Archív časopisu Blumentál Júl, 2017

Farské oznamy - 30. júl 2017

30.7.2017

Prvopiatkový týždeň

V prvopiatkovom týždni budeme spovedať ako býva u nás zvykom a tiež
sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

P

Farská knižnica oznamuje

Farská knižnica bude počas augusta zatvorená.

P

Porciunkulové odpustky

Dňa 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor,
v katedrálnych chrámoch a vo všetkých františkánskych kostoloch úplné odpustky, tzv. „Porciunkuly“.

Ak chce veriaci získať milosť odpustkov, v daný deň je potrebné vykonať nábožnú návštevu kostola spojenú s modlitbou Pána a modlitbou Krédo. Okrem toho je potrebné splniť obvyklé podmienky: t.j. svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel svätého otca.

P

Poďakovanie za milodar

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar v sume 100,- €, venovaný našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 23. júl 2017

21.7.2017

Farská knižnica oznamuje

Farská knižnica bude počas augusta zatvorená.

P

Teologická fakulta trnavskej univerzity ponúka štúdium pre seniorov

Podrobné informácie nájdete na výveske a na www.tftu.sk

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 9. júl 2017

6.7.2017

Poďakovanie za milodar

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar v sume 100,- €, venovaný našej farnosti.

P

Kvetinová výzdoba v kostole

Kvetinárka našej farnosti Dominika prosí, aby nikto nezasahoval do kvetinovej výzdoby kostola, lebo to spôsobuje chaos a škody na kvetoch.

P

Ružencové bratstvo

Blumentálske ružencové bratstvo vás pozýva na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. júla 2017 o 16:30 hod. v kostole sv. Mikuláša v Jarovciach, kde sa práve nachádza putovná socha Panny Márie Mariazelskej. Spoločný odchod zo zastávky MHD – Most SNP – je o 16:00 hod a sv. omša začína o 18:00 hod.

P

Služby v Charite Blumentál počas letných prázdnin

Charita Blumentál oznamuje, že počas letných prázdnin nebudú poradne poskytovať svoje služby. Tieto bude možné využívať opäť od 1. septembra 2017. Ďakujeme za pochopenie.

P

Slávnosť Panny Márie z Hory Karmel v Modrom kostole

Farnosť Bratislava-svätej Alžbety a Svetský rád bosých karmelitánov pozývajú na slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel, ktorá sa uskutoční 15.júla 2017 v Modrom kostole. Slávnosť sa začína adoráciou o 17:00 hod., pokračuje svätou omšou o 18:00 hod., po ktorej možno prijať škapuliar.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 2. júl 2017

1.7.2017

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

V stredu je neprikázaný sviatok – slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Sväté omše budú nasledovne:

Ráno a dopoludnia: 6:00, 7:30, 9:00

Popoludní a večer: 16:30, 18:00

P

Zbierka

V zbierke na dobročinné diela sv. Otca sa vyzbieralo v našej farnosti 1113,- €.

Vyslovujeme vám Pán Boh odmeň!

P

Poďakovanie za milodar

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar v sume 150,- €, venovaný našej farnosti.

P

Ružencové bratstvo

Blumentálske ružencové bratstvo vás pozýva na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. júla 2017 o 16:30 hod. v kostole sv. Mikuláša v Jarovciach, kde sa práve nachádza putovná socha Panny Márie Mariazzelskej. Spoločný odchod zo zastávky MHD – Most SNP – je o 16:00 hod a sv. omša začína o 18:00 hod.

P

OZNAMY CHARITY BLUMENTÁL

Služby v Charite Blumentál počas letných prázdnin

Charita Blumentál oznamuje, že počas letných prázdnin nebudú poradne poskytovať svoje služby. Tieto bude možné využívať opäť od 1. septembra 2017. Ďakujeme za pochopenie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2017 číslo 7

1.7.2017 redakcia časopisu

Ročník XXVIII Číslo 7 –  júl 2017

Časopis Blumentál - júl 2017

Pridané do rubriky blumentál