Farské oznamy - 30. júl 2017

30.7.2017

Prvopiatkový týždeň

V prvopiatkovom týždni budeme spovedať ako býva u nás zvykom a tiež
sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

P

Farská knižnica oznamuje

Farská knižnica bude počas augusta zatvorená.

P

Porciunkulové odpustky

Dňa 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor,
v katedrálnych chrámoch a vo všetkých františkánskych kostoloch úplné odpustky, tzv. „Porciunkuly“.

Ak chce veriaci získať milosť odpustkov, v daný deň je potrebné vykonať nábožnú návštevu kostola spojenú s modlitbou Pána a modlitbou Krédo. Okrem toho je potrebné splniť obvyklé podmienky: t.j. svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel svätého otca.

P

Poďakovanie za milodar

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar v sume 100,- €, venovaný našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál