary vopred ďakujeme.

Júnové litánie

V mesiaci jún sa budeme spoločne modliť Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu,
vždy pred večernými svätými omšami.

OZNAMY CHARITY BLUMENTÁL

Informácia pre rodičov

Uvoľnili sa nám tri miesta do letného tábora detí, ktorý sa uskutoční od 8. – 15. júla 2017
v zariadení Škola v prírode Lazy pod Makytou. Ak máte záujem prihlásiť dieťa, prihlášku nájdete v čakárni farského úradu na Vazovovej 8. Vyplnenú prihlášku môžete odovzdať
v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do 31. mája 2017.

Ostatné informácie Vám včas oznámime.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 21. máj 2017

23.5.2017

Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok – 25. mája – je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána.
Sväté omše budú ráno a dopoludnia:
5.45, 6.30, 9.00 a 12.00 hod.
Večer o
16.30, 18.00 (v slovenskom jazyku) a 19.00 hod.

V Katedrále sv. Martina bude v ten deň pontifikálna sv. omša o 17.00 hod.

Novéna k Duchu Svätému

Od piatka, 26. mája, sa budeme spoločne modliť Novénu k Duchu Svätému pred popoludňajšou svätou omšou, ktorá začína o 16:30 hod.

Jubilejný rok v Bazilike v Marianke

Pri príležitosti 640. výročia konsekrácie Baziliky Narodenia Panny Márie v Marianke Apoštolská penitenciária z poverenia Svätého Otca Františka vyhlásila jubilejný rok v Bazilike v Marianke od 13.5.2017 do 16.5.2018 a udelila úplné odpustky, ktoré môžu veriaci
pri zachovaní zvyčajných podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie Najsvätejšej Sviatosti
a modlitba na úmysel Svätého Otca) v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke získať:

ak sa nábožne zúčastnia jubilejných slávení ustanovených so súhlasom arcibiskupa – metropolitu

ak sa nábožne zúčastnia svätých pútí, alebo iných nábožných úkonov, ktoré sa počas jubilea budú sláviť

ak navštívia jubilujúcu baziliku, či už jednotlivo alebo v skupinách a tam nejaký čas strávia
v nábožnej meditácii ktorú ukončia modlitbou Pána, Vyznaním viery, a vzývaním Bohorodičky

Panny Márie, Matky, Učiteľky a vznešenej Kráľovnej.

Starí, chorí a všetci, čo z vážnej príčiny nemôžu opustiť svoj domov, môžu tiež získať úplné odpustky, ak sa nábožným vzdychom spoja s tými, ktorí zbožne navštívia baziliku alebo do

nej putujú, vylúčia naviazanosť na akýkoľvek hriech, splnia spomínané tri zvyčajné podmienky a pred obrazom Blahoslavenej Panny Márie, hoc aj malým, odrecitujú vyššie spomínané modlitby a svoje bolesti a ťažkosti svojho života pokorne odovzdajú Bohu cez Máriu.

Zbierka na katolícke masmédiá

Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédiá.
Za vaše milodary vopred úprimne ďakujeme.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 7. máj 2017

6.5.2017

Nedeľa Dobrého pastiera

Dnes je Nedeľa Dobrého pastiera. V kostole i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania. Po sv. omšiach sa dnes koná celoslovenská zbierka na seminár.
Vopred vďaka za vaše milodary.

Sv. omše na štátny sviatok 8. mája
V pondelok (8. mája) je štátny sviatok a sv. omše budú ráno o 6:30 a večer o 16:30 hod.

Stretnutie mladých CLIPTIME

Pripomíname, že budúci víkend (12.-14. mája) sa vo Svätom Jure uskutoční arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime s tohtoročným heslom S TEBOU. Viac informácií o programe aj registrácii je na stránke cliptime.sk.

Púť v Báči

Pripomíname pozvanie na púť do Báču v šamorínskom dekanáte, ktorá sa bude konať v nedeľu 14. mája 2017 z príležitosti 302. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie
a 100. výročia fatimských zjavení. Všetkých pozývame putovať a spoznať svätyňu v Báči.

Duchovná obnova u Jezuitov

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu s pátrom Jozefom Kyselicom na tému „Priateľstvo“. Obnova sa uskutoční budúcu sobotu 13. mája v priestoroch Teologickej fakulty na Kostolnej ulici so začiatkom o 15:00. Vchod je v tesnej blízkosti Primaciálneho námestia.

Oznam Charity Blumentál - Informácia pre seniorov

Na sobotu 3. júna 2017 pripravujeme už tradičnú púť do Šaštína.

Termím prihlasovania včas oznámime.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 30. apríl 2017

6.5.2017

Celodenná poklona

V piatok – 5. mája – máme v našej farnosti celodennú výročnú poklonu.
Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po rannej sv. omši a poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h. pred večernými sv. omšami.

Ružencové bratstvo oznamuje

Ružencové bratstvo pri farnosti Blumentál pozýva na pravidelnú, spoločnú modlitbu svätého ruženca po rannej sv. omši o 6:30 a pred sv. omšou o 16:30.
Zároveň pozývame všetkých záujemcov k vstupu do ružencového bratstva.
Kontakty a podrobnejšie informácie nájdete na chrámovej výveske.

Sv. omše na štátny sviatok 1. mája
V pondelok je štátny sviatok a sv. omše budú ráno o 6:30 a večer o 16:30 hod.

Májové litánie
Počas mariánskeho mesiaca máj sa budeme spoločne modliť Loretánske litánie, po rannej
sv. omši o 6:30 a po večernej sv. omši o 16:30 hod.

Lectio Divina – Katedrála sv. Martina

V stredu 3. mája 2017 o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina na tému „Rodičia a súrodenci“ (Gn 37, 2-11), ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Zbierka na seminár

Na budúcu nedeľu (Štvrtú veľkonočnú) sa bude konať zbierka na seminár.

Oznam charity Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že dňa 4. mája nebude právna poradňa.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2017 číslo 5

1.5.2017 redakcia časopisu

Ročník XXVIII Číslo 5 –  máj 2017

Časopis Blumentál - máj 2017

Pridané do rubriky blumentál