Farské oznamy - 6. august 2017

6.8.2017

Hodová svätá omša a farská ofera

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť v nedeľu 13. augusta bude sláviť hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený tajomstvu Nanebovzatia Panny Márie. Slávnostná sv. omša bude o 9.00 hod. Po sv. omšiach sa budúcu nedeľu bude konať hodová ofera. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

P

Svätá omša a sprievodný program mladých z Komunity Cenacolo

Mladí z Komunity Cenacolo v Kráľovej pri Senci (Včelárska Paseka) pozývajú veriacich spoločne prežiť nedeľu 13. augusta 2017 ako deň radosti a svedectiev, počas ktorého si pripomenú 10. výročie komunity na Slovensku. Svätú omšu o 10.30 hod. bude sláviť bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál